Ludzie, którzy zmieniają biznes nagrodzeni przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

24 maja 2017

W środę, 24 maja Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło laureatów nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, wręczanej osobom, które działają na rzecz popularyzacji społecznej odpowiedzialności biznesu i różnorodności w miejscu pracy w Polsce. Rozdanie nagród odbyło się podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności w Warszawie.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz drugi przyznało nagrodę osobom które dążą do tego, aby zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny stawało się w Polsce standardem i które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniły się w latach 2015 – 2016 do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – corporate social reposnsibility).  Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Biznes, Sektor Pozabiznesowy i – z okazji obchodów 5 lat projektu Karta Różnorodności – Różnorodność, w uznaniu działań na rzecz rozwijania zarządzania różnorodnością w miejscu pracy w Polsce.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Życzymy im dalszych sukcesów w działaniach na rzecz upowszechniania CSR i przekonywania, że różnorodność w miejscu pracy się opłaca. Mamy nadzieję, że uzyskanie tytułu „Człowieka, który zmienia biznes” będzie w tym pomocne. Jesteśmy pewni, że nasi Laureaci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i wciąż pełni są motywacji do dalszych, ambitnych działań  – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jury nagrody, składające się z przedstawicieli różnych sektorów – biznesu, nauki, sektora pozarządowego, wybrało 9 laureatów i laureatek:

Biznes:

Adamkiewicz Małgorzata

Dr nauk med. Małgorzata Adamkiewicz jest inicjatorką wielu działań odpowiadających na wyzwania współczesnej medycyny. Była odpowiedzialna za utworzenie działu badawczo-rozwojowego oraz zainicjowanie badań nad nowymi lekami.  Jej działania przyczyniają się do pozytywnego wkładu w rozwój gospodarczy i promocję Polski w Europie i na świecie. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. W Grupie Adamed tworzy przyjazne miejsca pracy, przyczynia się do rozwoju pracowników, ich integracji i do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dyluś Barbara

Barbara Dyluś z zaangażowaniem i konsekwentnie buduje długofalową współpracę międzysektorową, co jest wyrazem społecznej odpowiedzialności firmy Microsoft. Wiele podejmowanych przez nią działań może stanowić inspirację dla innych firm, zarówno dużych korporacji jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP. Podczas spotkań branżowych promuje model długofalowego wsparcia i współpracy z partnerami społecznymi, sprawdzony w ramach projektu „Link do przyszłości” – uruchomiony we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z początkującymi przedsiębiorcami podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych przez inkubator przedsiębiorstw społecznych NESsT.

Kalbarczyk Marek

Marek Kalbarczyk jest założycielem firmy Altix – lidera w branży informatycznej dla osób niewidomych. Stworzył firmę, w której ceni się otwartość, kreatywność i poczucie bezpieczeństwa pracowników i pracowniczdek, co przyczynia się do zwiększonej zdolności pozyskania i utrzymania członków i czlonkiń zespołu, a także klientów i kontrahentów. Obsługa interesariuszy firmy wybiega poza standardową jakość. Marek Kalbarczyk wprowadził program wolontariatu pracowniczego „Widzieć Więcej”, którego celem jest rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników firmy, dzielenie się zainteresowaniami i umiejętnościami. W ramach działalności w firmie Altix oraz Fundacji Szansa dla Niewidomych buduje rozległą sieć instytucji i osób wspierających idee równouprawnienia niewidomych i słabowidzących w Polsce.

Różnorodność

Dejna Agnieszka

Agnieszka Dejna – autorka wielu publikacji i opracowań dotyczących ekonomii społecznej. Współzałożycielka spółdzielni socjalnej Browar Spółdzielczy dającej stabilną pracę osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Ten szczególny biznes przełamuje stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Dzięki współpracy ze społecznością lokalną na lepsze zmienia się sytuacja społeczno-zawodowa tej grupy pracowników. Agnieszka Dejna doradza innym podmiotom, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze start upami spółdzielczymi.

Rozbicka Blanka

Blanka Rozbicka – propagatorka idei różnorodności w miejscu pracy. Brała aktywny udział w projektach RBS Rainbow Network w Polsce – sieci pracowniczej promującej różnorodność i akceptację osób LGBT w miejscu pracy. Od listopada 2016 roku objęła prowadzenie tej sieci w Polsce. Przyczyniła się do zwiększenia świadomości i wiedzy w temacie LGBT wśród pracowniczek i pracowników polskiego oddziału The Royal Bank of Scotland. Wzbudziła zainteresowanie zarządu sytuacją osób LGBT w miejscu pracy. Uzyskała wsparcie sponsorskie dla tęczowej sieci pracowniczej od Dyrektora Oddziału banku w Polsce. Dzięki jej zaangażowaniu sieć promowana jest podczas większości wydarzeń pracowniczych.

Strosznajder Dorota

Dorota Strosznajder – ambasadorka idei różnorodności w Henkel Polska. Zainicjowała i prowadzi kilka projektów, m.in.: program networkingowy wspierający rozwój osobisty i umiejętności przywódcze kobiet na stanowiskach menedżerskich; program mentoringu koleżeńskiego wśród kobiet, a następnie mentoringu dla menedżerów. Współtworzyła i prowadziła warsztaty komunikacji międzypokoleniowej. Dzięki jej działaniom Henkel Polska stał się liderem propagowania polityki różnorodności. Jej aktywność wychodzi jednak poza firmę. Jest inicjatorką i współtwórczynią corocznego Kongresu Różnorodności, skupiającego szerokie grono specjalistów, ekspertów i praktyków w dziedzinie zarządzania różnorodnością, a także projektu „W drodze do pracy”, który wspiera kobiety w powrocie na rynek pracy.

Sektor pozabiznesowy:

Cendrowicz Marta

Marta Cendrowicz – koordynatorka kampanii Jak One To Znoszą prowadzonej przez Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dzięki kampanii udaje się przekonać firmy do wprowadzenia polityki stopniowego wycofywania z handlu jajek od kur hodowanych w systemie klatkowym. Zadaniem Marty Cendrowicz jest m.in. nawiązywanie relacji z firmami w celu przekonania ich do wprowadzenia do swojej polityki CSR kwestii dobrostanu kur. Dzięki międzynarodowej współpracy, za którą także odpowiada Marta Cendrowicz, udało się zmienić polityki globalnych korporacji. Na rynku polskim udało się to zrobić m.in. w hotelach Orbis. 

Ostrowska Daria

Daria Ostrowska – propagatorka idei społecznej odpowiedzialności biznesu we Wrocławiu.  Jako wiceprezydentka i koordynatorka projektów Fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu nie tylko rozwija świadomość na temat idei CSR wśród lokalnego biznesu, ale też łączy wszystkie sektory i ułatwia współpracę reprezentantom i reprezentantkom każdego z nich, m.in. poprzez organizowanie spotkań networkingowych pod nazwą Śniadanie CSR oraz dzięki  działaniom edukacyjnym, zwłaszcza w formie wolontariatu kompetencyjnego.

Sowińska Ewa

Ewa Sowińska – propagatorka idei społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biegłych rewidentów oraz pomorskiego biznesu. Propaguje kwestie raportowania pozafinansowego, uświadamia jego rolę oraz edukuje firmy audytorskie, ich klientów i biegłych rewidentów na temat obowiązków, które z niego wynikają. Inicjatorka wielu spotkań dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierania rozwoju talentów i różnorodności.

 

– Wszyscy zgłoszeni do nagrody, zasługują na słowa uznania. To właśnie dzięki nim i ich  osobistemu zaangażowaniu biznes w Polsce zyskuje ludzką twarz. A naszą rolą jako Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest właśnie tę twarz/twarze pokazywać. To przekonanie stoi za naszą misją, bo  to przecież ludzie zmieniają biznes, który może zmienić świat dodała Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej informacji o nagrodzie na www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda

 

Patroni instytucjonalni: Ministerstwo Rozwoju, Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Patroni Medialni: Rzeczpospolita, Tygodnik Polityka, be.better, Kompendium CSR, nienieodpowiedzialni.pl, Personel i Zarządzanie.