Masz innowacyjny pomysł wspierający kobiety na rynku pracy? Skorzystaj ze wsparcia TransferHUB

11 czerwca 2021

W ramach Inkubatora TransferHUB szansę na zdobycie dofinansowania mają autorzy i autorki innowacyjnych pomysłów mających na celu między innymi wzmocnienie pozycji i możliwości kobiet na rynku pracy. Termin na zgłoszenia innowacji mija 30 czerwca.

Trwa druga edycja TransferHUB – inkubatora innowacji społecznych, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Do 30 czerwca osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy mogą rejestrować innowacyjne pomysły, które następnie zostaną poddane ocenie. Najciekawsze projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości średnio 38 tys. zł.

Zgłoś innowacyjny pomysł >>

Poniżej przedstawiamy przykładowe obszary poszukiwań innowacji w ramach ścieżki tematycznej poświęconej pozycji i możliwościom kobiet na rynku pracy. Zaproponowane tematy są przede wszystkim inspiracją i zestawem sugestii. Do inkubatora można oczywiście zgłosić także pomysły wykraczające poza wymienione zagadnienia:

 • projekty służące wzmocnieniu pozycji kobiet w miejscu pracy, np. w branży nowych technologii
 • ułatwienia dla osób powracających z urlopów macierzyńskich i tacierzyńskich
 • wsparcie w skutecznym łączeniu pracy zawodowej z rolami opiekuńczymi
 • wsparcie przedsiębiorczości kobiet
 • przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym związanym z koronakryzysem w kontekście rynku pracy
 • programy mentoringowe i wspierające budowanie sieci pracowniczych

Powyższej listy nie należy traktować jako zamkniętego zestawienia – jesteśmy otwarci na pomysły innowatorów i innowatorek.

Korzyści z udziału w Inkubatorze TransferHUB

Z udziałem w TransferHUB wiąże się szereg korzyści dla innowatorek i innowatorów. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu będą miały możliwość:

 • przetestowania innowacji,
 • otrzymania wsparcia merytorycznego,
 • zdobycia dofinansowania w wysokości średnio 38 tys. zł.

Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy. Kryteriami decydującymi o wyborze danego pomysłu do dalszych etapów są m.in. nowatorski w polskim kontekście charakter propozycji, możliwość stosowania na szerszą skalę, podjęcie zagadnienia zatrudnienia oraz dostępność.

Pomysły mogą być zgłaszane do 30 czerwca. Nabór odbywa się w ramach trzech wiodących ścieżek tematycznych:

 • starzejące się społeczeństwo,
 • pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy,
 • automatyzacja i robotyzacja.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie transferhub.pl/formularz

O Inkubatorze #TransferHUB

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze zatrudnienia. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany w latach 2020-2023.

Więcej informacji o TransferHUB na stronie internetowej transferhub.pl oraz Facebooku >>