Marcowe wiadomości z CSR Europe

9 maja 2013

W marcowych wiadomościach z CSR Europe przeczytają Państwo o nowych portalach Business & Human Rights Resource Centre, niecodziennym audycie Oxfam w Unileverze i działaniach Microsoft z zakresu przejrzystości działań.

1. CSR+D publikuje analizę

Europejska Sieć na rzecz Niepełnosprawności w i CSR przedstawiła raport opisujący szczegółowo „kwestie związane z niepełnosprawnością, poruszane w raportach z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju wybranych przedsiębiorstw”. W ten sposób organizacja ma nadzieję nagłośnić najlepsze praktyki, które będą mogły być naśladowane przez inne firmy, pragnące skupić się na tej kwestii.

2. Business & Human Rights Resource Centre uruchamia portale

Business & Human Rights Resource Centre uruchomiło niedawno dwa ważne portale. Pierwszy dedykowany jest Wytycznym ONZ w Zakresie Biznesu i Praw Człowieka. Drugi szczegółowo przedstawia pracę Grupy Roboczej ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Centrum zapewniło także narzędzia i dodatkowe materiały, które mogą pomóc firmom we wdrażaniu wytycznych.

3. Unilever przystaje na propozycję Oxfam, dotyczącą audytu łańcucha dostaw

Jako element dążenia do przejrzystości i promocji dobrych praktyk pracowniczych, Unilever zaakceptował propozycję Oxfam, aby prześledzić łańcuch dostaw, a wyniki audytu upublicznić. Opublikowany już raport skupia się na dwóch celach – określeniu standardów pracowniczych w firmie i stworzeniu zestawu reguł oraz mierników rozwijających się w Unileverze zobowiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności.

4. Draft raportu CSR Europe Company Mechanisms for Addressing Human Rights Complaints wchodzi w fazę konsultacji

Raport ten ma na celu wyposażyć przedsiębiorstwa w praktyczny podręcznik, dotyczący efektywnego mechanizmu zgłaszania zażaleń w 2 etapach. Po pierwsze, raport podaje praktyczną interpretację 8 kryteriów efektywności dla mechanizmów zgłaszania zażaleń wymienionych w Wytycznych ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka. Po drugie, szczegółowo tłumaczy jak wybrana grupa firm odnosi się do zażaleń zgłaszanych przez pracowników i społeczności, na które działania firmy mają wpływ. Interesariusze i członkowie CSR Europe zaproszeni zostali do dyskusji.

5. CSR Europe przedstawia swój pierwszy dialog z interesariuszami, dotyczący biznesu i praw człowieka

W nieustannych wysiłkach na rzecz usprawnienia narzędzia Zarządzania Oceną Zażaleń (MOC-A), które zostało przygotowane we współpracy z niektórymi członkami, CSR Europe zaprosiło kluczowych graczy spośród organizacji pozarządowych, związków zawodowych, przedsiębiorstw, Komisji Europejskiej oraz innych ekspertów do udziału w dialogu z interesariuszami na temat Biznesu i Praw Człowieka. Podczas wydarzenia, które okazało się sukcesem, uczestnicy mieli możliwość wypowiedzieć się o narzędziu oraz zaproponować kolejne kroki.

6. Przewodnik Komisji Europejskiej dla MŚP dotyczący praw człowieka jest już dostępny w 28 językach.

Komisja Europejska opublikowała swój przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczący praw człowieka w 28 językach. Poza wszystkimi językami oficjalnymi UE, opracowanie zostało przetłumaczone także na chorwacki, chiński, japoński, turecki i ukraiński. Publikacja proponuje działania do podjęcia przez MŚP, jak również pytania do rozważenia i przykłady praw, wymagających uwagi.

7. Microsoft poszerza przejrzystość działań pierwszym raportem dot. zapytań organów ścigania

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie społeczeństwa zapytaniami organów ścigania oraz w ramach realizacji celów w zakresie większej przejrzystości, Microsoft opublikował pierwszy raport, dotyczący wszystkich zapytań z roku 2012 (Law Enforcement Requests Report). Raport obejmuje wiele powszechnie znanych platform Microsoftu, w tym Hotmail, Outlook, SkyDrive i Xbox LIVE. Firma przygotowała raport szczegółowy, który dostarcza użytkownikom danych do analizy i rozpowszechniania.

Źródło: CSR Europe