L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki po raz jedenasty

12 kwietnia 2011

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

Już 1 maja ruszy jedenasta edycja konkursu na stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konkurs kierowany jest do młodych kobiet – naukowców, które prowadzą badania w dziedzinach biologiczno-medycznych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak i habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Spośród nadesłanych kandydatur ogólnopolskie jury pod przewodnictwem profesor Ewy Łojkowskiej wyłoni 3 doktorantki oraz 2 habilitantki, które w 2012 r. otrzymają stypendia w wysokości odpowiednio 25.000 oraz 30.000 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin, formularze oraz skład jury można znaleźć na stronie internetowej.

Aplikacje należy przesyłać do 31 lipca br.

Polska filia Grupy L’Oréal przyznaje stypendia naukowe od 10 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki. Przez swój program L’Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Na liście stypendystek L’Oréal Polska/UNESCO jest już 50 kobiet. Prowadzą one badania w Gdańsku, Gliwicach, Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych krajów. Obecnie prowadzi go już kilkadziesiąt filii Grupy L’Oréal. Uhonorował on, w sumie, 668 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki L’Oréal-UNESCO tworzą międzynarodową wspólnotę talentów, będąc doskonałym i niepodważalnym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet.

Źródło: Materiały prasowe