Międzynarodowi liderzy biznesowi uruchomili inicjatywę na rzecz ożywienia po COVID-19

24 czerwca 2020

Dotyczy firmy: CEMEX Polska, Citi Handlowy,

Airbus BizLab, BASF, Boston Consulting Group, CEMEX, Citi, Endeavor, IDB Lab, IE, IESE Business School, Microsoft for Startups, South Summit i Telefonica powołały inicjatywę Restarting Together (Rozpoczynamy na nowo razem). To globalny konkurs, którego celem jest pobudzenie innowacyjnych projektów po pandemii COVID-19.

Inicjatywa ma na celu promowanie projektów opracowanych przez przedsiębiorców i MŚP, które przyczynią się zarówno do przyspieszenia ożywienia gospodarczego po skutkach pandemii, jak i do stworzenia bardziej odpornego społeczeństwa o skutecznych i zrównoważonych możliwościach, na wypadek podobnych kryzysów w przyszłości. Dzięki wspólnej inicjatywie, branżowi liderzy dążą do promowania zaangażowania społecznego w celu budowania lepszej przyszłości społeczeństw.

Głównym celem inicjatywy Restarting Together jest znalezienie innowacyjnych projektów, które mogą przyspieszyć powrót do normalności po okresie spowolnienia, spowodowanym pandemią COVID-19. W ramach inicjatywy poszukiwane są również projekty mające na celu ożywienie gospodarcze w zrównoważony sposób, poprawę zatrudnienia, rewitalizację ekosystemu małych przedsiębiorstw oraz tworzenie sieci i mechanizmów pomocy finansowej w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy mogą proponować rozwiązania, które wzmocnią reakcję miast na wszelkiego rodzaju kryzysy w przyszłości, zarówno sanitarne, gospodarcze, jak i związane z problemami środowiskowymi lub zmianami klimatu.

Zainteresowani konkursem mogą przedstawić swoje propozycje od 2 czerwca do 30 czerwca 2020 roku, zgłaszając się na stronie www.restartingtogether.com . Projekty będą oceniane pod kątem wpływu społecznego i gospodarczego, wykonalności, szybkiego czasu realizacji oraz stopnia trwałości i innowacji.

Autorzy dziewięciu najbardziej obiecujących projektów otrzymają szansę na uczestnictwo tzw. Pitchday za pośrednictwem kanałów online, który odbędzie się 9 września 2020 r. Podczas Pitchday, uczestnicy zaprezentują swoje rozwiązania przed organizatorami konkursu, którzy wybiorą trzech zwycięzców. Laureaci otrzymają możliwość podzielenia się swoją wizją ze światowymi liderami z firm wspierających oraz otrzymają dostęp do zasobów korporacyjnych organizatorów, w tym potencjalnej akceleracji ich biznesu lub inwestycji.

Wszystkie projekty powinny być tak skonstruowane, aby umożliwić opracowanie, promocję i wdrożenie przez wszystkie lub część z firm, organizujących konkurs. Globalna i wielodyscyplinarna działalność liderów branż, którzy tworzą inicjatywę Restarting Together, pozwala na wdrożenie rozwiązań, które mogą mieć potencjalny wpływ na społeczeństwo w skali globalnej.

Organizatorzy oferują uczestnikom swoje doświadczenie i wiedzę z różnych obszarów, a także możliwość budowania relacji z wiodącymi międzynarodowymi firmami oraz umożliwiają dostęp do kapitału inwestycyjnego.

Więcej informacji na temat konkursu i procesu rejestracji na stronie internetowej >>

Źródło: mat. pras.