Zrównoważone wykorzystanie wody to dziś priorytet

22 marca 2021

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

W obliczu zmian klimatu zrównoważone wykorzystanie kurczących się zasobów wody to dziś priorytet. Działania służące ochronie tego niezbędnego dobra i odpowiednie zarządzanie wodą powinno być wdrażane zarówno na poziomie gospodarstw domowych, jak i prowadzonego biznesu. Według danych GUS , znaczący udział w zużyciu wody – 72%, ma przemysł. Dlatego zrównoważona produkcja ma kluczowe znaczenie dla przyszłości wodnej naszego kraju. L’Oréal od lat intensywnie przeciwdziała nadmiernemu zużyciu wody w produkcji kosmetyków. Obok inicjatyw umożliwiających oszczędność wody, w fabryce L’Oréal Warsaw Plant firma wdraża system zamkniętego obiegu wody. Dzięki temu cała woda wykorzystywana w zakładzie zostaje oczyszczona i wykorzystana ponownie.

Wody pitne stanowią zaledwie 1% światowych zasobów. Zgodnie z danymi ONZ dostępu do czystej wody nie ma aż co dziewiąta osoba na świecie. Jeśli dotychczasowe tempo zużycia się utrzyma, dostępność wody do 2030 roku zmaleje o 40%, a do 2050 roku aż połowa populacji nie będzie miała dostępu do wody pitnej . Dlatego jej recykling jest kluczowym elementem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w ramach Agendy 2030. Troska o ilość i jakość wody staje dziś priorytetem dla firm odpowiedzialnych społecznie.

Zaangażowanie L’Oréal w redukcję zużycia wody

– Od wielu lat pracujemy nad zapewnieniem wysokiej jakości i zrównoważonej ilości wody w całym łańcuchu wartości. Innowacyjność i ocena produktu będą odgrywały znaczącą rolę w działaniach firmy na rzecz ochrony tego cennego zasobu. Zmniejszenie wykorzystania oraz odzyskiwanie wody to jeden z celów, jaki stawiamy sobie w naszym globalnym programie “L’Oréal for the Future”. Wskazaliśmy w nim konkretne obszary i zakres działań na rzecz naszego otoczenia. Określiliśmy też bardzo konkretne cele, które chcemy zrealizować do 2030 roku. Wśród nich znajduje się między innymi ograniczenie zużycia wody – wymienia Niels Westerbye Juhl, prezes L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

W ramach programu “L’Oréal for the Future” firma zobowiązała się, że do 2030 roku dokona oceny wszystkich swoich formuł, korzystając z własnej platformy testów środowiskowych, by zagwarantować, że są one przyjazne dla ekosystemów wodnych. Wprowadzi również innowacje, które w porównaniu z rokiem 2019 pozwolą konsumentom zmniejszyć o 25% — średnio i w przeliczeniu na gotowy produkt — zużycie wody związane z używaniem produktów L’Oréal. Ponadto 100% wody używanej w procesach przemysłowych L’Oréal będzie odzyskiwane i ponownie wykorzystywane, a dostawcy będą wykorzystywać wodę w sposób zrównoważony.

Oszczędność dzięki technologii i nauce

Grupa jest również partnerem w zakresie innowacji i wprowadzania nowych rozwiązań dla swoich klientów. Ponieważ ślad zużycia wody w cyklu życia produktów L’Oréal stanowi ponad 30% (w ujęciu ilościowym), Grupa opracowała technologie, zmniejszające jej zużycie w salonach fryzjerskich, produktach wymagających spłukiwania (np. szampony) i innych produktach codziennego użytku.

We współpracy z firmą Gjosa opracowano technologię umożliwiającą fryzjerom spłukiwanie szamponu z wykorzystaniem tylko 1,5 litra wody, zamiast 8 litrów jak dotychczas. Gjosa opracowała głowicę natryskową o niskim przepływie (2 litry wody na minutę), która przerywa przepływ wody, jednocześnie przyspieszając prędkość kropli, dzięki czemu płukanie jest tak samo skuteczne, jak przy klasycznej głowicy. Dla zoptymalizowania tego procesu, naukowcy z Grupy L’Oréal opracowali też specjalne szampony łatwiejsze do spłukiwania, nakładane bezpośrednio przez głowicę prysznicową. Parametry tego innowacyjnego rozwiązania pozwalają zmniejszyć zużycie energii i wody o prawie 70%. Prototypy nowej głowicy prysznicowej już zostały przetestowane, a nowa technologia jest wdrażana w profesjonalnych salonach fryzjerskich na całym świecie.

L’Oréal Warsaw Plant odzyskała w 2020 roku wodę w ilości odpowiadającej 7,5 basenów olimpijskich

Efekty prowadzonych działań służących redukcji zużycia i odzyskiwania wody są widoczne w fabryce L’Oréal Warsaw Plant, gdzie zoptymalizowano np. programy mycia urządzeń produkcyjnych. Uruchomiony został także innowacyjny proces mycia z wykorzystaniem pary technologicznej, który stał się procesem referencyjnym dla pozostałych fabryk. Tam, gdzie było to możliwe, wprowadzono recyrkulację wody, redukując jej straty np. poprzez instalację zamkniętych pętli wody w pompach próżniowych czy płaszczach platform produkcyjnych.

Kolejnym krokiem umożliwiającym ograniczenie zużycia wody była budowa Stacji Recyklingu Wody, tzw. “zielonego serca fabryki”. Inwestycja o wartości 4 milionów euro to główny projekt, wpisujący się w ideę zamkniętego obiegu wody. Od marca 2020 roku stacja pozwala na oczyszczanie ścieków produkowanych w fabryce, a następnie odzyskiwanie wody o wysokim standardzie, która zostaje ponownie wykorzystywana w zakładzie do procesów około produkcyjnych. Obecnie miesięcznie odzyskuje 3000-3500 m3, co odpowiada 6-7 mln póllitrowych butelek. To istotna inwestycja z punktu widzenia gospodarki wodnej w naszym kraju.

W L’Oréal od lat oszczędność wody jest jednym z zielonych celów, dlatego w naszej fabryce prowadzimy szereg projektów aby ograniczać jej wykorzystanie. Dzięki podjętym działaniom, w 2020 r. udało się zredukować zużycie wody o 50% w odniesieniu do roku bazowego 2005, przy jednoczesnym wzroście produkcji o 220% oraz wzroście średniej ilości wody w butelce produktu o 50%. W 2020 roku zaoszczędziliśmy ponad 26 000 m3 wody, co daje równowartość 7,5 basenów olimpijskich zaoszczędzonej wody lub 52 mln półlitrowych butelek – podkreśla Ewa Urbaniak, dyrektorka fabryki L’Oréal Warsaw Plant.

źródło: mat. pras.