Listy Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016

12 kwietnia 2016

Podczas uroczystej Gali w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, Great Place to Work® w Polsce ogłosił listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016. W tegorocznej, już ósmej edycji konkursu wyróżniono 25 firm w 3 kategoriach. W kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób pierwsze miejsce przypadło Herbalife Polska, w najliczniejszej kategorii firm średnich, zatrudniających poniżej 500 osób, na czele stawki znalazł się Bristol-Myers Squibb w Polsce, a wśród firm dużych, zatrudniających powyżej 500 osób, liderem została firma Cisco Poland.

W 2012 roku, w czwartej edycji konkursu w Polsce, 75% pracowników była skłonna zgodzić się z twierdzeniem „biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że moja firma jest wspaniałym miejscem pracy”, w tegorocznej, ósmej edycji odsetek ten wyniósł średnio 85%

W tegorocznej edycji konkursu Great Place to Work® w Polsce przebadał 86 spółek, które łącznie zatrudniają ponad 47,5 tys. pracowników. 23 firmy wzięły udział w badaniu po raz pierwszy. Jeśli chodzi o reprezentowane branże, nadal w badaniach najczęściej uczestniczą firmy produkcyjne, na drugim miejscu niezmiennie znajdują się firmy z branży IT, a na trzecim miejscu w tym roku uplasowały się sieci handlowe oraz firmy marketingowo-sprzedażowe.

Ranking „Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016” w kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób

 1. HERBALIFE POLSKA – Usługi profesjonalne
 2. EDP Renewables Polska – Produkcja – energetyka
 3. Monsanto Polska Sp. z o.o. – Rolnictwo
 4. Hitachi Capital Polska – Usługi CFM

Ranking „Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016” w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób

 1. Bristol-Myers Squibb w Polsce – Biotechnologia i farmaceutyka
 2. Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o. – Technologie informatyczne
 3. Syncron Poland – Technologie informatyczne
 4. Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. – Biotechnologia i farmaceutyka
 5. STOR – Technologie informatyczne
 6. Cadence Design Systems – Usługi przemysłowe
 7. Hilti (Poland) Sp. z o.o. – Budownictwo
 8. Ochnik Sp. z o.o. – Handel detaliczny
 9. Mercedes-Benz Bank – Usługi finansowe
 10. Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. – Handel detaliczny
 11. EMC Computer Systems Poland – Technologie informatyczne
 12. Hitachi Data Systems (Polska) – Usługi profesjonalne
 13. Diageo Polska – Handel detaliczny
 14. SC Johnson Sp. z o.o. – Handel detaliczny
 15. 3M Poland – Handel detaliczny
 16. Volkswagen Bank Polska S.A. – Usługi finansowe

Ranking „Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016” w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób

 1. Cisco Poland – Technologie informatyczne
 2. Microsoft Sp. z o.o. – Technologie informatyczne
 3. Grupa IKEA w Polsce – Handel detaliczny
 4. Sii Polska – Technologie informatyczne
 5. Accenture Operations – Usługi profesjonalne

W ciągu ostatnich 8 lat poziom satysfakcji osób zatrudnionych w firmach uhonorowanych tytułem Najlepszych Miejsc Pracy wciąż rośnie. Mimo stałego wyraźnego trendu w górę te różnice, gdy porównuje się je rok do roku, mogą wydawać się niewielkie. Ale gdy spojrzymy na nie z perspektywy choćby ostatnich pięciu lat, to okazuje się, że ten wzrost wyniósł aż 10 punktów procentowych. W 2012 roku, w czwartej edycji konkursu w Polsce, 75% pracowników była skłonna zgodzić się z twierdzeniem „biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że moja firma jest wspaniałym miejscem pracy”, w tegorocznej, ósmej edycji odsetek ten wyniósł średnio 85%.

Wysoka ocena firm przez pracowników to efekt nieprzerwanej pracy najlepszych organizacji, aby rozwijać kulturę wzajemnego szacunku i zaufania. Na końcową pozytywną ocenę największy wpływ mają niezmiennie 3 czynniki: przekonanie pracowników, że firma jest zarządzana uczciwie, poczucie, że w osobie zatrudnionej pracodawca dostrzega nie tylko pracownika, ale także człowieka oraz partnerskie traktowanie ludzi, bez względu na zajmowane przez nich stanowiska.

Największa różnica pomiędzy tegorocznymi a ubiegłorocznymi laureatami konkursu dotyczy dialogu prowadzonego wewnątrz organizacji. Wyraźnie wzrosła gotowość pracodawców do zasięgania opinii pracowników (poprawa wskaźnika o 5%) oraz angażowania ich w procesy podejmowania decyzji dotyczących ich pracy i otoczenia (wzrost o 6%). Na przestrzeni pięciu kolejnych edycji konkursu postęp w budowaniu partnerskich relacji widać jeszcze bardziej – oba wskaźniki poszły w górę o 10 punktów procentowych. „Wydaje się, że w organizacjach z pierwszej ligi sukces w prowadzeniu dialogu w dużej mierze ma swój początek w bezpośrednich relacjach pracowników z top menedżmentem. Obok szeroko zakrojonych projektów, które są wspólnie powoływane do życia i regularnie monitorowane, jest także miejsce na mniej formalne spotkania, budujące wzajemny szacunek i zaufanie oraz poczucie więzi z firmą i jej całą załogą” – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef Zespołu Culture Audit w Great Place to Work®.

Konkurs Great Place to Work® nie jest konkursem łatwym. Metodologia jest w pełni obiektywna i stanowi światowy standard. O miejscu na liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: audytu kultury organizacyjnej i praktyk HR (Culture Audit©), który stanowi 1/3 oceny oraz wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania w firmie, Trust Index©), z którego pochodzi aż 2/3 finalnej oceny. Oznacza to, że o tym czy firma znajdzie się wśród Najlepszych Miejsc Pracy decydują przede wszystkim pracownicy. Spośród wielu firm, które uczestniczą w badaniu podczas całego roku, tylko czołówka trafia na listę. „Każda firma, która zakwalifikuje się do grona laureatów zasługuje na wielkie gratulacje, niezależnie od miejsca zajętego w rankingu. Nagradzamy tylko wyjątkowe firmy, trzymając się twardych kryteriów. Różnice punktowe między firmami są nieraz bardzo niewielkie. Warto jednak zwrócić też uwagę na dziesiątki niewyróżnionych firm, które zasługują na wielkie uznanie ze względu na niezwykłą wytrwałość w dążeniu do budowania kultury organizacyjnej na miarę XXI wieku.” – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work® w Polsce.