Nabór do konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” przedłużony! Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia

27 lipca 2023

Dotyczy firmy: Deloitte,

Raportowanie ESG staje się w ostatnim czasie coraz powszechniejsze za sprawą unijnej taksonomii i kolejnych kierunków rozwoju wyznaczonych przez regulatora. Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” przyczynia się do poprawy jakości polskich sprawozdań, pozytywnie wpływając na transparentność organizacji i firm.  Nabór do konkursu zakończy się 31 sierpnia 2023 r. – to szansa dla organizacji, które nie przesłały jeszcze swoich sprawozdań.

Zgłoś raport >>

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”, organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz siedemnasty, jest skierowany do firm, organizacji i instytucji publikujących raporty ze swojej aktywności w obszarach ESG. Dzięki inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność uwzględniając interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Polskojęzyczne raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2022 będą oceniane przez jury, złożone z ekspertów i ekspertek zarówno z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych, jak i odpowiedzialności biznesu. Wśród nich są także m.in. eksperci EFRAG i ESRS, którzy przekażą informacje zwrotne nt. przyszłych potrzeb sprawozdawczych w zakresie ESG. Tradycyjnie do oceny raportów zaproszeni zostaną także internauci_ki.

Termin zgłoszeń uległ wydłużeniu, co stwarza szansę dla wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze nie wysłali zgłoszenia. Publikacje można wysyłać do 31 sierpnia br. (ostateczny termin) poprzez formularz na stronie https://raportyzr.pl/konkurs/. Udział w konkursie nie wiąże się z opłatami. Aby zgłosić raport w konkursie, należy zapoznać się z wymogami regulaminu, wypełnić formularz i odebrać potwierdzenie zgłoszenia raportu od organizatorów.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią br. Podczas październikowej gali odbędzie się wręczenie nagród za najlepszy raport w pięciu kategoriach: raport zrównoważonego rozwoju, raport zintegrowany, raport niebiznesowy, debiut oraz nagroda internautów.

Tegorocznej odsłonie Konkursu patronują organizacje, kierujące się rozwojem rynku i przedsiębiorczości, a także podnoszeniem standardów etycznych, zarządczych i zawodowych w biznesie. Są wśród nich ACCA Polska, AICPA & CIMA, Business Centre Club, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Instytut Monitorowania Mediów, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Przedsiębiorstwo Fair Play. Wśród patronów medialnych są: Kampaniespoleczne.pl, Nadzór Korporacyjny, PRoto.pl oraz Teraz Środowisko.

Konkurs organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte ma na celu promowanie jakościowego raportowania ESG i wskazanie dobrych praktyk. Możliwość uczestniczenia w konkursie przysługuje zarówno przedsiębiorstwom, jak i organizacjom pozarządowym, jednostkom sektora finansów publicznych czy administracji publicznej oraz szkołom wyższym z siedzibą w Polsce. Przedmiotem oceny są raporty w języku polskim, obejmujące działania za rok 2022.

Zgłoś raport >>