LOTOS wspiera uczniów kształcących się w zawodach chemicznych

14 kwietnia 2021

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS,

Fundacja LOTOS kolejny raz wesprze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Spółka dofinansuje stypendia dla najlepszych uczniów edukujących się w zawodach technik analityk, technik technologii chemicznej i technik ochrony środowiska. LOTOS przekaże też środki na zakup wyposażenia pracowni chemicznych.

Grupa LOTOS i Fundacja LOTOS współpracują z CKZiU nr 2 w Gdańsku już od 12 lat. Na podstawie zawartego porozumienia, jest to wsparcie kształcenia młodzieży w zawodach chemicznych. Koncern umożliwia uczniom odbywanie praktyk w firmie i zapoznanie z zakładem. To możliwość przygotowania odpowiednio wykwalifikowanej kadry, która w przyszłości może stanowić źródło potencjalnych kandydatów do pracy w Grupie Kapitałowej LOTOS.

Fundacja LOTOS dofinansuje stypendia dla uczniów CKZiU nr 2 w Gdańsku, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2020/2021. Koncern przekaże także środki na wyposażenie pracowni chemicznych, czyli na zakup wag analitycznych i konduktometrów (przyrządów do pomiaru przewodności roztworów elektrolitów). W poprzednich latach LOTOS wsparł CKZiU nr 2 w Gdańsku m.in. poprzez zakup mikroskopu z kamerą, suszarek i cieplarki, przyrządów do pomiaru pH roztworów, odczynników chemicznych oraz programów komputerowych (pakiet ChemCad).

W ramach gdańskiego CKZiU kształcenie młodzieży odbywa się w Technikum nr 8 w zawodach technik analityk, technik technologii chemicznej i technik technologii żywności, a w Technikum nr 14 w zawodach technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ochrony środowiska i technik weterynarii. Uczniowie mogą również zdobywać wykształcenie w Szkole Branżowej I stopnia nr 8 w zawodach: cukiernik i piekarz. Ponadto CKZiU nr 2 realizuje również kształcenie dla dorosłych w formie kursów kwalifikacyjnych.

– Dwukrotnie otrzymaliśmy certyfikat “Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej” jako firmy zaangażowanej w rozwój kształcenia chemicznego. Edukacja zawodowa i branżowa jest obecnie bardzo potrzebna. Wspierając CKZiU ułatwimy młodzieży zawodowy start, a z drugiej strony, mamy taką nadzieję, zapewnimy naszej firmie wykwalifikowaną kadrę –mówi Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

 

– Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczącej się młodzieży do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Porozumienie z Grupą LOTOS  wpłynie na podniesienie poziomu jakości kształcenia w naszej placówce i przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry dla jednego z największych pracodawców Pomorza – dodaje Barbara Mizerska, dyrektor CKZiU nr 2 w Gdańsku.

źródło: mat. pras.