Materiały z #SDGSummit2020 dostępne do końca listopada

9 listopada 2020

Virtual European SDG Summit 2020, największe w Europie wydarzenie poświęcone CSR i sustainability, zakończyło się 30 października. Było okazją do wymianą wiedzy i inspiracji – zarówno przez biznes, jak i organizacje pozarządowe. Dla tych, którzy nie mogli być z nami na #SDGSummit2020, mamy dobrą wiadomość. 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako krajowy partner CSR Europe aktywnie włączyło się w organizację European SDG Summit 2020. Wydarzenie odbyło się pod hasłem “Impactful Partnerships to Build Back Better”, podkreślając znaczenie współpracy dla zrównoważonego rozwoju, co stało się szczególnie istotne w kontekście pandemii.

Wsparliśmy inicjatywę również jako współorganizator jednej z sesji panelowych poświęconych projektowi “Upskill 4 Future”. W debacie nt. wyzwań związanych z motywowaniem pracowników do podwyższania swoich kompetencji wzięła udział Agnieszka Bartnikowska, ekspert ds. zarządzania zmianą w BNP Paribas Bank Polska, który jest jedną z organizacji uczestniczących w projekcie “Upskill 4 Future”.

Dziś, w porozumieniu z CSR Europe, organizatorem Virtual European SDG Summit, zapraszamy do zapoznania się z nagraniami paneli dyskusjnych. Aby skorzystać z tej możliwości, należy do końca listopada zalogować się na platformę wydarzenia.

Przejdź do platformy klikając tutaj >>

Zestawienie tematów dostępne jest tu >>

Upskill 4 Future

Aby wesprzeć firmy w skutecznym reagowaniu na wyzwania związane z przyszłością pracy i podnoszeniem kwalifikacji pracowników, CSR Europe wraz z organizacjami partnerskimi, w tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przy wsparciu J.P. Morgan prowadzi projekt “Upskill 4 Future”. Realizowany będzie przez 2,5 roku przez ponad 30 firm w 4 krajach – Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz Polsce. Całość koordynowana jest przez CSR Europe, a w Polsce za realizację odpowiada FOB.

– Realizując w Polsce projekt “Upskill 4 Future” chcemy w jeszcze większym stopniu wesprzeć biznes w opracowaniu rozwiązań, które będą skuteczną odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy. Zmiany technologiczne w połączeniu z niekorzystną demografią mogą być problemem dla nieprzygotowanych na nie pracodawców i w konsekwencji negatywnie wpływać na spójność społeczną. Pandemia pokazała wiele słabości współczesnej gospodarki Polski i zdecydowanie przyspieszyła transformację cyfrową. Jest wielką szansą, ale może stać się też katalizatorem zmian przebiegających w sposób mało odpowiedzialny i zrównoważony. Tym bardziej istotne jest zapewnienie możliwości rozwoju zatrudnionym i dążenie do ochrony jak największej liczby miejsc pracy – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Za realizację projektu #Upskill4Future, razem z FOB, odpowiadają także inne wiodące organizacje biznesowe z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju: Fondation FACE, Forética, Impronta Etica, Sodalitas. Szczegóły na stronie CSR Europe >>