Nagrody i wyróżnienia 2022: zgłoś swój wolontariat pracowniczy

14 września 2022

Koniec roku to okazja do wyróżnienia wolontariuszy i wolontariuszek oraz projektów i programów wolontariatu pracowniczego. Zanim jednak dojdziemy do Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, gal, nagród, wyróżnień, podziękowań i podsumowań, to trzeba w porę odpowiednie osoby i działania zgłosić organizatorom. To jest właśnie ten czas, kiedy o takie zgłoszenia warto zadbać.

Obecnie trwa nabór w następujących konkursach

Nagroda Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariat kompetencji”

Nagroda w poprzednich edycjach działała pod nazwą Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Przyznawana jest osobom, które dzielą się swoimi kompetencjami, czasem, wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Działając jako wolontariusze są bezcennym wsparciem merytorycznym i siłą napędową wartościowych przedsięwzięć. Wspierają rozwój zawodowy liderów organizacji pozarządowych oraz ich zespołów. Wdrażają innowacje w działania organizacji i instytucji, doradzają, czy prowadzą szkolenia.

Termin składania wniosków: 5.10.2022

Więcej informacji o naborze: www.liderzyprobono.pl

Nagroda Karty Różnorodności

Nagroda Karty Różnorodności zostanie przyznana po raz pierwszy w 2022 r. z okazji jubileuszu 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce. Nagroda przyznawana jest firmom, organizacjom i samorządom aktywnym w zakresie upowszechniania wartości DEI (diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, włączanie) w Polsce, w tym w szczególności w obszarze promocji i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Intencją Organizatora jest nagrodzenie firm, organizacji i samorządów, które szczególnie wyróżniły się działaniami na rzecz budowania spójności i równości społecznej w naszym kraju. Udział w konkursie jest bezpłatny. Jedną z nagradzanych podkategorii jest „Wolontariat pracowniczy – nagroda za projekt wolontariacki związany z zarządzaniem różnorodnością”.

Termin składania wniosków: 16.10.2022

Więcej informacji o naborze: odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/nagroda

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Województwo Mazowieckie już po raz dwunasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Jego celem jest nagrodzenie najaktywniejszych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej. Laureaci konkursu będą wybierani w następujących kategoriach: wolontariat indywidualny, wolontariat grupowy, wolontariat w szkole lub przedszkolu, wolontariat seniorów. Dodatkowo w tej edycji stworzona została kategoria specjalna, w której uhonorowane zostaną organizacje pozarządowe za działalność na rzecz pomocy Ukrainie. Aktywność, która będzie zaliczana do tej kategorii może być prowadzona na terenie naszego kraju oraz Ukrainy w zakresie np. pomocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycznej, socjalno-bytowej.

Termin składania wniosków: 30.09.2022

Więcej informacji o naborze: www.dialog.mazovia.pl

Gdzie szukać pozostałych konkursów?

Konkursy nagradzające wolontariuszy są organizowane przez różne podmioty, ale zwykle bazują one na podziale administracyjnym Polski i są organizowane we współpracy lub w partnerstwie z samorządami. Podstawowym źródłem informacji o takich konkursach będą wszystkie regionalne i lokalne strony przeznaczone dla NGO prowadzone przez wojewodów, urzędy marszałkowskie, miejskie i gminy.

Pomocne będzie także monitorowanie aktualności lokalnych i regionalnych Centrów Wolontariatu oraz organizacji zajmujących się rozwojem wolontariatu w poszczególnych ośrodkach, które działają w ramach Korpusu Solidarności.