Miś Ratownik rozdał już świadectwa uczniom z Podkarpacia

19 sierpnia 2010

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska, Warta,

W Akademii Misia Ratownika rok szkolny dobiegł już końca. Prawie 6 tys. dzieci z podkarpackich szkół uczyło się, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, gdzie zadzwonić w razie niebezpieczeństwa i jak udzielić pierwszej pomocy.

„Akademia Misia Ratownika” to autorski projekt społeczno-edukacyjny Stowarzyszenia Laboratorium Troski adresowany do dzieci ze szkół podstawowych objętych nauczaniem początkowym, który ma na celu zmniejszenie liczby wypadków z udziałem najmłodszych, a także ochronę przed przemocą czy uzależnieniami.

Bohaterem projektu jest postać Misia Ratownika – maskotki, którą służby ratownicze przekazują maluchom poszkodowanym w wypadkach.

Podczas cyklu zajęć z Misiem Ratownikiem w szkołach dzieci poznawały m.in. elementarne zasady bezpieczeństwa na drodze, uczyły się prawidłowo oceniać niebezpieczeństwo i reagować w przypadku zagrożenia, np. jak wezwać karetkę pogotowia, pod jaki numer zadzwonić, by poprosić o pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy.

Dzięki społecznemu zaangażowaniu Kredyt Banku i Warty w projekcie wzięło udział dotychczas 18 tys. dzieci z Małopolski, Podkarpacia i Mazowsza. Miś Ratownik edukował młodych „studentów” Akademii łącznie już w 128 szkołach i w 846 klasach.

Chętnie włączyliśmy się w ten projekt. To nasza przemyślana strategia. Chcemy propagować już wśród najmłodszych odpowiedzialne zachowania, które pozwolą na ich bezpieczny rozwój i zapewnią dobrą przyszłość. Jeśli dzieci na co dzień będą świadomie wykorzystywać nabyte umiejętności, z pewnością bezpieczniej wkroczą w dorosłość. To nasza wspólna troska, żeby najmłodsze pokolenie było bezpieczne i odpowiedzialne – powiedziała Monika Nowakowska, dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku i Grupy Warta.

W tegorocznej edycji Akademii na Podkarpaciu uczestniczyli uczniowie z 278 klas 44 szkół podstawowych. W projekt aktywnie zaangażowani byli przedstawicieli służb ratownictwa, którzy pełnili rolę prelegentów – przyjaciół Misia Ratownika – 67 policjantów, 38 strażaków, 42 psychologów i pedagogów szkolnych. Dużą rolę w projekcie odgrywali też nauczyciele nauczania początkowego (282 osoby), którzy mieli za zadanie obserwację zachowań dzieci i udzielanie im wskazówek i rad. Wsparcia udzielały też pielęgniarki szkolne i środowiskowe z poszczególnych szkół oraz 47 koordynatorów szkolnych.

Projekt inaugurowany był w niektórych szkołach specjalnym spektaklem, który wprowadzał dzieci w klimat projektu, a nauczycielom i prelegentom służył jako poglądowa lekcja warsztatowych metod pracy, do której teoretycznie zostali przygotowani na szkoleniach.

Sympatyczny nauczyciel Miś Ratownik każdą lekcję zamienił w świetną zabawę. Przesyłał dzieciom miłe, pełne dobrych rad i niespodzianek listy. Listów było 9 – każdy stanowił wstęp do zajęć poświęconych bezpieczeństwu.

Zajęcia z Misiem Ratownikiem to nie tylko nauka. To też uświadamianie dzieciom zagrożeń i wskazywanie prawidłowych wzorców reagowania na nie. Przyczyną wypadków jest zwykle nie brak konkretnej wiedzy, lecz nieumiejętność praktycznego jej zastosowania – mówi Jolanta Żeglecka, prezes Stowarzyszenia Laboratorium Troski.

W ramach projektu, poza częścią edukacyjną, przebadano uczestniczące w akcji dzieci pod względem sprawności wzroku, słuchu oraz lateralizacji (stronności). W trakcie badań wykryto, że prawie 10% dzieci jest niedowidzących, ponad 3% niedosłyszy. Zdecydowana większość badanych (87,2%) jest praworęczna, ale 8,2% stanowią dzieci leworęczne, a 4,6% oburęczne. Dzieci niedowidzące, niedosłyszące czy z problemami stronności są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym, albowiem te nieprawidłowości sprawiają trudności w orientacji przestrzennej i mogą stać się w tej grupie dzieci przyczyną wypadków. Te dzieci w działaniach profilaktycznych powinny być otoczone szczególną troską.

W projekt zaangażowani też byli rodzice uczniów. Wszyscy otrzymali certyfikaty określające sprawność wzroku i słuchu dziecka, wynik badania lateralizacji, jak też zaświadczenie o zrealizowanym treningu asertywności i nabytych umiejętności. Każdy certyfikat wymagał podpisu rodziców, a na jego odwrocie umieszczone zostały wyczerpujące informacje na temat wykonanej w szkole pracy z dziećmi oraz wskazówki do kontynuowania jej w domu.

Patronat honorowy nad projektem objęły: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji, Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej, Wojewoda Podkarpacki, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.