Ludzie, którzy zmieniają wolontariat pracowniczy

15 maja 2019

Wolontariat pracowniczy ciągle ewoluuje i pozostaje popularną formą zaangażowania społecznego, wspierania i rozwoju pracowników. Co istotne, przestaje być kojarzony z biznesem jako jedynym pracodawcą wspierającym tego typu działania i pojawia się także w sektorach administracji publicznej, edukacji oraz organizacji społecznych. Wolontariat pracowniczy oprócz oczywistych korzyści płynących dla beneficjentów, wiąże się z korzyściami dla zaangażowanych pracowników i dla samej organizacji. Działania te są jednak złożone, wielopłaszczyznowe i potrzebny jest do nich inicjator, który zachęci pracowników i zepnie ze sobą różne społeczności. Dlatego w ramach 3. edycji nagrody ,,Ludzie, którzy zmieniają biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęca do zgłaszania osób dynamicznie prowadzących i rozwijających wolontariackie inicjatywy w swojej organizacji.

Zgłoś kandydata/kę do Nagrody >>

Bardzo często pracownicy rozpoczynają przygodę z działalnością na rzecz społeczności od wolontariatu pracowniczego i w ten sposób poszerzają swoje kompetencje. Ponadto w trakcie działań wolontariackich może następować integracja pomiędzy pracownikami oraz często rośnie ich satysfakcja z wykonywanej pracy. Z kolei pracodawca zaczyna lepiej rozumieć potrzeby lokalnej społeczności oraz wzmacnia swój wizerunek atrakcyjnego społecznie odpowiedzialnego pracodawcy.

Pomimo że wolontariat pracowniczy ciągle ewoluuje i staje się coraz lepiej funkcjonującym  narzędziem w rękach firmy, to nadal wokół tej idei powstaje wiele mitów (więcej na ten temat w artykule Moda na pomaganie. Obalamy pięć mitów o wolontariacie pracowniczym). Osoby odpowiedzialne za realizowanie wolontariatu często walczą z różnymi stereotypami m.in: z tym, że wolontariat jest tylko dla osób młodych czy że dotyczy on tylko działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W raporcie ,,Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018” możemy znaleźć różnorodne inicjatywy z zakresu wolontariatu pracowniczego realizowane przez wiele firm.

Wolontariat pracowniczy można uznać za bardzo wartościową formę zaangażowania społecznego firm, która jest jednocześnie wymagająca w realizacji. Stanowi duże wyzwanie dla osób, które podejmują się zaszczepiania tej idei w wśród współpracowników czy koordynują od podstaw działania wolontariackie firmy. Dlatego Forum Odpowiedzialnego Biznesu pragnie wyróżnić osoby, które wspierają rozwój wolontariatu pracowniczego.

W ramach 3. edycji Nagrody ,,Ludzie, którzy zmieniają biznes” będą oceniane realne działania mające na celu zarządzanie biznesem w sposób zgodny z koncepcją społecznej odpowiedzialności. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dowolna osoba. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez osobę trzecią, Organizator skontaktuje się z kandydatem/-tką aby uzyskać zgody na kandydowanie. Zgłoszenia można dokonać w maksymalnie 2 kategoriach: 1 kategorii głównej oraz 1 kategorii specjalnej. Możliwe jest także zgłoszenie tylko w 1 kategorii: głównej lub specjalnej.

Nabór kandydatów i kandydatek trwa do 1 czerwca 2019 roku i odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.Trzecia edycja Nagrody zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2017 – 2018.Więcej informacji o Nagrodzie “Ludzie, którzy zmieniają biznes” na stronie  odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

Patronat honorowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat: Business Centre Club, Centrum Wolontariatu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konfederacja Lewiatan

Patronat medialny: ngo.pl, Personel Plus