Measuring Distance to the SDG Targets 2019

28 czerwca 2019

Publikacja „Measuring Distance to the SDG Targets 2019” została opracowana przez OECD. Głównym celem raportu jest wsparcie krajów OECD w obszarze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Pilotażowa wersja raportu została przedstawiona przez OECD na Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ w sprawie Celów Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku w lipcu 2016 r. Druga edycja z dopracowaną metodologią raportu została opublikowana w czerwcu 2017 r. Trzecie wydanie, „Measuring Distance to the SDG Targets 2019: An Assessment of Where OECD Countries Stand” zostało opublikowane w maju 2019 r. Obejmuje ono rozszerzenie zasięgu kraju i celów. Zawiera również nowatorskie analizy dotyczące pomiaru trendów i mierzenia transgranicznych aspektów Agendy 2030.

Raport opiera się na globalnej liście wskaźników IAEG Global Indicator List i wykorzystuje dane z bazy danych SDG ONZ i baz danych OECD. Metodologia badań ocenia odległość, jaką kraje muszą pokonać, aby osiągnąć każdy cel.

Przejdź do publikacji>>>