Misja „Zero Odpadów” zrealizowana w 45 fabrykach Procter & Gamble

5 kwietnia 2013

Dotyczy firmy: P&G,

Procter & Gamble, firma oferująca takie marki jak Gillette®, Ariel®, Always® czy Pampers®, ogłosiła, że już 45 fabryk koncernu na świecie nie wysyła odpadów produkcyjnych na wysypiska. W gronie tych zakładów znajdują się dwie fabryki P&G w Polsce – fabryka Gillette w Łodzi i fabryka kosmetyków do pielęgnacji skóry w Aleksandrowie Łódzkim.

Realizacja misji „Zero Odpadów” jest istotnym krokiem na drodze do realizacji Długoterminowej Wizji Zrównoważonego Rozwoju firmy. W ciągu ostatnich 5 lat, działania P&G związane z związane z ponownym wykorzystaniem i przetwarzaniem odpadów przyniosły firmie ponad miliard dolarów oszczędności.

– Mamy wizję przyszłości, w której nasze fabryki zasilane są z odnawialnych  źródeł energii, a produkty wytwarza się z materiałów odnawialnych i poddawanych procesowi recyklingu. Wizja zakłada także, że fabryki oszczędnie gospodarują zasobami i nie wysyłają odpadów produkcyjnych na wysypiska ¬– mówi Bob McDonald, Prezes i Przewodniczący Zarządu P&G na świecie. – Zmiana, która dokonała się w sposobie postrzegania problemu odpadów w naszej firmie sprawiła, że zbliżyliśmy się do realizacji tej wizji w 45 naszych lokalizacjach. W tych właśnie fabrykach odpady produkcyjne są poddawane procesowi recyklingu, zamieniane w energię i przetwarzane tak, by mogły służyć innym celom.

W 2007 roku fabryka P&G na Węgrzech jako pierwsza przestała przekazywać odpady produkcyjne na wysypiska. W tym samym roku firma ogłosiła Długoterminową Wizję Zrównoważonego Rozwoju, w której zobowiązała się do podjęcia wysiłków zmierzających do całkowitej redukcji odpadów produkcyjnych i konsumenckich wytwarzanych na całym świecie. Dzięki kontroli jakości, redukcji opakowań, koncentracji produktów oraz przetwarzaniu i odzyskiwaniu materiałów, 99% surowców trafiających do fabryk opuszcza je w formie produktu gotowego lub zostaje poddanych procesowi recyclingu, powtórnie użyte lub zamienione w energię. Oznacza to, że obecnie, w roku obchodów 175-lecia firmy, w skali globalnej mniej niż 1% wszystkich materiałów trafiających do P&G opuszcza zakłady w formie odpadów.

W celu realizacji misji „Zero Odpadów” we wszystkich swoich fabrykach, firma szuka innowacyjnych metod, dzięki którym nawet odpady mogą przynosić korzyści. W Polsce, cel został już osiągnięty w dwóch fabrykach Procter & Gamble. W łódzkim zakładzie Gillette® aż 90% odpadów przemysłowych poddawanych jest procesowi recyklingu materiałowego.

 

– Proces produkcyjny maszynek do golenia Gillette® generuje głównie odpady postaci tworzyw sztucznych oraz metali – opowiada Stefan Wysocki, Dyrektor Techniczny fabryki maszynek i ostrzy do golenia Gillette®. – Tworzywa sztuczne używane są powtórnie do produkcji przedmiotów codziennego użytku dla gospodarstw domowych. Są to m.in. plastikowe pojemniki, doniczki czy plastikowe elementy wieszaków na ubrania. Z kolei odpady metalowe trafiają do huty w celu przetopienia i ponownego użycia w przemyśle metalurgicznym. Wprowadzenie w życie zasady „Zero Odpadów” wymaga innowacyjnych i skutecznych rozwiązań. W rezultacie przynosi jednak korzyści nie tylko firmie, ale przede wszystkim środowisku.

Odpadów na wysypiska nie wysyła także należąca do Procter & Gamble fabryka kosmetyków do pielęgnacji skóry w Aleksandrowie Łódzkim. Recyklingowi poddawane są tam np. odpady plastikowe, szklane, metalowe. Nawet palety służące do składowania produktów przetwarzane są na drewniane panele podłogowe. W ochronie środowiska, fabryka P&G w Aleksandrowie idzie jeszcze o krok dalej – zakład ma własną oczyszczalnię ścieków, która filtruje płynne nieczystości, zanim trafią do miejskiej kanalizacji.

– Szeroka paleta produktów sprawia, że musimy poszukiwać ekologicznych rozwiązań dla celów zagospodarowania rozmaitych rodzajów odpadów, nie tylko papieru, szkła czy plastiku ¬– przypomina Forbes McDougall, globalny lider programu „Zero Odpadów” w P&G. – Gdy zaczęliśmy wdrażać odpowiednie działania, ujrzeliśmy widoczny postęp w procesie recyklingu na poziomie całej firmy. Liczba zakładów niewysyłających odpadów na wysypiska rosła początkowo w wolnym tempie. Teraz jednak wypracowaliśmy skuteczne metody i procedury, dzięki którym niemal z miesiąca na miesiąc przybywa fabryk Procter & Gamble realizujących misję „Zero Odpadów”.

Źródło: Materiały prasowe