Literacka Podróż Hestii – koniec rozdziału pierwszego

16 kwietnia 2021

Dotyczy firmy: ERGO Hestia,

Literacka Podróż Hestii to konkurs i nagroda dla autorów umiejętnie kierujących ciekawość młodego czytelnika w stronę współczesnych tematów i klasycznych form pisarskich. Ten nowy projekt literacki realizuje Fundacja Artystyczna Podróż Hestii we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Fundatorem inicjatywy jest ERGO Hestia SA, będąca równocześnie Partnerem Strategicznym Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, w ramach której przygotowano rezydencje literackie w krakowskim mieszkaniu Noblistki.

Do 1. edycji konkursu zgłoszono 76 tytułów wydanych w Polsce w roku 2020, tworzonych w języku polskim i przeznaczonych dla odbiorcy w wieku 10-15 lat. Nagroda Literacka Podróż Hestii – w postaci 50 tysięcy złotych – przyznana zostanie autorowi lub autorce najlepszego tytułu. Nominacje do Nagrody zostaną ogłoszone pod koniec czerwca 2021 roku, a tytuł zwycięskiej książki – w listopadzie 2021 roku.

Literacka Podróż Hestii wskazuje na potrzebę nowego podejścia do twórczości literackiej, kierowanej do dzieci i młodzieży. To z jednej strony konkurs na najlepszą książkę, z drugiej – nagroda dla autorów umiejętnie łączących współczesną narrację z klasycznymi formami pisarskimi. Idea konkursu koncentruje się przede wszystkim wokół wartości edukacyjnych. Literacka Podróż Hestii wskazuje bowiem na tytuły, które mają szansę pozostać na długo w kanonie literatury dziecięco-młodzieżowej. W polu konkursowej aktywności nie brakuje miejsca na głos odbiorcy: czytelnika, rodziców, edukatorów i instytucji wspierających rozwój młodego pokolenia.

źródło: mat. pras.