LOTOS ponownie Firmą Dobrze Widzianą

24 kwietnia 2017

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS,

Grupa LOTOS S.A. została uhonorowana tytułem „Firma Dobrze Widziana” w konkursie organizowanym przez Business Centre Club, pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest przede wszystkim promowanie przedsiębiorstw, które prowadzą społecznie odpowiedzialny biznes oraz szerzą wiedzę na temat CSR i skutecznych metod jego komunikowania.

Uroczysty finał VIII już edycji tego rankingu odbył się 24 kwietnia w warszawskiej siedzibie Business Centre Club. Podczas gali ogłoszono listę tegorocznych laureatów konkursu. Nagrodę w imieniu Grupy LOTOS odebrała Anna Lutek  dyrektor ds. komunikacji Grupy LOTOS.

– Odpowiedzialne podejście do prowadzenia działalności to jedna z kluczowych zasad w Grupie Kapitałowej LOTOS. W ten sposób od wielu lat budujemy zaufanie wśród naszych partnerów biznesowych, akcjonariuszy, klientów, jak również otoczenia lokalnego. Otrzymanie po raz kolejny tytułu „Firma Dobrze Widziana” stanowi potwierdzenie dla naszych interesariuszy, że działamy zgodnie z najwyższymi standardami, minimalizując w ten sposób ryzyko inwestycyjne – podkreśla Anna Lutek.

W skład Kapituły Konkursowej wchodzą osoby o uznanym autorytecie, działające społecznie i mające istotne zasługi w promowaniu idei CSR. Oceny dokonuje się na podstawie ankiety konkursowej, która zawiera podstawowe informacje o działalności firmy w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Patronat Honorowy nad projektem objęła Elżbieta Rafalska  minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie organizatora: www.bcc.org.pl.