Najlepsze teksty nagrodzone w konkursie „Pióro odpowiedzialności” 2015

31 marca 2015

W 5. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności” nagrodzono dziennikarzy i ekspertów CSR publikacji traktujących o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju. Najwyżej oceniono artykuły z następujących mediów: Benefit, csr.forbes.pl, Personel Plus, Rzeczpospolita, THINKTHANK, Tygodnik Powszechny, wethecrowd.pl.

Wraz z wręczeniem nagród dla laureatów oraz wyróżnionych 31 marca podczas ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” opublikowany został także Przegląd mediów – CSR w Polsce 2014 przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytut Monitorowania Mediów, pod patronatem PRoto.pl. Przegląd objął ponad 11,5 tysiąca artykułów dotyczących tematyki CSR i zrównoważonego rozwoju, jakie pojawiły się w polskiej prasie i internecie w 2014 roku.

Nagrodzone „Piórem odpowiedzialności” publikacje, najlepiej zdaniem jury wpisywały się w ideę organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu konkursu, prezentując zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz działania społecznej odpowiedzialności firm. Celem „Pióra odpowiedzialności” jest popularyzacja tematyki CSR wśród dziennikarzy, jak również edukacja oraz wzrost ich kompetencji w tym zakresie.

Do konkursu zgłoszono w tym roku 60 prac, opublikowanych w 2014 roku. Konkurujące artykuły musiały spełniać określone kryteria konkursowe: wartości merytoryczne, spójność publikacji z tematyką i celem konkursu, przedstawianie sprawdzonych informacji, styl, kreatywne oraz innowacyjne podejście. Jury zdecydowało się nagrodzić spośród wszystkich nadesłanych prac osiem publikacji w trzech kategoriach:

  • Artykuł prasowy – media drukowane

Nagroda główna: Michał Jasieński za tekst „Zaklęty krąg nędzy” (Rzeczpospolita, 22.11.2014);

Wyróżnienia: Paulina Wilk za tekst „Sen o idealnym mieście” (Tygodnik Powszechny, 20.07.2014); Jacek Babiel za tekst „Dobra praca to lekka praca, czyli motywowanie godnościowe” (Benefit, 1.06.2014); Paweł Oksanowicz oraz Paweł Rabiej za tekst „CSR nie umarł, ale wymaga redefinicji” (THINKTHANK, 26.11.2014);

  • Artykuł prasowy – media elektroniczne

Wyróżnienia: Magdalena Krzysztofik za tekst „Ile naprawdę kosztował mundial?” (csr.forbes.pl, 27.07.2014); Marcin Giełzak za tekst „Pepsi Refresh: przeszłość i przyszłość pewnego złudzenia” (wethecrowd.pl, 1.06.2014);

  • Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane

Nagroda główna: Marzena Winczo-Gasik oraz Maria Zakrzewski za tekst „O dialogu z pracownikami >>po polsku<<” (Personal Plus, 1.06.2014);

Wyróżnienie: Radosław Wywiał, za tekst „Compliance…, czyli co?” (Rzeczpospolita, 26.11.2014);

Media mogą być kluczowym sprzymierzeńcem wszystkich, którym zależy na upowszechnianiu wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczęśliwie temat spotyka się z coraz większym zainteresowaniem dziennikarzy. Choć nie zawsze CSR rozumiany jest tak jak byśmy sobie tego życzyli – jako element całościowej strategii biznesu, to wśród publikacji prasowych pojawiają się naprawdę wybitne teksty. A najlepsze staramy się nagradzać w konkursie „Pióro odpowiedzialności”. Tak więc, wszystkim tegorocznym laureatom serdecznie gratuluję i zapewniam, że warto sięgnąć do lektury tekstów wyróżnionych w konkursie Pióro odpowiedzialności – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu.

Wyboru tegorocznych prac dokonało jury w składzie: Michał Kobosko, Project Syndicate Polska; dr Magdalena Krukowska, Forbes; prof. Maciej Mrozowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Agata Szczepańska, Polska Agencja Prasowa. Publikacje zostały ocenione również przez ubiegłorocznych laureatów konkursu: Joannę Solską, Polityka (ubiegłoroczna laureatka nagrody głównej w kategorii artykuł prasowy media drukowane); Roberta Srokę, Crido Taxand (ubiegłoroczny laureat nagrody głównej w kategorii artykuł ekspercki) i Marcina Świejkowskiego, kampaniespoleczne.pl (ubiegłoroczny laureat nagrody głównej w kategorii artykuł prasowy – media elektroniczny);