Lyreco przystępuje do Agendy 2030 – na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

13 czerwca 2017

Dotyczy firmy: Lyreco Polska,

Lyreco Polska S.A. z prawie 50 organizacjami przystąpiło 5 czerwca do inicjatywy Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.
Celem tej inicjatywy jest upowszechnienie celów zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie świadomości na temat wyzwań nakreślonych w Agendzie 2030 ONZ, do której w 2016 przystąpiła również Polska.
A podczas samej konferencji zainicjowane zostało partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a przedstawicielami sektora prywatnego na rzecz efektywnej implementacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce.
Czytaj więcej…