LOTOS wspiera zawodowców

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
18 marca 2015

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS,

,,Masz zawód, masz pracę” – pod tym hasłem rozpoczął się pierwszy „Gdański Tydzień Zawodowca”. Wydarzenie, które potrwa do soboty 21 marca wpisuje się w ustanowiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rok Szkoły Zawodowców”. Jego inauguracja miała miejsce 16 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2.

Inicjatywa ma na celu przywrócenie szkolnictwu zawodowemu jego wysokiej rangi oraz zwrócenie uwagi na fakt zwiększającego się zapotrzebowania rynku pracy na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Inauguracja „Gdańskiego Tygodnia Zawodowca” stała się okazją do oficjalnego podpisania Porozumienia o współpracy pomiędzy Grupą LOTOS a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2. Historia współpracy LOTOSU z dawnym Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku (obecnie CKZiU Nr 2) sięga lat 70-tych.

Sukcesywnie uczestniczymy w edukacji młodzieży kształcącej się w zawodach technik analityk i technik technologii chemicznej poprzez umożliwianie odbywania praktyk oraz przekazywanie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Porozumienie zawarte 16-tego marca to sygnał poszerzenia współpracy i odnowa dokumentu, który już od 2009 roku zawieramy cyklicznie na okres 3 lat – podkreśla Joanna Tyszka, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie LOTOS S.A. Dotychczas praktyki w naszej firmie odbyło 40 uczniów, a 27 najzdolniejszych otrzymało stypendia naukowe. Stworzyliśmy także możliwość zapoznania się młodzieży z nowoczesnymi technologiami przerobu ropy naftowej podczas wizyt na instalacjach – dodaje dyrektor Tyszka.

W inauguracji uczestniczył Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Kształcenie zawodowe to niezwykle istotny element gdańskiej edukacji. Absolwenci szkół zawodowych są niemal pewni, że po zakończeniu edukacji znajdą zatrudnienie – podkreślał podczas wystąpieniaprezydent Kowalczuk.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. – Porozumienie z Grupą LOTOS  wpłynie na podniesienie poziomu jakości kształcenia w naszej placówce i przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry dla jednego z największych pracodawców Pomorza – zaznacza Barbara Mizerska, dyrektor CKZiU Nr 2.

Grupa LOTOS od lat wspiera szkoły zawodowe zapewniając praktyczne kształcenie absolwentów, dzielenie się wiedzą oraz nagradzanie uczniów uzdolnionych  tak, aby jak najpełniej spełniali oni wymogi przyszłych pracodawców. 18 marca w Zespole Technikum Łączności zostaną wręczone statuetki „Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole  Zawodowej”.  Wśród nominowanych znalazła się Grupa LOTOS za współpracę z CKZiU Nr 2 oraz spółka LOTOS Serwis za wspólne działania na rzecz edukacji i wspierania uczniów w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku.