Ministerstwo Gospodarki promuje społeczną odpowiedzialność biznesu

20 stycznia 2009

„Firmy działające na rzecz środowiska i społeczności lokalnej mają wyższą wartość rynkową i są bardziej konkurencyjne. Rolą rządu jest promocja takich inicjatyw wśród przedsiębiorców”– powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas konferencji „Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością. Menadżerowie i standardy CSR”, która odbyła się 1 października br. w Ministerstwie Gospodarki.

W promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu niezwykle istotną rolę ma do odegrania sektor publiczny, zarówno na poziomie narodowym jak i międzynarodowym. Na arenie międzynarodowej kwestie te podejmowane są m.in. przez ONZ, OECD czy Międzynarodową Organizację Pracy. W Polsce natomiast szerzeniem zasad CSR zajęło się Ministerstwo Gospodarki, które, jak twierdzi wiceminister Baniak, powinno stać się „platformą wymiany doświadczeń dla firm społecznie odpowiedzialnych” działających na terenie kraju. Do zadań rządu należy również podnoszenie świadomości polskich konsumentów. Przy podejmowaniu decyzji zakupowych konsumenci w Polsce powinni wybierać etyczne produkty, czyli towary wyprodukowane zgodnie z zasadami CSR.

Ponadto bardzo ważnym elementem jest również promocja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu wśród zagranicznych inwestorów. Ta kwestia poruszona została na seminarium „Społeczne otoczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych”, które odbyło się 30 września br. Do tej pory polityka polskiego rządu w stosunku do zagranicznych inwestorów skupiała się na wspieraniu inwestycji innowacyjnych. Wiceminister Baniak zwrócił jednakże uwagę, iż niezwykle istotne jest również pozyskiwanie firm odwołujących się do idei CSR. By osiągnąć ten cel Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło pracę na projektem wzmocnienia instytucjonalnego i przeszkolenie Centrów Obsługi Inwestora (regionalnych partnerów PAIiIZ) w zakresie marketingu CSR.

Konferencja „Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością. Menadżerowie i standardy CSR” została zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki, Fundację CentrumCSR.PL i firmę Det Norske Veritas Polska. Obok wiceministra Rafała Baniaka uczestniczyli w niej m.in. Krzysztof Gulda, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki MG i Grzegorz Piskalski, dyrektor CentrumCSR.PL. Konferencja była okazją do dyskusji i wymiany doświadczenia praktyków zarządzania CSR w polskich firmach.

Z kolei seminarium „Społeczne otoczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych” miało na celu promocję Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych. Konferencja skupiła się przede wszystkim na poszukiwaniu najlepszych praktyk z zakresu budowania przez zagranicznych inwestorów, ulokowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), relacji ze swoimi interesariuszami (np. lokalna społeczność, lokalna administracja, pracownicy). Udział w seminarium wziął m.in.: Paweł Wojciechowski, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz prezesi specjalnych stref ekonomicznych.