LODOŁAMACZE 2009

30 stycznia 2009

Konkurs organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON skierowany jest do pracodawców zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osób niepełnosprawnych prowadzących własne przedsiębiorstwa albo należących do kadry zarządzającej

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Marii Kaczyńskiej.

Wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:

  • Otwarty Rynek,
  • Zakład Pracy Chronionej,
  • Pracodawca Nieprzedsiębiorca,
  • Przedsiębiorca – Osoba Niepełnosprawna,

oraz:

  • Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych,
  • Lodołamacz Specjalny – dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz niepełnosprawnych.

Podsumowanie regionalnego etapu Konkursu LODOŁAMACZE 2009 nastąpi podczas uroczystej Gali Regionalnej w Poznaniu, pod koniec kwietnia 2009 roku.

Zakończenie edycji ogólnopolskiej odbędzie się podczas Wielkiej Gali Lodołamaczy 21 maja 2009 r. w Warszawie.

Udział w Konkursie jest możliwy poprzez:

  • zgłoszenie właściciela firmy lub jej umocowanego przedstawiciela, a także innej osoby lub podmiotu działającego w imieniu firmy,
  • nominację (za zgodą firmy lub jej umocowanego przedstawiciela, a także innej osoby lub podmiotu działającego w imieniu firmy, organizator Konkursu potwierdzi przyjęcie nominacji przez nominowaną osobę lub firmę).

Kontakt w sprawie zgłoszeń i nominacji:
Katarzyna Braniewicz
Wielkopolski Oddział POPON
ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań, tel.: 061 872 01 96; 061 852 43 69, biuro@poznan.popon.pl