MSCI ESG przyznaje firmie CCC rating “A”

9 września 2020

Dotyczy firmy: CCC,

CCC uzyskało rating „A” przyznawany przez MSCI ESG spółkom, które wyróżniają się swoją działalnością na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla CCC to już druga pozytywna rewizja ratingu w ciągu zaledwie dwóch lat. Rating „A” stawia CCC w jednym rzędzie ze światowymi liderami branżowymi. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju to dziś oczekiwanie coraz bardziej świadomych klientów i jeden z głównych filarów strategii Grupy CC GO.22. Rating MSCI ESG jest wymiarem sukcesu spółki w jej realizacji. Ambitny cel zdobycia ratingu „A” CCC osiągnęło o rok wcześniej niż pierwotnie zakładało. Spółka konsekwentnie realizuje dalsze działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu, wypełniając cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju GO.22. 

W ramach indeksu ESG MSCI analizowane są 3 czynniki odpowiedzialności: E (environment) – środowisko, S (society) – społeczeństwo oraz G (governance) – ład korporacyjny. CCC po raz pierwszy pojawiło się w tym zestawieniu w 2018 roku, otrzymując ocenę BB. W 2019 rating został podwyższony do oceny BBB, a pod koniec sierpnia 2020 do oceny A. Skala ocen MSCI odpowiednio od najniższej do najwyższej to: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA.

– W ciągu ostatnich trzech lat systematycznie podwyższamy swoje oceny w ratingach zrównoważonego rozwoju. Wynika to z podejmowanych przez nas realnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz społeczeństwa, a także odpowiedzialnego zarządzania spółką. W tym roku ogłosiliśmy pierwszą kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju, w której zobowiązaliśmy się do konkretnych działań. To dziś oczekiwanie inwestorów, pracowników i klientów. To również jasny przekaz dla rynku, bo głównym celem ratingów ESG jest dostarczenie odpowiednich danych niefinansowych pomagających w podjęciu świadomej decyzji inwestycyjnej – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu CCC S.A.

Obecnie 59% spółek z branży na świecie ma ocenę niższą od CCC, a 14% tę samą ocenę na poziomie A, w tym m.in. tacy gracze jak np. Nike czy grupa LVMH (m.in. Louis Vuitton).

Strategia zrównoważonego rozwoju jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy CCC na lata 2020-2022 „GO.22”. Jej obszary to odpowiedzialny produkt, odpowiedzialność względem środowiska naturalnego, odpowiedzialność względem pracowników oraz wobec społeczeństwa.

W chwili obecnej 90% odpadów wytwarzanych w ramach działalności poddawanych jest recyklingowi lub innym procesom odzysku. CCC w sklepach stacjonarnych (wszystkie kraje) i sprzedaży online zrezygnowało z toreb foliowych i wykorzystuje tylko papierowe opakowania z recyklingu. Z kolei należące do Grupy eobuwie.pl korzysta wyłącznie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych.

Wiodącym celem zrównoważonego rozwoju jest minimalizacja negatywnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie poprzez dalsze obniżenie wskaźników emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie wykorzystywanej energii elektrycznej oraz redukcja ilości odpadów (w każdym aspekcie o 7% w perspektywie roku 2022) i wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Kolejne działania prośrodowiskowe to większa liczba ekologicznych linii produktowych „Go for Nature” oraz zwiększenie do 80% udziału opakowań kartonowych nadających się do recyklingu. Zarząd Grupy planuje także dalsze zwiększanie możliwości rozwoju pracowników, a także dalsze wspieranie różnorodności i równości.

– Choć rating „A” przyznany przez MSCI ESG to z pewnością powód do dumy, to nie spoczywamy na laurach. Wiemy, że to jedynie przedsmak tego, co chcemy jeszcze zrobić. Naszą ambicją jest przede wszystkim działanie ukierunkowane na realizację celów założonych w naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Ocena ratingowa nie jest celem samym w sobie, ale w prosty sposób pozwala nam mierzyć postęp i rozliczyć się z interesariuszami z zobowiązań, które wzięliśmy na siebie na drodze odpowiedzialnego biznesu. Na ESG nie patrzymy poprzez pryzmat „kosztu” – wręcz przeciwnie. Upatrujemy w tym szansy, przewagi konkurencyjnej, możliwości wyróżnienia się w oczach klientów. Tym bardziej w świetle ostatnio zachodzących zmian zachowań konsumenckich, w tym rosnącej świadomości ekologicznej klientów. Chcemy sprostać tym wymaganiom. – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu CCC S.A. 

CCC jest także wysoko sklasyfikowane w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W najnowszym, opublikowanym na początku czerwca Rankingu, CCC zdobyło wysokie 2. miejsce w klasyfikacji branżowej (wobec 4. miejsca w 2019 roku) oraz utrzymało 5. miejsce w klasyfikacji ogólnej.

Źródło: inf. pras.