Na czym polega skuteczny program społeczny fundacji korporacyjnej?

9 grudnia 2021

Dotyczy firmy: Orange Polska,

W ramach ostatniego już w tym roku webinarium Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu z cyklu „Eksperckim okiem” Antonina Bojanowska z Fundacji Orange i Monika Kulik z firmy Orange Polska opowiedziały o sposobie na efektywny program społeczny fundacji korporacyjnej.

Badanie potrzeb społecznych, współpraca z fundatorem, strategia i regularna ewaluacja – to niezbędne elementy funkcjonowania efektywnego programu społecznego. Jak sprawić, żeby projekt społecznego zaangażowania biznesu był skuteczną odpowiedzią na realne wyzwania? Szczególnie kiedy tych – m.in. z powodu pandemii – przybywa. Jak tworzyć długofalowe programy odpowiadające na realne potrzeby? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć na spotkaniu z Antoniną Bojanowską, ekspertką z Fundacji Orange oraz Moniką Kulik, ekspertką Orange Polska. Webinar odbył się w ramach cyklu „Eksperckim okiem”, organizowanego z myślą o firmach partnerskich FOB.

Inspiracje znaleźć można także w opracowaniu, którym postanowiła podzielić się Fundacja Orange, podsumowując 15 lat swoich doświadczeń w prowadzeniu projektów społecznych i edukacyjnych. Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny to podpowiedzi, case studies, ale i wnioski z niepowodzeń zebrane pod okiem badaczy Fundacji Stocznia. To materiał zarówno dla fundacji korporacyjnej, firmy, która chce realizować programy zaangażowania społecznego czy „klasycznej” organizacji pozarządowej – wszystkich podmiotów, które działają dla dobra wspólnego. Publikacja zwraca też uwagę na to, o czym warto pamiętać w społecznym zaangażowaniu organizacji i jak dobrze wpisać się w strategię społecznej odpowiedzialności firmy. Z niej korzystały ekspertki podczas webinaru.

Webinar jest dostępny dla Partnerów na portalu partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl >>

Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Program Partnerstwa to inicjatywa polegająca na kompleksowej współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Firmy przyłączając się do programu stają się częścią społeczności, ruchu promującego odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Przyjmując firmę do grona Partnerów, Forum opiera się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierze pod uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu oraz do rozwoju tego tematu w Polsce.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przyłączeniem do Programu Partnerstwa FOB, więcej informacji można znaleźć tutaj>>