Mentoring w Grupie Sanofi

30 grudnia 2015

Dotyczy firmy: Grupa Sanofi,

Mentoring w Grupie Sanofi, rozumiany jako oparty na partnerstwie i wzajemności, transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy dwoma pracownikami spółki, spotkał się z dużym entuzjazmem uczestników projektu. W przyszłym roku ruszy kolejna edycja programu.

Grupa Sanofi, jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie, w ciągu ostatnich kilku lat w Polsce włączyła w swoje szeregi nowe spółki, takie jak Zentiva (leki generyczne), Nepentes (dermokosmetyki), Genzyme (leki na choroby rzadkie) i Merial (preparaty weterynaryjne).

Podstawową wartością płynącą z faktu włączenia pięciu wyżej wymienionych organizacji do jednej Grupy, był i nadal jest wyjątkowy na skalę rynku farmaceutycznego w Polsce – z jednej strony zdywersyfikowany portfel produktów, a z drugiej większa różnorodność kultur organizacyjnych w jednym miejscu. W trakcie tych przekształceń organizacja pozyskała również w osobach samych pracowników bardzo zróżnicowany know – how i doświadczenia z wielu obszarów, już nie tylko stricte branży farmaceutycznej.

Koniec roku 2013 stał się dla firmy czasem, kiedy poszukiwała adekwatnego narzędzia zapewniającego płynny przepływ wiedzy i doświadczeń poza granicami dawnych organizacji i obecnych dywizji, a także modelu rozwojowego gwarantującego szerokie możliwości wzrostu dla grupy Talentów.

Po szczegółowej selekcji wszelkich metod spełniających powyższe założenia, mentoring okazał się najbardziej odpowiednim ”narzędziem rozwojowym”, szczególnie ze względu na jego efektywność oraz skuteczność we wspieraniu rozwoju kariery zawodowej. Pomaga on bowiem budować opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku relację, między dwoma osobami (Mentorem i Mentee).

W ramach Programu Mentoringu w Grupie Sanofi uznaliśmy, że optymalną definicją mentoringu, przyjętą na biznesowe i rozwojowe potrzeby wszystkich uczestników Programu jest ta, zaproponowana przez Davida Clutterbucka:

Mentoring jest to wsparcie jednej osoby przez drugą w dokonywaniu przełomowych, znaczących postępów w obszarze wiedzy, myślenia i doświadczania – poza linią raportowania.*

Mentoring w takim wydaniu zakłada partnerstwo i wzajemność z obu stron. Korzyść płynącą dla Mentee w relacji z Mentorem stanowi jego wsparcie w zrozumieniu „dużego obrazka” organizacji. Wielu Mentorów korzysta z relacji Mentee w zakresie, między innymi, poznawania nowych technologii, zaznajamiania się z nową dziedziną merytoryczną. Zgodnie z założeniami, mentoring przynosi obopólny rozwój (Mentora i Mentee).

I Edycja Programu Mentoringu w Sanofi

Po czasie przygotowań, edukacji Mentee i Mentorów, a także po zakończeniu procesu łączenia Mentorów i Mentee w pary, program ruszył pełną parą. W dużej mierze wszyscy jego uczestnicy – HR jako opiekun merytoryczny i pomysłodawca, Mentorzy i Mentee jako uczestników projektu – wszyscy weszliśmy po raz pierwszy w nowe dla siebie role.

W I Edycji Programu Mentoringu wzięło udział 26 osób z każdej części organizacji (RX, GX, CHC, Genzyme, Merial, Sanofi Pasteur) pełniących różne funkcje w Grupie, z Członkami Managament Teamu włącznie, pracując w 14 parach mentoringowych.

Mentorzy pracowali ze swoimi Mentee przez ostatnie półtora roku, wspierając ich w realizacji celów rozwojowych, powiązanych z celami, które Mentee mieli ustalone ze swoimi przełożonymi. Głównymi tematami, nad którymi pochylali się Mentorzy i Mentee w ramach tego programu były:

– przywództwo w zarzadzaniu podległym zespołem,

– przywództwo w zarzadzaniu zespołem projektowym.

W okolicach lipca 2015 roku, większość procesów mentoringowych dobiegła końca, co pozwoliło nam zebrać szczegółowe informacje zwrotne od uczestników. Co ważne Mentee, w większości zrealizowali swoje cele mentoringowe, a ich Mentorzy – co nas bardzo cieszy – tak wczuli się w nową rolę, że już teraz duża ich część zgłosiła nam swoje zainteresowanie II Edycją aby doskonalić się w tym zakresie.

27 października br. zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące I Edycję Programu Mentoringu, na którym zebraliśmy mnóstwo dodatkowych informacji zwrotnych o projekcie, a także propozycji udoskonalenia modelu w przyszłości. Stanowi to dla firmy ważny „głos”, który już teraz uwzględniamy przy tworzeniu II Edycji Programu Mentoringu.

Rok 2016 przebiegnie dla nas pod kątem II Edycji Programu Mentoringu w Sanofi, w udoskonalonej już formie, bazującej na naszych doświadczeniach z pierwszej jej odsłony.

*Źródło: Megginson and Clutterbuck, 1995r.

Źródło: Materiały prasowe