Nabór wniosków do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”

17 lipca 2017

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Ruszyła trzecia edycja konkursu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniego WBK, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. Ta inicjatywa społeczna daje szanse zdobycia jednego ze 100 grantów na rzecz realizacji projektów lokalnych.

W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji samorządowej.

Projekty można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej .

Nabór wniosków trwać będzie do 30 września 2017 r.

Fundacja Banku Zachodniego WBK wesprze realizację 20 najlepszych inicjatyw lokalnych kwotą w wysokości 8.000 zł, 23 projekty kwotą 6.000 zł, 31 projektów kwotą 4.000 zł i 26 projektów kwotą  3.000 zł.

Hasło „Tu mieszkam, tu zmieniam” zawiera w sobie wszystkie cechy społeczeństwa obywatelskiego. Promuje usprawnienie życia w lokalnych społecznościach, które w realny i rzeczywisty sposób wpływają na jego poprawę. Program zakłada integrację środowisk lokalnych, które łączą wspólne cele: promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, tworzenia zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, nastawionego na integrację pokoleniową i więź lokalną.

Poprzednie edycje „Tu mieszkam, tu zmieniam”, poniosły za sobą szereg pozytywnych zmian. Dofinansowane zostało powstanie i modernizacja placów zabaw, dworców, bibliotek jak również miejsc pamięci.

źródło: materiały prasowe organizacji