Luksus odpowiedzialny społecznie

20 stycznia 2015

Rosnąca świadomość tematów społecznych i środowiskowych jest największą kulturową przemianą XXI wieku i wskazuje branży dóbr luksusowych kierunek, w jakim musi iść, aby utrzymać prestiż. I cenę.

Dziesięć lat temu, kupując szminkę na stoisku z kosmetykami jednej z luksusowych marek, spytałam, czy po jej zużyciu mogę oddać puste opakowanie do recyklingu. Ekspedientka, zdumiona, odpowiedziała: “Nie, nie praktykujemy takich rzeczy”. Dzisiaj marki z segmentu premium, na przykład Guerlain, same zachęcają swoich klientów do zwrotu opakowań po produktach, które następnie przekazywane są do specjalnych centrów sortowania, recyclingu i odzysku.

Luksus i zrównoważony rozwój

Zanim marki luksusowe zaczęto utożsamiać z wielkimi korporacjami – domami mody i miliardami wydawanymi na marketing – kojarzone były z wartościami rodzinnymi, dziedzictwem kulturowym, podkreślały ciągłość pokoleń i precyzję rzemiosła ręcznego (biżuteria i zegarki dziedziczone z pokolenia na pokolenie). Dzisiaj do tego powinniśmy dodać innowacje ekologiczne i społeczne, dzięki którym możliwy jest postęp drogą zrównoważonego rozwoju. Klienci również mogą wspierać procesy zmian, wymagając od producentów określonych zachowań. Rosnąca świadomość tematów społecznych i środowiskowych jest największą kulturową przemianą XXI wieku i wskazuje branży dóbr luksusowych kierunek, w jakim musi iść, aby utrzymać prestiż – element niezbędny w „kodzie genetycznym” każdej marki luksusowej. Zwłaszcza, że biorąc pod uwagę skalę rynku dóbr luksusowych (obroty branży w 2013 r. wyniosły 210 miliardów euro, z czego jedna czwarta przypadła w udziale markom francuskim) te zachowania mogą mieć faktyczny wpływ na środowisko, czy wykreowanie określonego, bardziej świadomego ekologicznie stylu życia.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem sekcji csr.forbes.pl