Najlepsze teksty o odpowiedzialnym biznesie nagrodzone

30 marca 2017

Już po raz 7. wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w konkursie dla dziennikarzy i ekspertów piszących na temat społecznej odpowiedzialności biznesu – Pióro odpowiedzialności. Najlepsze teksty publikowane były na łamach następujących tytułów: As Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, gazetaprawna.pl, Gazeta Wyborcza, Hotelarz, Nienieodpowiedzialni.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu już od 7 lat organizuje konkurs na najlepsze artykuły minionego roku poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonemu rozwojowi. Wyboru dokonuje eksperckie jury, w skład którego wchodzą dziennikarze, publicyści, profesorowie oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prace oceniane są pod kątem: zgodności pracy z celem i tematyką konkursu; walorów merytorycznych, kompletności i rzetelności informacji, a także stylu, kreatywności oraz innowacyjności. W tym roku spośród 68 zgłoszonych materiałów jury zdecydowało się nagrodzić i wyróżnić:

NAGRODA SPECJALNA JURY

prof. Magdalena Środa, „Chciwość” (Nienieodpowiedzialni, 31.03.2016)

Za inspirujące przypomnienie o źródłach, wartościach, które są fundamentem CSR.

KATEGORIA: PRASA

nagroda główna: Adriana Rozwadowska, „Bez dialogu nie ma rozwoju” (Gazeta Wyborcza, 8.02.2016)

Za przypomnienie o roli dialogu społecznego i znaczeniu związków zawodowych w tym procesie oraz pokazanie dobrych przykładów partycypacji pracowniczej.

 

wyróżnienia: Mira Suchodolska, „Wściekłe psy stróżujące” (Dziennik Gazeta Prawna, 26.02.2016)

Za ciekawe rozmowy pokazujące, jak i po co się angażować na rzecz idei przejrzystości dla dobra społeczności lokalnej.

wyróżnienia: Ewa Kaleta, „Gastrowyzysk” (Gazeta Wyborcza Duży Format, 4.08.2016)

Za poruszające przedstawienie problemu młodych ludzi zatrudnionych w polskiej gastronomii. Za pokazanie społecznych skutków utrzymywania zatrudnionych na czarno, „w stanie przeterminowanej młodości”. Za omówienie wartościowych inicjatyw, pokazujących jak sobie w takiej trudnej sytuacji radzić.

 

KATEGORIA: EKSPERT

nagroda główna: Karolina Błońska, „Hotelarze coraz bardziej odpowiedzialni społecznie” (Hotelarz, 24.11.2016)

Za kompleksowe i merytoryczne podejście do CSR, a także za ukazanie ambicji branży hotelarskiej w zakresie wdrażania tej koncepcji.

wyróżnienie: Tomasz Schimanek, „Pracodawcy przyjaźni pracownikom 50+” (As Biznesu, 31.08.2016)

Za zwrócenie uwagi na to, jak powinien radzić sobie z zarządzaniem wiekiem współczesny przedsiębiorca, odpowiadający na wyzwania demograficzne.

KATEGORIA: ŚRODOWISKO NATURALNE

nagroda główna: Ewa Jakubowska-Lorenz – ekspertka Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, „Jak korporacje szantażują państwa wykorzystując trybunały arbitrażowe” (gazetaprawna.pl, 24.10. 2016)

Za przypomnienie, że Dawid może pokonać Goliata, czyli o wygranej walce Salwadoru z korporacjami, które chciały eksploatować zasoby naturalne nie zważając na negatywne skutki dla lokalnej społeczności i środowiska.

Media mają szczególną rolę do odegrania w promocji i upowszechnianiu standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Z tego powodu potrzebni są dziennikarze i eksperci rozumiejący współczesne, społeczne, ekonomiczne i środowiskowe wyzwania, chcący także je opisywać i wyjaśniać społeczeństwu. Wybór najlepszych tekstów nigdy nie jest łatwy, ale w opinii jurorów to właśnie te zwycięskie zasługują w sposób szczególny na uwagę i lekturę, do czego serdecznie zachęcam – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Prezentacja wyników odbyła się 30 marca br. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie w ramach wydarzenia poświęconego ogłoszeniu dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Zobacz relację video z wydarzenia (Facebook)

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 7 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach na stronie HTTP://ODPOWIEDZIALNYBIZNES.PL/KONKURSY-FOB/PIORO-ODPOWIEDZIALNOSCI/