Mikroprzedsiębiorca Roku 2008 wybrany!

11 lutego 2009

Dotyczy firmy: Citi Handlowy,

18 listopada w sali New Connect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się uroczystość wręczenia nagród w IV edycji konkursu o tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2008 organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.

W tym roku nagroda trafiła do branży nowych technologii – zwycięzcami zostali Marek Łangowski, Jerzy Michalski, Robert Magiera i Andrzeja Magiera, twórcy TeleMobile Electronics Sp. z o.o., nominowani przez Gdyńskie Centrum Innowacji.

Głównym przedmiotem działalności ich firmy jest dokonywanie diagnostyki, testów i napraw urządzeń stacji bazowych systemów komórkowych. Odbierając nagrodę główną zwycięzcy podkreślali znaczenie pracy zespołowej oraz zachowanie równowagi między wizją a praktycznymi wymogami, w jakich funkcjonuje firma.

Kapituła w IV edycji konkursu o tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2008 oceniła 105 zgłoszonych firm, wyselekcjonowanych przez instytucje wspierające przedsiębiorczość. Najwięcej kandydatur zostało zgłoszonych w kategorii USŁUGI – 85 zgłoszeń, najmniej w kategorii PRODUKCJA – 7 zgłoszeń. W kategorii HANDEL nadesłano 13 zgłoszenia. Najwięcej nominacji złożyły Starostwa Powiatowe, pozostałe zostały nadesłane min. przez, Izby Przemysłowo-Handlowe, Powiatowe Urzędy Pracy czy Agencje Rozwoju Regionalnego.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, która stawia sobie za cel popularyzację mikroprzedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania małych firm oraz prezentowanie i promowanie dobrych przykładów działań gospodarczych.

Do konkursu mogli przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekroczył 2 milionów euro. Ponadto przedsiębiorcy musieli spełniać wymogi poszczególnych kategorii:

  • GŁÓWNEJ – przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 czerwca 2006 roku.
  • BEGINNERS – przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 stycznia 2008
  • i nie ukończyli 32 lat.
  • MIKRO – przedsiębiorcy którzy rozpoczęli działalność przed 1 czerwca 2006 roku, zatrudniali nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu nie przekroczył 500 tys. zł.