LOB Extra. Webinary dla ambasadorów i ambasadorek LOB zainteresowanych gospodarką obiegu zamkniętego

2 lutego 2023

Dotyczy firmy: Stena Recycling,

Jak w praktyce wygląda zarządzanie odpadami niebezpiecznymi, czym są regranulaty i na czym polega recykling baterii? To tematy, które ekspertki i eksperci Stena Recycling, opiekuna ścieżki “E” 19. edycji Ligi Odpowiedzialnego, poruszą podczas serii webinarów dla studentek i studentów. Pierwsze spotkanie już 7 lutego, w najbliższy wtorek. Obowiązuje rejestracja.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to realizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu program edukacyjny z zakresu ESG i zrównoważonego rozwoju, skierowany do studentek i studentów z całego kraju. Jego podstawą jest program ambasadorski, w którym udział biorą osoby z uczelni w całej Polsce.

Dziewiętnasta już edycja Ligi oparta jest na trzech ścieżkach tematycznych, zgodnie z triadą ESG: E (środowisko), S (kwestie społeczne) i G (ład korporacyjny). Opiekunem pierwszej z nich jest Stena Recycling, lider kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Firma jest także partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Novum w tegorocznej edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu jest cykl spotkań “LOB Extra”, kierowany do ambasadorów i ambasadorek Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Organizatorzy – FOB i Stena Recycling zapraszają studentki i studentów uczestniczących w programie edukacyjnym LOB do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (ang. circular economy).

Pierwsze ze spotkań odbędzie się już 7 lutego 2023 r. o godz. 17:00. Rozmowa Bezpieczne, Niebezpieczne i Mauzery dotyczyć będzie wyzwań związanych z zarządzaniem odpadami niebezpiecznymi. Opowie o tym Monika Mąkowska, dyrektorka biznesu odpadów niebezpiecznych w firmie Stena Recycling.

Poniżej terminy i tematy kolejnych spotkań:
● 14 lutego, godz. 17 – Recykling baterii i świat czarnej masy – rozmowa o potencjale jaki można znaleźć w bateriach.
Opowiada: Łukasz Sawczuk, specjalista inżynier elektryk w Stena Recycling

 21 lutego, godz. 17 – Stena way w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem w Grupie Stena Metall – wykład Anny Sundell, Group Sustainability Manager w Stena Recycling