„Na Start” w programie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
3 czerwca 2016

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS,

W dniach 30 maja – 5 czerwca br. odbywa się ogólnoeuropejska akcja pod nazwą Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatywa ta ma na celu promowanie i wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym. W Polsce wydarzenie wspiera Ministerstwo Środowiska z ministrem Janem Szyszko na czele.

Tegoroczne obchody tygodnia są powiązane z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals), ogłoszonymi we wrześniu ubiegłego roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Odpowiadając na globalne kierunki odpowiedzialnego biznesu, Grupa LOTOS włączyła się w tegoroczne obchody Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Do inicjatywy można było zgłaszać projekty, realizowane samodzielnie bądź w partnerstwach międzysektorowych, które odbywają się w tym czasie. Spółka zaistniała w terminarzu obchodów poprzez Forum Inicjowania Rozwoju (FIR), a dokładniej projekt „Na Start”, realizowany przez Fundację Wybiegaj Marzenia, który otrzymał dofinansowanie w konkursie grantowym w ramach FIR.

Celem projektu „Na Start” jest wspieranie młodych ludzi z domów dziecka w ich drodze do usamodzielniania się poprzez sport, kontakt z biznesem, a także indywidualną opiekę mentorów. W edycji pilotażowej, która właśnie dobiega końca, wzięło udział 13 wychowanków pomorskich domów dziecka. W aktywnym grafiku zajęć, ważną rolę odgrywają spotkania z ambasadorami projektu, sportowcami, którzy opowiadając o swojej nierzadko ciężkiej drodze do sukcesu, motywują uczestników do realizacji najskrytszych marzeń.

– Staramy się pokazać młodzieży różne spojrzenia na kwestie dorosłości, wskazać szanse i zagrożenia, pracować na mocnych stronach. To sprawia, że tematy, jakie poruszamy są także dla nas weryfikacją naszych przekonań i tego, na ile sami jesteśmy wierni swoim wartościom – podkreśla Monika Reszko – organizator projektu „Na Start”.

Grupa LOTOS od lat realizuje swoje działania zgodnie z ideą równoważonego rozwoju, czyli w przekonaniu, że należy prowadzić działalność w sposób gwarantujący sukces wszystkim uczestnikom tego procesu. Zatem nie tylko biznesowi, ale i przyszłym pokoleniom, które będą korzystały z efektów obecnych starań Spółki. Poprzez partnerstwo z wieloma organizacjami pozarządowymi, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, zwiększając szanse młodych ludzi w dorosłym życiu i na rynku pracy. Działania te wpisują się tym samym w Cele Zrównoważonego Rozwoju, które Grupa LOTOS pragnie wypełniać – mówi Jowita Twardowska, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Grupie LOTOS.

Przedostatnie przed wakacjami spotkanie młodzieży z mentorami oraz warsztaty fotograficzne, to najważniejsze wydarzenia projektu, które odbędą się w sobotę, 4 czerwca br.

„Na Start” jest jedną z prawie czterech tysięcy inicjatyw, które biorą udział w obchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Więcej informacji na temat wydarzenia oraz zgłoszonych projektów można znaleźć pod adresem: http://www.esdw.eu/