liveblog: Spółki do raportu, czyli czy emitenci są przygotowani do raportowania niefinansowego

14 października 2016

97% spółek nie raportuje na tyle dużo informacji społecznych i pracowniczych, aby spełnić nowe wymagania zawarte w projekcie nowelizacji Ustawy o rachunkowości w tym zakresie. To wnioski z najnowszej, piątej już edycji badania Analiza ESG spółek w Polsce”.

Więcej informacji obadaniach