Measuring Progress. Towards achieving the environmental dimension of the SDGs

1 sierpnia 2019

Raport Measuring Progress został opracowany przez United Nations Environment Programme we współpracy z Global Environment Outlook. Publikacja jest przeglądem aktualnego stanu realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju, dokonanego na podstawie zebranych danych statystycznych. 

Raport jest przeglądem aktualnego stanu realizacji środowiskowych wymiarów zrównoważonego rozwoju opartych na wskaźnikach SDGS. W procesie tworzenia raportu użyto procedury ekstrapolacji do oszacowania i statusu 244 wskaźników monitorowania realizacji Agendy 2030. Raport również zawiera opis głównych  wyzwań stojących przed rządami państw i analizę konkretnych działań politycznych w obszarze troski o środowisko.

Przejdź do publikacji>>>