LOTOS napędza I, CULTURE Orchestra

18 sierpnia 2015

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS,

17 sierpnia w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, już po raz piąty wystąpi orkiestra młodych, niezwykle utalentowanych muzyków z Polski oraz krajów Partnerstwa Wschodniego, powołana przez Instytut Adama Mickiewicza w 2011 roku jako I, CULTURE Orchestra.

Muzycy od początku sierpnia przygotowywali się do piątej rezydencji i jubileuszowej trasy koncertowej. 94 muzyków z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji,Mołdawii i Ukrainy wystąpi w Gdańsku, a następnie w Niemczech, Gruzji, Hiszpanii i na Ukrainie. Orkiestra łączy młodych ludzi poprzez wspólne próby i występy w najbardziej renomowanych salach koncertowych na świecie, które dla wielu z nich otworzyły nowe ścieżki rozwoju oraz muzycznej kariery zawodowej.

W gdańskiej Akademii Muzycznej orkiestra doskonaliła swój warsztat i przygotowała program tournée pod kierunkiem 15 wybit­nych muzyków orkiestrowych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii, USA oraz RPA. Młodzi wykonawcy nie przypadkowo goszczą w kolebce Solidarności, czym zwracają uwagę na jedną ze swoich najważniejszych idei, nabierających dziś szczególnego znaczenia. Muzycy I, CULTURE Orchestra wystąpią pod batutą Kirilla Karabitsa, dyrektora artystycznego Orkiestry. W tegorocznym programie usłyszymy utwory Aleksandra Mosołowa, Leoša Janáčka, Sergiusza Rachmaninowa i Aveta Terteriana. W repertuarze tournée ICO znalazł się także wyjątkowy koncert pod znamiennym ty­tułem: „Europejska Symfonia Ukraińskiej Niezależności” – 24 sierpnia Orkiestra wystąpi w Kijowie w ramach obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy.

I, CULTURE Orchestra, to dla Grupy LOTOS projekt szczególny z kliku względów. Przede wszystkim jest to przedsięwzięcie unikatowe na skalę międzynarodową i propagujące sztukę na najwyższym poziomie. Firma szczególnie ceni te inicjatywy, które związane są z regionem Pomorza, a które wzbogacają kulturę naszego kraju, jednocześnie promując ją także na świecie. Jednym z obszarów strategii społecznego zaangażowania Grupy LOTOS jest wspieranie rozwoju młodych, zdolnych ludzi, co realizowane jest w licznych programach społecznych w których obecny jest LOTOS. Dlatego ze względu na swój prospołeczny i kulturotwórczy charakter, w sposób naturalny projekt I, CULTURE Orchestra, wpisuje się w politykę CSR firmy.

Obok wartości artystycznych, to co szczególnie ważne w projekcie I, CULTURE Orchestra, to jego idea, którą jest dialog i budowanie porozumienia ponad granicami państw. Swój sukces Orkiestra opiera na uniwersalnych wartościach, takich jak solidarność, integracja i przyjaźń. Są one niezwykle bliskie wartościom Grupy LOTOS, co zaowocowało zawiązaniem trwałego i silnego partnerstwa ze Spółką, dla której ICO jest jednym z najważniejszych projektów kulturalno-społecznych, które sponsoruje.

Źródło: materiały prasowe