Miś Ratownik pożegnał małych studentów z Mazowsza

19 sierpnia 2010

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska, Warta,

Dobiegła końca nauka w mazowieckiej Akademii Misia Ratownika. W projekcie społeczno-edukacyjnym uczestniczyło ponad 6 tys. uczniów z klas I – III, którzy na zajęciach poznawali m.in. elementarne zasady bezpiecznego zachowania się na drodze i udzielania pierwszej pomocy.

„Akademia Misia Ratownika” to projekt Stowarzyszenia Laboratorium Troski, realizowany już od 2007 r. dzięki wsparciu i zaangażowaniu Kredyt Banku i Warty. Ma na celu zmniejszenie liczby wypadków z udziałem najmłodszych, a także ochronę przed przemocą czy uzależnieniami.

Podczas lekcji z Misiem Ratownikiem i przedstawicielami służb ratowniczych: policji i straży pożarnej, dzieci – przez zabawę – uczyły się, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, jak reagować w przypadku zagrożenia, pod jaki numer zadzwonić, by poprosić o pomoc, jak pomóc koledze czy koleżance w przypadku drobnego skaleczenia czy poparzenia.

Mazowsze to już trzecie województwo – po Małopolsce i Podkarpaciu – w którym Akademia otworzyła podwoje dla swoich małych studentów. W zajęciach o bezpieczeństwie wzięło udział dotychczas 18 tys. dzieci ze 128 szkół i 848 klas nauczania początkowego. Liczby mówią za siebie. Cieszę się, że projekt spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez dzieci, rodziców i nauczycieli. Liczę też, że dzięki lekcjom o bezpieczeństwie uczniowie na co dzień będą przestrzegać zasad. Poprzez zaangażowanie w ten projekt chcemy propagować wśród dzieci odpowiedzialne i świadome zachowania – podsumowuje projekt Monika Nowakowska, dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku i Warty.

W tegorocznej edycji Akademii na Mazowszu uczestniczyli uczniowie z 281 klas 38 szkół podstawowych. W projekt aktywnie zaangażowani byli przedstawicieli służb ratownictwa, którzy pełnili rolę prelegentów – przyjaciół Misia Ratownika – 91 policjantów, 45 strażaków, 42 psychologów i pedagogów szkolnych. Dużą rolę w projekcie odgrywali też nauczyciele nauczania początkowego (281 osób), którzy mieli za zadanie obserwację zachowań dzieci i udzielanie im wskazówek i rad. Wsparcia udzielały też pielęgniarki szkolne i środowiskowe z poszczególnych szkół oraz 39 koordynatorów szkolnych.

To była bardzo udana edycja projektu. Szkoły wykazały się ogromną inicjatywą i zaangażowaniem. Wzbogaciły też projekt o własne pomysły, co ceniliśmy najbardziej. Trudno było nam wybrać trzy najlepsze szkoły, w których projekt przebiegał we wzorcowy sposób, dlatego zdecydowaliśmy o wyróżnieniu aż sześciu: Szkoły Podst. w Węgrowie, Szkoły Podst. nr 4 w Sokołowie Podlaskim, Szkoły Podst. nr 1 w Przasnyszu, Szkoły Podst. w Lipsku, Szkoły Podst. w Kozienicach i Szkoły Podst. nr 2 w Szydłowcu. Gratuluję tym szkołom, a także wszystkim prelegentom z policji i straży pożarnej, których nasi mali absolwenci Akademii obdarzyli sympatią i zaufaniem. Jestem przekonana, że nasza wspólna praca osiągnęła swój cel najwyższy, jakim jest ochrona dzieci przed wypadkami – powiedziała Jolanta Żeglecka, prezes Stowarzyszenia Laboratorium Troski, pomysłodawczyni projektu.

Podczas projektu przebadano dzieci pod względem sprawności wzroku, słuchu oraz lateralizacji (stronności). Badania pokazały, że 5,6% dzieci jest niedowidzących (na Podkarpaciu: 10%, w Małopolsce – 10%), 2,4% niedosłyszy (Podkarpacie: 3,1%, Małopolska: 3%). Zdecydowana większość badanych na Mazowszu (87,5%) jest praworęczna, ale 7,3% stanowią dzieci leworęczne (Podkarpacie: 8,2%, Małopolska: 7,6%), a 5,2% oburęczne (Podkarpacie: 4,6%, Małopolska: 6,3%). Dzieci te są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym, bo takie nieprawidłowości sprawiają trudności w orientacji przestrzennej i mogą stać się przyczyną wypadków. Te dzieci w działaniach profilaktycznych powinny być otoczone szczególną troską.

W projekt zaangażowani też byli rodzice uczniów. Wszyscy otrzymali certyfikaty określające sprawność wzroku i słuchu dziecka, wynik badania lateralizacji, jak też zaświadczenie o zrealizowanym treningu asertywności i nabytych umiejętności. Każdy certyfikat wymagał podpisu rodziców, a na jego odwrocie umieszczone zostały wyczerpujące informacje na temat wykonanej w szkole pracy z dziećmi oraz wskazówki do kontynuowania jej w domu.

Patronat honorowy nad projektem objęły: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji, Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Stołeczna Policji, Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji, Mazowiecka Komenda Wojewódzka PSP Wojewoda Mazowiecki, Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Statystyka projektu:

  • 3 województwa (Małopolska, Podkarpacie, Mazowsze)
  • 18 tys. uczniów objętych projektem
  • 128 szkół podstawowych
  • 848 klas nauczania początkowego
  • 243 policjantów – prowadzących zajęcia o bezpieczeństwie
  • 144 strażaków – prelegentów zaangażowanych w projekt

Źródło: Kredyt Bank / TUiR Warta