Masz pomysł jak wspierać aktywność zawodową osób 50+? Skorzystaj ze wsparcia Inkubatora #TransferHUB

30 listopada 2020

Polki i Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Dlatego jednym z kluczowych wyzwań rynku pracy jest stworzenie narzędzi, wspierających osoby starsze w obszarze zatrudnienia. Pomysły na innowacyjne rozwiązania można zgłaszać do 6 grudnia do Inkubatora TransferHUB. Uczestnictwo w projekcie to możliwość wdrożenia pomysłu i zdobycia dofinansowania na jego realizację.

Trwa druga edycja TransferHUB – inkubatora innowacji społecznych, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Do 6 grudnia osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy mogą rejestrować innowacyjne pomysły, które następnie zostaną poddane ocenie. Najciekawsze projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości średnio 38 tys. zł.

Zgłoś innowacyjny pomysł >>

Wskaźniki demograficzne pokazują, że Polki i Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Rodzi to wiele wyzwań także w obszarze rynku pracy. Dlatego jedna ze ścieżek tematycznych, w ramach których można przesyłać zgłoszenia do Inkubatora #TransferHUB, dotyczy rozwiązań mających na celu wsparcie zarówno firm, jak i pracownic i pracowników w korzystaniu z potencjału związanego z tzw. “srebrną gospodarką”. Poniżej przedstawiamy szereg inspiracji i obszarów, na które warto zwrócić uwagę planując innowacje społeczne:

 • Zwiększanie dostępności miejsc pracy np. w obszarze infrastruktury
 • Innowacyjne rozwiązania i zastosowania służące włączaniu pracownic i pracowników 50+
 • Nowe rozwiązania rekrutacyjne wspierające pozyskiwanie talentów z różnych grup wiekowych
 • Szkolenia i działania edukacyjne skierowane do kadry menedżerskiej, mające na celu wsparcie w procesach zarządzania wiekiem w organizacji
 • Programy motywacyjne wzmacniające pozycję pracownic i pracowników 50+ (np. lifelong learning), także w kontekście work-life balance (i np. opieki nad dorosłymi osobami zależnymi)

Pobierz infografikę >>

Powyższej listy nie należy traktować jako zamkniętego zestawienia.

Korzyści z udziału w Inkubatorze TransferHUB:

Z udziałem w TransferHUB wiąże się szereg korzyści dla innowatorek i innowatorów. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu będą miały możliwość:

 • przetestowania innowacji,
 • otrzymania wsparcia merytorycznego w jej dopracowaniu,
 • zdobycia dofinansowania w wysokości średnio 38 tys. zł.

Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy. Kryteriami decydującymi o wyborze danego pomysłu do dalszych etapów są m.in. nowatorski w polskim kontekście charakter propozycji, możliwość stosowania na szerszą skalę, podjęcie zagadnienia zatrudnienia oraz dostępność.

Pomysły mogą być zgłaszane do 6 grudnia. Nabór odbywa się w ramach trzech wiodących ścieżek tematycznych:

 • starzejące się społeczeństwo,
 • pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy,
 • automatyzacja i robotyzacja.

Uwaga! Aby zgłosić innowacyjny pomysł skutecznie należy do 6 grudnia (włącznie) zrobić dwa kroki:

 1. wypełnić formularz online dostępny na stronie transferhub.pl/formularz
 2. wysłać w wersji wydrukowanej na adres (00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49 lok. 201) pocztą podpisane oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru. Oświadczenie dostępne na stronie transferhub.pl/o-transferhub/procedury (załącznik nr 2). W przypadku korespondencji decyduje data stempla pocztowego.

Także w dniach 5 i 6 grudnia (tj. sobota i niedziela) w razie pytań eksperci FISE będą dostępni pod numerem telefonu +48 575 592 425 oraz adresem e-mail: transferhub@fise.org.pl.

O Inkubatorze #TransferHUB

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze zatrudnienia. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany w latach 2020-2023.

Więcej informacji o TransferHUB na stronie internetowej transferhub.pl oraz Facebooku >>