Nabór dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu przedłużony do 17 stycznia

9 stycznia 2018

Do 17 stycznia Forum Odpowiedzialnego Biznesu zdecydowało się przedłużyć nabór dobrych praktyk biznesu z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju do największego przeglądu CSR w Polsce – Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rejestracja działań jest bezpłatna i odbywa się przez formularz dostępny na stronie raport2017.odpowiedzialnybiznes.pl.

Przełom roku to wyjątkowy czas w większości firm. Liczne pytania i prośby zainteresowanych udziałem w tworzeniu największego przeglądu działań CSR w Polsce w 2017 roku sprawiły, że podjęliśmy decyzję o przedłużeniu o tydzień terminu nadsyłania dobrych praktyk do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017”. Zależy nam by nasza publikacja była jak najbardziej kompleksowym przeglądem i mamy nadzieję, że ta zmiana pomoże firmom, które jeszcze nie prezentowały swoich działań w Raporcie w podjęciu decyzji o zgłoszeniu swoich praktyk, a organizacje, których działania były już kiedyś publikowane będą mogły zgłosić swoje nowe, jak i wieloletnie inicjatywymówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

16. edycja Raportu – największa doroczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu – ukaże się tym razem w kwietniu. Przygotowanie publikacji poprzedza etap naboru działań z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, realizowanych w 2017 roku. Firmy mogą zgłaszać swoje praktyki do 17 stycznia 2018 roku. Prezentacja raportu odbędzie się 12 kwietnia 2018 rok podczas 7. Targów CSR, które w tym roku będa przebiegać pod hasłem „Biznes we współpracy.

ZGŁOŚ DOBRĄ PRAKTYKĘ

Dzięki rejestracji i publikacji dobrych praktyk w raporcie, firmy mogą w szerszym zakresie komunikować społecznie odpowiedzialne inicjatywy. Dobre praktyki przedstawiane w kolejnych edycjach umieszczane są także w ogólnodostępnej bazie praktyk na portalu, zawierającej już prawie 3 000 praktyk ponad 500 firm.

Nabór praktyk

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów, a realizowane w 2017 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2017 roku.

Praktyki i inicjatywy zostaną zakwalifikowane do wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz jednego z siedmiu obszarów normy ISO 26000:

  •         ład organizacyjny,
  •         praktyki z zakresu pracy,
  •         prawa człowieka,
  •         środowisko,
  •         uczciwe praktyki operacyjne,
  •         zagadnienia konsumenckie,
  •         zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza, ukazania się raportu, udziela Marta Borowska, koordynatorka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tel. 22 627 18 71, e-mail: marta.borowska@fob.org.pl).

***

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne tutaj.

źródło: informacja własna