Mateusz Damięcki i Krzysztof Zanussi Ambasadorami Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

20 kwietnia 2016

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact Poland, powołała pierwszych w Polsce Ambasadorów Celów Zrównoważonego Rozwoju. 17 wyznaczonych Celów ONZ określa priorytetowe wyzwania stojące przed międzynarodową społecznością w najbliższych latach, m. in. likwidację skrajnego ubóstwa, niwelowanie nierówności społecznych i ekonomicznych oraz ochronę naszej planety. To zjawiska globalne, które dotyczą każdego z nas, niezależnie od miejsca pochodzenia, statusu społecznego, płci czy wyznawanej wiary. Od nas samych zależy jakość naszego życia i stan, w jakim pozostawimy Ziemię kolejnym pokoleniom.

W dotarciu z przekazem ONZ do jak najszerszego grona osób Global Compact Poland wspierać będą Mateusz Damięcki oraz Krzysztof Zanussi.

Od wielu lat angażuję się w kwestie związane z ekologią. Zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym, zanieczyszczeniu wód i powietrza, ochrona fauny i flory czy wytwarzanie czystej energii to dziś absolutne priorytety. Nielegalne wysypiska śmieci w polskich lasach nie znikną jeśli nie zlikwiduje się szarej strefy sprzedaży kwitów śmieciowych. Handel zagrożonymi wymarciem gatunkami roślin i zwierząt nie zmniejszy się jeśli pracownicy firm i konsumenci nie uświadomią sobie jak ważna jest certyfikacja produktów i zwracanie uwagi na odpowiednie oznaczenia. Ochrona środowiska wiąże się z dbałością o odpowiednie standardy pracy, walką z korupcją i szeregiem innych zagadnień, objętych Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, stąd z przyjemnością podjąłem się funkcji Ambasadora tej ważnej strategii, dzięki której mamy szansę uczynić nasz świat lepszym – mówi Mateusz Damięcki, Ambasador Zrównoważonego Rozwoju Global Compact Poland.

Cele Zrównoważonego Rozwoju to dobry filar do rozważań na temat tego, gdzie i w jakiej przestrzeni chcielibyśmy żyć i funkcjonować za 15 lat. Jeśli moja osoba może wesprzeć mądre i refleksyjne działania, to z dumą obejmę funkcję Ambasadora Zrównoważonego Rozwojukontynuuje Krzysztof Zanussi, Ambasador Zrównoważonego Rozwoju Global Compact Poland.

We wrześniu 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które wyznaczają ścieżkę rozwoju na kolejne 15 lat. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 169 celów powiązanych dotyczy najważniejszych problemów ekonomicznych, społecznych, środowiskowych oraz administracyjnych naszych czasów.

Cele inspirują do poprawy świata w którym żyjemy, wyznaczają kierunek, w jakim powinniśmy wspólnie podążać i pokazują nam, jak mamy to zrobić. Kluczową rolę w tej zmianie odgrywać będą szerokie koalicje zawiązane miedzy rządami, administracją publiczną, światem nauki i biznesu. Jedynie dzięki szerokiej współpracy SDGs będą mogły zostać osiągnięte w ciągu 15 najbliższych lat.

Ważną rolę mają do odegrania Ambasadorowie Celów Zrównoważonego Rozwoju. W czerwcu 2016 roku, w ramach Global Compact Leader Summit zostaną ogłoszeni międzynarodowi Ambasadorzy SDG powołani przez ONZ.

Ambasadorowie to osobistości ze świata kultury, sztuki, nauki, literatury i sportu, którzy wyrazili chęć wspierania swoim autorytetem Celów Zrównoważonego Rozwoju. Ich zaangażowanie sprawi, że komunikacja założeń SDGs stanie się prostsza i bardziej przystępna, a przekaz dotrze do szerszego grona odbiorców. To właśnie wzrost świadomości społeczeństwa w skali globalnej jest kluczowy, by udało się zrealizować wyznaczone cele – mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Poland

Global Compact Poland, ma zaszczyt poinformować że pierwszymi osobami, które podjęły się pełnienia roli Ambasadora Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce zostali: Mateusz Damięcki oraz Krzysztof Zanussi. W ramach ostatniego spotkania Rady Programowej Global Compact Poland oficjalnie potwierdzili swoje pełne zaangażowanie i zrozumienie dla znaczenia wspólnych działań.

źródło: Global Compact Network Poland