Mapa Komunikacji CSR

17 czerwca 2014

Informacja prasowa

Warszawa, 17 czerwca 2014 r.

Komunikacja przez firmy swojego zaangażowania w kwestie społeczne czy ekologiczne nadal jest dużym wyzwaniem. Często trudno im trafić w wąski obszar pomiędzy zbyt natarczywym chwaleniem się dokonaniami, a nadmierną skromnością. Zdarza się także, że kanały komunikacji nie odpowiadają w pełni na potrzeby przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na te bariery powstała Mapa Komunikacji CSR – kompleksowe narzędzie, będące rezultatem wspólnej pracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Partnerów Strategicznych organizacji.

Proces komunikacji działań społecznie odpowiedzialnych firm (CSR) i ich dobrych praktyk jest szerokim i wieloaspektowym tematem. By uchwycić jego kluczowe aspekty, Partnerzy Strategiczni Programu Partnerstwa wymienili się swoją wiedzą oraz doświadczeniami i stworzyli narzędzie – Mapę Komunikacji CSR. Mogą ją wykorzystać w swojej pracy nie tylko profesjonaliści, ale także osoby i instytucje, które dopiero zaczynają prowadzić działania z zakresu CSR.

– W kontekście komunikacji CSR zadajemy sobie trzy kluczowe pytania: do kogo kierować komunikację, jak dotrzeć do różnych grup interesariuszy i co ma być treścią przekazu. Wraz z Partnerami Strategicznymi FOB – liderami w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu, szukaliśmy odpowiedzi jak skutecznie i efektywnie prowadzić komunikację w tym obszarze. W ten sposób powstała Mapa Komunikacji CSR, interaktywna infografika porządkująca wiedzę i wskazująca rozwiązania w postaci konkretnych case-ów, które mogą być inspiracją dla firm – mówi Magdalena Andrejczuk, menadżerka Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Mapa to przewodnik po komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Prezentuje, przykłady tego jak i co komunikować czterem głównym grupom interesariuszy: społeczności lokalnej, partnerom biznesowym/dostawcom, pracownikom i  klientom oraz wskazuje narzędzia, które mogą zostać wykorzystane (np. e-learing, kodeks etyczny i kodeks postępowania, mobilne aplikacje, dialog społeczny). Zawiera również praktyczne wskazówki, o czym warto pamiętać oraz podpowiada, jakie niestandardowe formy komunikacji można wykorzystać w mówieniu i pisaniu o CSR.

Mapa została przygotowana w formule infografiki. Korzystając z niej można samemu zainspirować się, jak przygotowywać kampanie CSR, ale również poznać zrealizowane już projekty. Pod każdą ikonką lub tekstem znajduje się link do przykładu działań, rozwiązań w obszarze komunikacji CSR.

Patronem medialnym Mapy Komunikacji CSR jest PRoto.pl.

***

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Firmy uczestniczące w Programie tworzą swoistą społeczność, ruch promujący odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Partnerzy Strategiczni to firmy, które mogą pochwalić się określonym dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a wraz z przystąpieniem do tego grona, zobowiązują się długofalowo wspierać rozwój tej idei w Polsce.