Marcowe wiadomości z CSR Europe

15 maja 2008

Serdecznie zapraszamy do lektury najważniejszych wiadomości CSR ze świata z minionego miesiąca przygotowanych w oparciu o serwis sieci CSR Europe.

Etyczny biznes zakorzenia się w Turcji.
Podczas gdy wstąpienie Turcji do Unii Europejskiej wygląda niepewnie, europejski handel i zagraniczne inwestycje zmieniają oblicze biznesu w kraju, donosi Ethical Corporation. Znaczny wzrost bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Turcji, jest spowodowany reformami gospodarczymi, których celem jest stabilizacja i budowa systemu prawnego pozostającego w zgodności z normami europejskimi. Unia Europejska jest także silnym bodźcem wprowadzania do systemu CSR jako wsparcia procesu akcesyjnego.

Rozwiązanie tygodnia: Mierzenie wpływu pracowników wolontariuszy – Fortis Foundation Netherlands.
Coraz więcej przedsiębiorstw wraz ze społecznymi organizacjami rozwija programy dla wolontariuszy. Duża doza zaangażowania społecznego zaczyna odgrywać w firmach znaczącą rolę, jednak skutkuje to brakiem odpowiednich mierników prawdziwych korzyści dla przedsiębiorstwa i wpływu na społeczeństwo. The Wellventure Monitor rozwinięte przez Fortis Foundation Netherlands jest narzędziem służącym do pomiaru efektywności pracy wolontariuszy. Przeczytaj więcej o the Wellventure Monitor w bazie danych Europe’s CSR – unikalnym zestawieniu ponad 600 dobrych praktyki biznesowych.

Nie bądź nieekologicznym konsumentem.
Przedsiębiorstwa chcące iść ścieżką zgodną z potrzebami środowiska nie powinny skupiać się na ekologicznej niszy rynkowej, ale na odpowiednich zachowaniach, pisze Steve Bishop z Harvard Business Review’s HBRGreen.org. Większość konsumentów skupia się dużo bardziej na zaspokojeniu swoich osobistych potrzeb niż na zaspokojeniu tych globalnych. Ekologiczność produktów często sprawia, że funkcja tych dóbr nijak się ma do potrzeb, które mają one zaspokajać. Konsumenci – niezależnie od tego czy dbają o ekologię czy nie – pragną przede wszystkim rozwiązania ich codziennych problemów, a co idzie w następnej kolejności zaspokojenia ich w sposób zgodny z potrzebami środowiska.

Sony – telewizja dla niewidomych.
Większość konsumentów czerpie korzyści z coraz większej ilości dostarczanych usług i programów. Wielu dzisiejszych odbiorców cyfrowej telewizji to ludzie niedowidzący którzy są niezdolni do wykorzystywania oferowanych im produktów. Dzieje się tak pomimo faktu, że istnieją technologie pozwalające im na cieszenie się tym dobrem. Aby stworzyć bardziej przystępną dla niewidomych i niedowidzących telewizję, Sony zapewnia dostęp do opisu audio (Audio Description) w swoich wszystkich telewizorach modelu BRAVIA…

Czy korporacje mogą chronić się efektywnie?
Zbiorowa społeczna odpowiedzialność „zawsze motywuje jedynie do zajmowania stanowisk drugoplanowych, nigdy do grania pierwszych skrzypiec”, powiedział David Hagel, profesor z the Haas School of Business z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley podczas dyskusji, która odbyła się na Harwardzie 6-tego marca. Dyskusja była uzupełnieniem książki profesora Vogela „The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility” wydanej w 2005 roku.

Unia Europejska na spotkaniu w sprawie kluczowych celów ekologicznych.
Unia Europejska dąży do realizacji licznych celów ekologicznych, raportuje the Worldwatch Institute. W rocznych środowiskowych wskaźnikach europejskich opublikowanych w ubiegłym tygodniu, Generalne Kierownictwo Środowiska potwierdza że w czasie gdy region dokonał pewnego rozwoju, powstało wiele krytycznych opinii na temat europejskich celów ekologicznych. Europejska Agencja Środowiska używa 37 wskaźników do mierzenia realizacji dalekosiężnych celów w zakresie rolnictwa, zmian klimatycznych, zanieczyszczeń, bioróżnorodności i wykorzystania surowców…

Nowa Komisja Europejska funduje program CSR.
Komisja Europejska (Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) ogłosiła nowy program zatytułowany „Odpowiedzialna Konkurencyjność: wprowadzanie CSR w europejskim sektorze przemysłowym”. Celem tego apelu o propozycje jest wzrost udziału CSR w europejskim przemyśle, a za jego pomocą ulepszenie wkładu w stabilny rozwój i podniesienie konkurencyjności. Nieprzekraczalną granicą przedkładania propozycji jest termin 23. maja 2008. Celem jest przyciąganie propozycji od nowych lub już istniejących spółek, projekty te mają sprzyjać wprowadzaniu CSR w poszczególnych sektorach…

CSR w kryzysie – Etyka w czasach recesji może doprowadzić do burzy.
Jest mało prawdopodobnym by konsumenci którzy już płacą na etyczne produkty typu „fair trade” czy bezpieczna produkcja zostali zlekceważeni i ominięci przez rynek z powodu zastoju gospodarczego, raportuje Ethical Corporation. Eksperci twierdzą, że wzrost światowych cen nie musi automatycznie przekładać się na przestawienie się na tańsze produkty, ponieważ odbiorcy „etycznych” produktów mają tendencję to mniejszej wrażliwości na cenę niż kupujący ich konwencjonalnych odpowiedników. Niektórzy twierdzą, że recesja może być katalizatorem, który wprowadzi „etyczny” biznes na główny tor, gdyż zarówno producenci jak i konsumenci zwrócą się w stronę energooszczędnej produkcji jako środka oszczędzania…

Kobiety u władzy wciąż napotykają ograniczenia.
Pomimo postępu w ostatnim czasie, kobiety w Europie wciąż zajmują niewiele z czołowych stanowisk w polityce i biznesie, mówi nowy raport Komisji Europejskiej. 24% parlamentarzystów w Unii Europejskiej to kobiety – liczba ta wzrosła z 16% sprzed dekady  – podobny wzrost nastąpił jeśli chodzi o stanowiska rządowe. W sektorze prywatnym mężczyźni wciąż reprezentują 9 z 10 członków zarządu w największych przedsiębiorstwa oraz 2/3 stanowisk dyrektorskich. Opublikowanie raportu zbiegło się w czasie ze Światowym Dniem Kobiet przypadającym na 8. marca i poprzedza nową europejską inicjatywę powstania sieci kobiet u władzy, która ma wejść w życie pod koniec tego roku…

BT wypuszcza nową grę online dotyczącą możliwości stworzenia zrównoważonego biznesu.
BT wypuścił nową grę online „BT Better Business Choices”, w której gracz ma za zadanie budowę stabilnego, odnoszącego sukces przedsiębiorstwa. Gracz może wybrać scenariusz i odpowiedni biznesowy „blok do budowania”, poparty opiniami opartymi na wynikach. Uczestnicy gry muszą myśleć o środowisku na świecie, rynkach, na których prowadzą swoje interesy oraz szeroko pojętym wpływie ich biznesowych decyzji. Zobaczą jak szeroki kontekst polityczny, ekonomiczny, społeczny, technologiczny i środowiskowy wpływa na sukces ich przedsiębiorstwa…

Woda kolejnym bogactwem naturalnym, który stanie się przedmiotem obrotu handlowego.
Prawa do użytkowania wody pójdą wkrótce w ślady praw do emisji dwutlenku węglu – staną się towarem, za który przemysł będzie musiał płacić, donosi The Independent. Prawa do użytkowania wody stają się coraz bardziej sporną kwestią – ONZ ostrzega, że woda stanie się głównym powodem konfliktów w Afryce jeżeli nie zostaną zawarte porozumienia lub jeżeli nie zostanie ustanowiony system regulacyjny. Przyrost populacji ludności, wzrost gospodarczy i spowodowany tym stale rosnący popyt na energię prowadzi do schyłku porozumienia dotyczącego nieskrępowanego i nieregulowanego wykorzystania praw do korzystania z tego drogocennego zasobu…

Vodafone, BP, Novo Nordisk, Coca-Cola zostały docenione na Reporting Awards 2007.
Zwycięzcy CR Reporting Awards 2007 zorganizowanej przez CorporateRegister.com zostali ogłoszeni 3 marca w Berlinie. Przedsiębiorstwa, które otrzymały to wyróżnienie to między innymi: Vodafone (Best Report), BP, Novo Nordisk, Bayer, BMW, Coca-Cola Enterprises, and Green Mountain Coffee Roasters. Pełna lista nagrodzonych jest dostępna na www.corporateregister.com/crra. CRRA07 zaakceptowało kandydatury 300 przedsiębiorstw. Głosowanie zostało przeprowadzone online przez użytkowników CorporateRegister.com.

Wnioski badań 2007: Zachowania etyczne w sferze biznesu.
Instytut Etyki Biznesowej (The Institute of Business Ethics) opublikował przegląd wyników analiz wybranych badań na temat etyki w biznesie, przeprowadzonych w 2007/08. Analizy obejmowały takie kwestie jak etyka w biznesie w oczach opinii publicznej, miernik zaufania wobec badań, opinia pracowników na temat uczciwości pracodawców, doświadczenia w kwestii złego traktowania w pracy oraz oszustwa w przedsiębiorstwach.

tłum.: Wiktoria Łukuć