Lyreco – Audity Społeczne Dostawców

9 sierpnia 2013

Dotyczy firmy: Lyreco Polska,

„Program zaangażowania w zrównoważony rozwój” Lyreco jest aktualnie realizowany we wszystkich zakładach bezpośrednio produkujących produkty marki Lyreco, w krajach rozwijających się.

Celem jest zabezpieczenie właściwego traktowania pracowników poprzez nowy „Program zaangażowania w zrównoważony rozwój”, wprowadzony w 2011 r. i w pełni zastosowany w 2012 r.

Jego kluczowe cele obejmują:

1. Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju dostawców. Obejmują one obszary:

  • Praca
  • BHP
  • Środowisko
  • Systemy zarządzania
  • Etyka
  • Przestrzeganie przepisów

Dostawcy muszą dokonać przeglądu Programu zaangażowania w zrównoważony rozwój Lyreco oraz posiadać polityki, procesy i systemy niezbędne do spełnienia jego wymogów.

2. Monitorowanie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju dostawców.

3. Wsparcie zrównoważonego rozwoju dostawców.