Konferencja Nadija Connects

18 marca 2024

Fundacja To Proste, inicjator projektu Mapuj Pomoc, razem z Deloitte, organizują forum wymiany idei, kontaktów i inspiracji dotyczących łączenia strefy biznesu z organizacjami społecznymi.

21 marca w siedzibie Deloitte w Warszawie zostanie zaprezentowane innowacyjne narzędzie rozwoju relacji biznes–NGO: platforma Nadija, dzięki której społecznie odpowiedzialne firmy pro bono będą mogły dzielić się zasobami i usługami, a także szukać partnera dla realizacji społecznej misji i celów ESG.

W ramach konferencji odbędą się cztery panele dyskusyjne. Praktycy z sektorów pozarządowego, publicznego i biznesowego będą dyskutować m.in. o tym:

  • jak firmy technologiczne wspierają NGO,
  • jak działają organizacje zrzeszające odpowiedzialny biznes na szczeblu polskim i międzynarodowym,
  • o projektach społecznych wspieranych przez firmy: jak działać skutecznie współpracować,
  • o międzysektorowych partnerstwach: jak wspierać się mogą sektory publiczny, pozarządowy i biznesowy.

Na wydarzenie obowiązuje rejestracja»