Majowe wiadomości z CSR Europe

29 maja 2009

Majowa porcja wiadomości z CSR Europe, a w niej m.in. o unijnej dyrektywie na temat kryminalizacji zanieczyszczenia wód, współpracy UE z Japonią na rzecz klimatu, Climate Change MarketPlace, firmach o najlepszej reputacji, a także o najnowszych dobrych praktykach Coca-Coli, Microsoft, Orange i BASF. Życzymy przyjemnej i inspirującej lektury!

1. Głosowanie UE w sprawie kryminalizacji zanieczyszczenia wód
5 maja Parlament Europejski zatwierdził nową dyrektywę, która zobowiązuje państwa unijne do wprowadzenia kar kryminalnych za zanieczyszczanie wód morskich w sposób świadomy lub w wyniku zaniedbania. Dyrektywa wprowadza obowiązkowe sankcje kryminalne za poważne przypadki zanieczyszczania wód morskich oraz zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia rygorystycznych kar za mniejsze wykroczenia, jeśli są one powtarzane w sposób świadomy lub w wyniku poważnego zaniedbania.
Europa „zrobiła duży krok naprzód w kierunku zaprzestania zanieczyszczania wód morskich”, powiedział po głosowaniu Luis de Grandes Pascual, hiszpański centro-prawicowy poseł Parlamentu Europejskiego (Grupa Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów), który skierował projekt do Parlamentu.

2. UE i Japonia łączą siły w walce ze zmianami klimatu
Na szczycie w Pradze 4 maja br. Unia Europejska i Japonia postanowiły połączyć siły w walce przeciwko zmianom klimatu i zaprosiły większe kraje do uczestniczenia w procesie rozmów.
We wspólnym wystąpieniu Unia Europejska i Japonia uznały „doniosłość” raportu Międzyrządowego Zespółu ds. Zmian Klimatu ONZ (IPCC), który zaleca 25-40% redukcję emisji gazów cieplarnianych w krajach uprzemysłowionych do 2020 r. Ponadto, krajom rozwijającym się zalecono rozwinięcie lub zaktualizowanie narodowych planów dotyczących niskiej emisji dwutlenku węgla.

3. Rynek rolny i żywnościowy dokona oceny swojego „ekologicznego odcisku stopy”
6 maja 2009 zainaugurowany został unijny okrągły stół na temat zrównoważonego łańcucha żywności. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie do 2011 r. metodologii umożliwiającej ocenę wpływu rynku żywności i napojów na środowisko naturalne.
Jak podaje Komisja Europejska, rynek żywności i napojów zużywa 23% światowych zasobów, przyczynia się do produkcji 18% emisji gazów cieplarnianych i 31% kwaśnych emisji atmosferycznych.
Przy okrągłym stole zebrali się rolnicy i dostawcy, producenci żywności i napojów, firmy produkujące opakowania i organizacje konsumenckie, aby stworzyć metodologie ekologicznej oceny produktów, uefektywnić komunikację z konsumentami oraz poinformować o dokonywanych postępach.

4. Unia broni Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej z 2008 r., fabryki objęte Wspólnotowym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS) ograniczyły swój poziom emisji w zeszłym roku o 3,06%, co dowodzi, że system, pomimo recesji gospodarczej, działa prawidłowo. W sumie emisje gazów wyniosły równowartość 2,118 miliardów ton dwutlenku węgla, a kraje produkujące najwięcej zanieczyszczeń to Wielka Brytania, Włochy i Niemcy.

5. Hiszpańska prezydencja ogłasza termin Konferencji CSR na marzec 2010
Hiszpańska prezydencja w Unii Europejskiej (pierwsza połowa 2010 r.) ogłosiła termin i miejsce, w których odbędzie się CSR European Congress, tj. 25 i 26 marca 2010 r. na Majorce. Wydarzenie to będzie cenną okazją dla wszystkich interesariuszy zaangażowanych w europejski ruch CSR oraz da możliwość przedstawienia różnych inicjatyw z zakresu CSR podejmowanych w całej Europie.
Podczas Kongresu odbędą się posiedzenia okrągłego stołu ds. rozwoju odpowiedzialności społecznej, gdzie zostaną przeanalizowane dobre praktyki Hiszpanii i innych krajów europejskich. Poza tym podniesione zostaną kwestie raportów CSR, społecznie odpowiedzialnych inwestycji i odpowiedzialnej konsumpcji. Wkrótce poznamy szczegółowe informacje.

6. Partnerzy narodowi biorą udział w BITC May Day Event: Climate Change MarketPlace
Business in the Community, zainspirowane koncepcją MarketPlace CSR Europe, zorganizowało swój Climate Change MarketPlace 1 maja w Londynie. MarketPlace, oparty na systemie indywidualnych gwarancji, przedstawił inicjatywy i akcje podejmowane przez firmy w celu ograniczenia ich „ekologicznego odcisku”. Partnerzy narodowi CSR Europe uczestniczyli w tym wydarzeniu i mieli okazję do zapoznania się z wieloma opiniami i inicjatywami związanymi z klimatem podejmowanymi przez firmy przez cały rok.
Na wydarzeniu pojawił się również Jego Królewska Wysokość Książe Karol i burmistrz Londynu Boris Johnson. To inspirujące wydarzenie dało partnerom możliwość przyjrzenia się aktywności brytyjskich firm w zakresie walki ze zmianami klimatu.

7. Badanie dowodzi, że sprzedawcy detaliczni nie mogą obcinać kosztów związanych z ekologią
Szukając sposobów na obcięcie kosztów w czasach kryzysu, sprzedawcy nie powinni zaprzestać inwestowania w zrównoważony rozwój, jeśli chcą utrzymać swoich klientów  – wynika z najnowszych badań. Podczas otwarcia dorocznego World Retail Congress, Havas Media przedstawił wyniki badania przeprowadzonego na 20 000 klientów w 10 krajach, z których 80% wynagrodziłoby marki, które kierują się praktykami zrównoważonego rozwoju, a 72% ukarałoby marki, które nie stosują takich praktyk. 48% zbadanych stwierdziło, że byłoby gotowych zapłacić nieco więcej za zrównoważone produkty.

8. Ważne punkty i trendy na CERES-ACCA North American Awards for Sustanability Reporting
Północnoamerykańskie raporty nt. zrównoważonego rozwoju nieustannie podnoszą swą jakość i przejrzystość, stwierdziło jury ostatniego konkursu CERES-ACCA North American Awards for Sustainability Reporting. W podsumowaniu wydarzenia, Canadian Business for Social Responsibility (CBSR)  – organizator konkursu – przedstawiło najważniejsze trendy z 2009 r. w raportowaniu i podało przykłady raportów wiodących firm.

9. Pontis Foundation ogłasza zwycięzców Via Bona Slovakia 2008
Pontis Foundation, organizacja będąca przedstawicielem Business Leaders Forum na Słowacji (partnera narodowego CSR Europe),  przedstawiła listę zwycięzców nagród Via Bona Slovakia. Nagrody przyznawane są firmom, które rozwijają społeczną odpowiedzialność biznesu oraz korporacyjną filantropię na Słowacji.
W tym roku do dwóch głównych nagród, tradycyjnie wręczanych osobno wielkim korporacjom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, dołączono nowe kategorie, które mają ocenić indywidualne aspekty CSR i filantropii korporacyjnej. Wśród tegorocznych zwycięzców znaleźli się: Tesco Stores Slovakia, SLOVNAFT, Orange Slovakia, Bayer, U. S. Steel Košice, Všeobecná úverová banka, AVON cosmetics i Microsoft Slovakia.

10. Top Green-IT Organizations znajdują podatny grunt dla innowacji
Zupełnie jak kiełkujące ziarno, które wyciąga się w stronę słońca, w ostatnich latach ruch green-IT wystrzelił w górę, podaje ComputerWorld. W drugim dorocznym wydaniu  nagród Top Green-IT Organizations, ComputerWorld prezentuje osiągnięcia 12 departamentów IT, które ograniczają zapotrzebowanie na energię i używają technologii zwiększających efektywność zużycia energii. Ponadto, 12 sprzedawców została uhonorowanych w głosowaniu online. Wśród nich znaleźli się członkowie CSR Europe: State Street, Citigroup, PricewaterhouseCoopers, KPMG, IBM, Hewlett-Packard, Microsoft, BT Group i Applied Materials.
11. Coca-Cola wprowadza na rynek nowe ekologiczne butelki

Coca-Cola Company pokazała swoje nowe plastikowe butelki, po części stworzone z roślin. „PlantBottle™” nadają się do odzysku, w mniejszym stopniu opierają się na nieodnawialnych surowcach i zmniejszają emisję dwutlenku węgla w porównaniu do plastikowych butelek PET robionych z materiałów opartych na ropie naftowej.
Nowa butelka zrobiona jest z mieszanki ropy naftowej i w 30% z materiału bazującego na roślinach, stworzonego w innowacyjnym procesie, który zmienia trzcinę cukrową i melasę, produkt uboczny w produkcji cukru, w główny składnik używany do produkcji plastiku PET. Coca-Cola analizuje możliwość użycia innych materiałów roślinnych dla kolejnych generacji „PlantBottle™”.
Produkcja nowych plastikowych butelek jest również bardziej efektywna dla środowiska. Analiza cyklu życiowego dokonana przez Imperial College of London wykazała, że oparta w 30% na materiałach roślinnych „PlantBottle™” redukuje emisję dwutlenku węgla do 25%, w porównaniu do butelek PET zrobionych z ropy naftowej.
W odróżnieniu od innych plastików zrobionych z roślin, nowa butelka może zostać wyprodukowana z użyciem już istniejących urządzeń produkcyjnych i recyklingowych, nie zanieczyszczając tradycyjnych PET, co oznacza, że materiał może być poddany recyklingowi i ponownie użyty.

12. Microsoft stworzył stronę internetową ukazującą wpływ firmy na lokalne społeczności
Microsoft udostępnił stronę internetową, która przedstawia wpływ firmy na lokalne społeczności na całym świecie. Nowe narzędzie o nazwie Microsoft Local Impact Map  daje możliwość znalezienia informacji zawierających dane na poziomie narodowym i światowym na temat gotowości technologicznej, łączności szerokopasmowej i zatrudnienia w branży technologicznej oraz w firmie Microsoft, dochodu wytwarzanego miejscowo oraz programów zaangażowania społecznego. Na stronie znajdują się również historie ludzi i społeczności, którym technologia pomogła w życiu.

13. BASF i Grameen założyły społeczną spółkę joint venture w Bangladeszu
BASF SE i Grameen Healthcare Trust założyły spółkę joint venture, BASF Grameen Ltd., w celu poprawy możliwości biznesowych i zdrowotnych najbiedniejszych mieszkańców Bangladeszu. BASF jest pierwszą spółką z indeksu DAX30 i pierwszym przedsiębiorstwem farmaceutycznym, które założyło biznes społeczny z Grameen.
Zgodnie ze „Światowym Raportem nt. Malarii” Światowej Organizacji Zdrowia z 2008 r., 72% mieszkańców Bangladeszu jest zagrożonych malarią. Poza tym, w kraju występują najwyższe wskaźniki niedożywienia dzieci i matek, jak podaje UNICEF w raporcie „State of the World’s Children Report 2008”.
Dlatego też BASF Grameen Ltd. swą działalność rozpocznie od produkcji witamin w proszku i impregnowanych moskitier chroniących przed chorobą pochodzącą od ukąszeń owadów. W ten sposób BASF przyczyni się do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

14. Coca-Cola przedstawia nowe rozwiązanie na rzecz rozwoju gospodarczego
Harvard Kennedy School i International Finance Corporation opublikowały badanie oceniające system Coca-Coli Manual Distribution Center (MDC) w Afryce, będący przykładem innowacyjnego rozwiązania, które wspomaga zarówno cele biznesowe jak i międzynarodowe założenia rozwoju.
W procesie dystrybucji swoich produktów do ciężko dostępnych miejskich i około miejskich obszarów Afryki, Coca-Cola korzysta z pomocy małych przedsiębiorstw, które manualnie dostarczają produkty Coca-Coli do lokalnych sprzedawców.
Coca-Cola korzysta z MDC przy sprzedaży ponad 80% swoich produktów we wschodniej Afryce, jednocześnie kreując możliwości zakładania małych firm i miejsca pracy dla coraz większej liczby kobiet i osób, które po raz pierwszy zostają przedsiębiorcami. Do tej pory system Coca-Coli stworzył w Afryce 2 500 MDC, zatrudniając ponad 12 000 ludzi i generując ponad 500 milionów USD rocznego przychodu.

15. Orange wchodzi w mobilną i internetową współpracę z Wikimedia Foundation
Orange i Wikimedia Foundation ogłosiły rozpoczęcie strategicznej współpracy o szerokim zasięgu, korzystnej dla użytkowników obydwu organizacji, której celem jest  poszerzanie możliwości korzystania z darmowej wiedzy.
Początkowo Orange zapewni swoim klientom we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polsce dostęp do źródeł sygnowanych przez Wikimedia Foundation, organizacji non-profit, która stoi za internetową encyklopedią Wikipedia. W drugiej fazie współpracy organizacje będą pracować nad stworzeniem szeregu nowych usług. Następnie program współpracy zostanie poszerzony o pozostałe kraje europejskie, w których działa Orange.
Poprzez program partnerstwa, Orange wspomaga Wikimedia Foundation w jej podstawowej misji, którą jest ulepszanie i rozwijanie zasięgu Wikipedii i innych powiązanych projektów naukowych dla nowych użytkowników.