Marzena Strzelczak, prezeska FOB, w zarządzie CSR Europe

22 czerwca 2022

CSR Europe, wiodąca europejska sieć biznesowa w obszarze zrównoważonego rozwoju, powołała nowych członków i członkinie zarządu. Wśród nich jest Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Cele postawione przed nowym zarządem dotyczą m.in. wzmocnienia inicjatyw CSR Europe na rzecz sprawiedliwej transformacji, w tym uwzględniania czynników społecznych w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem.

22 czerwca członkowie i członkinie CSR Europe wybrali_ły na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym 10 przedstawicieli_ek nowego zarządu organizacji. W jego skład weszły osoby zasiadające w zarządach członków korporacyjnych CSR Europe oraz reprezentantki narodowych organizacji partnerskich. Jedną z nich jest Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które należy do sieci National Partner Organisations CSR Europe.

Biznes, organizacje pozarządowe, jak i całe społeczeństwo borykają się dziś z wieloma wyzwaniami. Od tego, jak na nie odpowiemy zależy nasza przyszłość. Co zrobić, by była bardziej zrównoważona środowiskowo? Jak zadbać o to, by jednocześnie nikogo nie zostawiać w tyle i wzmacniać spójność społeczną? To pytania, które są kluczowe zwłaszcza w kontekście odpowiedzialnego biznesu. Dlatego z optymizmem i nadzieją patrzę na możliwości szerszej współpracy międzynarodowej. To niezwykle ważne, bo dzięki temu wraz z CSR Europe i stworzoną przez nią siecią możemy w jeszcze większym zakresie dzielić się dobrymi praktykami oraz pracować nad rozwiązaniami wspierającymi biznes w wysiłkach na rzecz zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji gospodarek, zwłaszcza w Europie – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

Poniżej pełny skład nowego zarządu CSR Europe:

Członkowie i członkinie zarządu reprezentujący firmy partnerskie CSR Europe (Corporate Members):

  • Maria Alexiou, ESG Senior Advisor, TITAN Cement Int. SA
  • Filippo Bettini, Sustainability & Future Mobility Officer, Pirelli S.p.A.
  • Dominique Debecker, Deputy Chief Sustainability Officer, Solvay SA
  • Helen Grundy, European Sustainability Lead, Hitachi Europe Ltd
  • Gonzalo Juarez De La Rasilla, Head of Sustainability Stakeholders Engagement, Enel S.p.A.
  • Monica Perez Lobo, Head of Sustainability & ESG Management, Toyota Motor Europe
  • Thorsten Pinkepank, Director Sustainability Relations, BASF SE
  • Wouter Vermeulen, Senior Director Sustainability Europe, Coca-Cola Europe

Członkinie zarządu reprezentujące krajowe organizacja partnerskie CSR Europe (National Partner Organisations, NPOs):

  • Elisa Rotta, Program Manager, Fondazione Sodalitas
  • Marzena Strzelczak, President, General Director, Responsible Business Forum

Wśród postawionych przed nimi zadań wymieniono m.in. zwiększenie wysiłków oraz doskonalenia strategii CSR Europe związanych z zapewnieniem praktycznego wkładu biznesowego w działania na rzecz włączającego Europejskiego Zielonego Ładu.

Nowy zarząd poprzez swoje działania zamierza m.in. wykorzystać międzynarodową sieć do wpływu na dużą skalę, budować sojusze globalne i lokalne, pracować na rzecz sprawiedliwej transformacji i wdrażać wraz z firmami  nastawione na praktykę strategie i plany związane ze zrównoważonym rozwojem.

Kadencja nowego zarządu rozpocznie się 23 czerwca i potrwa trzy lata. Na kolejnym posiedzeniu CSR Europe, które odbędzie się we wrześniu 2022 r., zostaną powołani przewodniczący_e i wiceprzewodniczący_e zarządu.

CSR Europe to wiodąca europejska sieć biznesowa zajmująca się zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością biznesu. Poprzez swoją sieć firm członkowskich i krajowych organizacji, wśród których jest również Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrzesza ponad 10 tys. przedsiębiorstw na poziomie lokalnym, europejskim i globalnym. Pełni rolę platformy dla firm oraz organizacji i zrzeszeń biznesowych zorientowanych na zrównoważony rozwój. Jej celem jest upowszechnianie, wraz z europejskimi liderami i interesariuszami, praktycznych rozwiązań w poszczególnych obszarach ESG i wzmacnianie współpracy międzysektorowej na rzecz zmian systemowych wspierających realizację strategii Sustainable Europe 2030.

Więcej informacji o kwestiach związanych z ładem korporacyjnym CSR Europe znaleźć można tutaj: https://www.csreurope.org/governance