LPP partnerem jubileuszu „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”

18 sierpnia 2020

Jubileusz „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce” związany jest z 20-leciem zaangażowania Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firm partnerskich FOB w upowszechnianie standardów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Partnerem wydarzenia została firma LPP, polski producent odzieży.

LPP zostało partnerem obchodów „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, których organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Spółka to równocześnie wieloletni partner strategiczny stowarzyszenia, a także tegoroczny i ubiegłoroczny laureat w Konkursie Raporty Społeczne, nagradzającym najlepiej sporządzone publikacje z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Firma sklasyfikowana jest w Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz w 2020 roku zdobyła Srebrny Listek CSR Tygodnika „Polityka”. Grupa LPP tworzy ponad 24 tys. miejsc pracy i zarządza pięcioma markami: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Więcej informacji na temat firmy na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/partnerzy/lpp/.  

– Zaangażowanie LPP w kwestie CSR i zrównoważonego rozwoju ma charakter strategiczny zarówno w kontekście samej organizacji i jej doskonalenia, jak i inicjatyw lokalnych, ogólnopolskich czy międzynarodowych. Dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu to niezwykle cenne, że partnerem jubileuszu „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce” jest firma, która  szeroko definiuje swoją rolę w kształtowaniu rynku w Polsce, ale też rozumie swój wpływ w całym łańcuchu dostaw. Włącza się w działalność edukacyjną oraz aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniem oraz innymi firmami partnerskimi organizacji na rzecz upowszechniania standardów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwojumówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Idea społecznej odpowiedzialność biznesu towarzyszy nam w naszej codziennej działalności i życiu firmy od zawsze, dlatego cieszymy się, że mamy możliwość współpracować z partnerem o długiej i ugruntowanej pozycji. Wiedza i doświadczenie, jakie niesie ze sobą 20 lat obecności Forum Odpowiedzialnego Biznesu na rynku to dla LPP nieoceniona wartość, z której staramy się czerpać, by stawać się lepszymi w naszych działaniach w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jako wieloletni partner Forum czujemy również odpowiedzialność jaka na nas spoczywa, dlatego staramy się wspierać Forum w jego inicjatywach i inspirowaniu innych firm do zmiany oraz podejmowania działań na rzecz naszego otoczenia – mówi Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

W ramach obchodów „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce” Forum Odpowiedzialnego Biznesu planuje następujące aktywności:

  • część konferencyjna w ramach 8. Targów CSR online,
  • jubileuszowa publikacja,
  • kolejna edycja badania „Menedżerowie CSR”
  • podcasty o zrównoważonym rozwoju.

Strona jubileuszu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/20lat/