Listopadowe wiadomości z CSR Europe

28 listopada 2008

Zapraszamy do lektury listopadowych wiadomości z CSR Europe. W tym miesiącu znajdą Państwo m.in informacje o najnowszych badaniach BITC i KPMG dotyczących rozwoju idei CSR, o europejskiej regulacji rynku pracowników tymczasowych, wpływie kryzysu finansowego na dalszy rozwój CSR oraz o najnowszych CSR-owych rozwiązaniach na rynku.

Badania BITC potwierdzają związek między odpowiedzialnością biznesu a poprawą wyników finansowych
Najnowsze badania opublikowane przez BITC pokazują statystycznie istotny związek między efektywnym zarządzaniem kwestiami środowiskowymi i społecznymi a wynikami finansowymi organizacji. Badanie sponsorowane przez Legal & General i przeprowadzone przez Ipsos MORI wskazuje, że firmy notowane w indeksach FTSE, które aktywnie zarządzają kwestiami społecznej odpowiedzialności biznesu mogły pochwalić się o od 3.3% do 7.7% wyższymi zwrotami dla akcjonariuszy niż wyniki reprezentowane w indeksie FTSE350 (w okresie od 2002 do 2007 r.) W ramach badania przeanalizowano 33 firmy FTSE, które w danym okresie mierzyły działalność z zakresu CSR według indeksu CR Index BITC. Ponadto badanie ukazało, że im bardziej firma mierzy swoje oddziaływanie na środowisko naturalne i społeczeństwo, tym wartość ich akcji jest mniej podatna na wahania.

Sprawozdawczość społeczna staje się normą w dużych korporacjach – wynika z badania KPMG
Z najnowszych badań KPMG „International Survey of Corporate Responsibility Reporting” wynika, że raportowanie na temat wyników gospodarczych, środowiskowych i społecznych organizacji stało się normą w największych korporacjach świata. Wyniki badań przeprowadzonych 3 lata temu wskazywały, że zaledwie 50% zbadanych firm uwzględniało CSR w swojej sprawozdawczości – w 2008 r. liczba ta zwiększyła się do 80%. Badanie z 2008r. zostało przeprowadzone w 22 krajach w 2200 firm.

Dyskryminacja ze względu na wiek ciągle największą barierą w znalezieniu pracy dla osób 50 plus
Zaledwie 10% pytanych w ankiecie online przeprowadzonej wśród osób wieku powyżej 50 lat poszukujących pracy mogło stwierdzić, że nigdy nie doświadczyło dyskryminacji wiekowej w czasie szukania pracy. Z badania, przeprowadzonego przez TAEN – The Age and Employment Network., wynika ponadto, że prawie 2/3 (63%) respondentów uważa, że dla pracodawców byli po prostu za starzy, a 42 % zbyt wysoko wykwalifikowani.  Znaczna część pytanych (67%) uważa, że posiada odpowiednie dla dzisiejszego rynku pracy kwalifikacje, ale mimo swoim zdolnościom i doświadczeniu 45% szukało pracy przez ponad 6 miesięcy, a 15% aż przez dwa lata.

Większość firm FTSE nie odnosi się do ryzyk, które zagrażają ich długookresowemu wzrostowi.
Ostatni raport EIRIS dowodzi, że większość firm była narażona na różnego rodzaju niezarządzane ryzyka dotyczące kluczowych kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym, społeczeństwem i nadzorem korporacyjnym.  Raport dzieli firmy uwzględnione w FTSE All World Developed Index według ryzyk w obszarach praw człowieka, standardów pracy w łańcuchu dostaw, środowiska naturalnego, zmian klimatu i korupcji.  Z wyjątkiem zarządzania ryzykiem środowiskowym, w którym ponad 50% firm o wysokim stopniu oddziaływania na środowisko naturalne wykazało się dobrym poziomem zarządzania, inne firm o wysokich ryzykach w większości nie sprostały zadaniu łagodzenia ryzyka w pozostałych obszarach.

USA: 9 na 10 liderów biznesowych uważa, że CSR będzie kwitnąć pod rządami Obamy.
Prawie 9 na10 liderów biznesu pytanych przez Business for Social Responsibility uważa, że amerykański prezydent elekt, Barack Obama, będzie miał pozytywny wpływ na rozwój i promocję społecznej odpowiedzialności. Respondenci skoncentrowali się na trzech najważniejszych ich zdaniem krokach, które prezydent powinien powziąć w tym obszarze:  promocji odnawialnych źródeł energii, złagodzeniu zmian klimatycznych oraz inicjacji partnerstwa między biznesem, rządem i organizacjami pozarządowymi.

ISO opublikowało nowy przewodnik o możliwościach redukcji środowiskowego oddziaływania produktów.
ISO opublikowało zauktualizowane wydanie przewodnika na temat możliwości redukcji potencjalnych negatywnych oddziaływań produktów na środowisko. Nowy przewodnik ISO Guide 64:2008 jest praktycznym narzędziem umożliwiającym uwzględnienie kwestii ekologicznych w standardach produktowych i kontrybucję do zrównoważonego handle międzynarodowego.

Bank Światowy emituje pierwsze “zielone” obligacje.
Bank Światowy wyemitował pierwsze obligacje, które będą bezpośrednio inwestowane w projekty związane ze zmianami klimatu. Jest to pierwszy produkt z planowanej szerszej oferty banku stworzonej we współpracy z dużymi inwestorami instytucjonalnymi w celu skierowania rami instytucjonalnych pieniędzy w walkę ze zmianami klimatu. Bank Światowy zebrał około 300mln USD w szwedzkich sześcioletnich denominowanych w koronach obligacjach, sprzedawanych przez szwedzki bank centralny SEB skandynawskim inwestorom instytucjonalnym. Zebrane pieniądze zostaną zainwestowane wyłącznie w technologie redukujące gazy cieplarniane, reforestacje, projekty skoncentrowane na zmniejszanie deforestacji, na zwiększanie efektywności na pomocy krajom rozwijającym się w adaptacji do zmian klimatu.

Partnerzy społeczni przyjęli z entuzjazmem koniec dyskryminacji pracowników tymczasowych.
Parlament Europejski przyjął 22 października legislację gwarantującą pracownikom tymczasowym takie same prawa dotyczące godzin pracy, wynagrodzeń i dni wolnych od pracy, jakie posiadają pracownicy etatowi, kończąc tym samy sześcioletnią wojnę legislacyjną.  Nowe prawo gwarantuje również około trzem milionom pracowników agencyjnych w całej UE równy dostęp do szkoleń zawodowych oraz systemów opieki nad dziećmi. Środowisko biznesowe i związki zawodowe z entuzjazmem przyjęli te regulacje, twierdząc, że wprowadzają one równowagę pomiędzy potrzebami społecznymi i ekonomicznymi.

Unia Europejska ogłasza nowe priorytety w obszarze energochłonnych produktów.
Komisja Europejska  przedstawiła listę 10 priorytetowych grup produktów energochłonnych, dla których w ciągu trzech najbliższych lat mają zostać ustalone standardy efektywności energetycznej. Zgodnie z planami Komisji, zatwierdzonymi 21 października, grupy produktów brane pod uwagę będą uwzględnione w Dyrektywie unijnej ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię z 2005 r., które definiuje minimalne standardy wykorzystania energii. Ostateczna lista uwzględnia grupy produktów, jak: systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz sprzęt zamrażający żywność.

UNEP rozpoczyna inicjatywę ‘Green New Deal’
Organizacja ma nadzieję, że inicjatywa dostarczy rządom narzędzi do przeprowadzenie gruntownej środowiskowej reformy w swoich gospodarkach.  Odwołujący się do  programu New Deal, który przyspieszył rozwój europejskich gospodarek po II wojnie światowej, dwuletni program badawczy UNEP zostanie zakończony sporządzeniem raportu, który ma pomóc rządom w implementacji zasad zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia. Jednakże UNEP zaapelował również do rządów o podjęcie natychmiastowych działań w tym zakresie, takich jak uwzględnienie środków zachęcających do prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej w programach wykupu długów  bankowych.

Coca-Cola i WWF ogłaszają nowe cele w zakresie ochrony wody i ochrony klimatu.
Coca-Cola w partnerstwie z WWF wyznaczyła zbiór nowych globalnych celów w obszarze polepszania efektywności zużycia wody i redukcji emisji CO2 dla swoich oddziałów na całym świecie. Partnerstwo ma także na celu promocje dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rolnictwa oraz pomoc w zachowaniu 7 najważniejszych zbiorników wodnych świata, w tym Yangtze, Mekong, Dunajue, Rio Grande/Rio Bravo, Jeziora Niassa i Chiuta, Mesoamerican Reef oraz rzeki i strumienie na południowym wschodzie USA. Partnerzy uzgodnili wydłużyć okres swoich działań do 2012, co zostanie sfinansowane dodatkowymi 3,75 milionami dolarów przekazanymi przez Coca-Colę.

Bouygues Immobilier tworzy Konsorcjum mające na celu poprawę efektywności zużycia energii w budownictwie.
Firma Bouygues Immobilier,  która jako pierwsza we Francji zainicjowała pierwszy duży projekt z zakresu optymalizacji zużycia energii w budownictwie w Meudon, stworzyła Konsorcjum, koncentrujące się na poprawie efektywności zużycia energii w budownictwie biurowym już w fazie operacyjnej. Celem Konsorcjum jest redukcja konsumpcji energii w powstałych budynkach oraz zwiększenie ich zdolności do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. We Francji regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska będą wymuszały daleko idące zmiany w najbliższej przyszłości. Poprzez stworzenie Konsorcjum, Bouygues Immobilier chce koordynować inicjatywy w tym obszarze podejmowane przez różnych graczy. Konsorcjum składa się na dzień dzisiejszy z 7 członków, będących ekspertami w swoich dziedzinach.

Nestlé otwiera centrum R&D w Pekinie
Nestlé zainaugurowało otwarcie nowego centrum R&D w Pekinie, którego prace będą koncentrowały się na kwestiach bezpieczeństwa i jakości żywności. Centrum będzie prowadziło także badania zakresu Nauk o Żywieniu i Życiu oraz prace nad technologiami żywienia, produkcji i opakowań, uwzględniając przy tym trzy kluczowe korzyści zdrowotne konsumentów – wzrost i rozwój, zdrowe starzenie się oraz zarządzanie wagą. Nestle jest pierwszą zachodnią firmą spożywczą, która stworzyła centrum, koncentrujące się zarówno na badaniach i rozwoju produktów w Chinach. Celem firmy jest rozwój naukowego i innowacyjnego potencjału tego regionu poprzez współpracę z chińskimi organizacjami i jednostkami badawczymi.

IBM wspomaga platformę internetową projektu “The Women Writing Science”.
Projekt “The Women Writing Science” jest wielopłaszczyznową inicjatywą, mającą na celu zaangażowanie młodych kobiet w naukę i zachęcić je do budowania swojej kariery w obszarach nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM – science, technology, engineering and math). W ramach projektu utworzona została nowa strona internetowa – Underthemicroscope.com –  sponsorowana i zaprojektowana przez IBM, która oprócz najnowszych wiadomości i informacji oferuje użytkownikom możliwość umieszczenia własnych treści np. osobistych doświadczeń. W ciągu roku strona ta ma zostać wyposażona w jeszcze więcej narzędzie typowe dla portali społecznościowych. Będzie zawierać wskazówki co do kariery, doboru partnerów, linki do stron o tematyce naukowej, mentoring.

Przetwórnia ścieków firmy Dow otrzymała nagrodę  ICIS Innovation CSR Award 2008.
Innowacyjna przetwórnia ścieków w Terneuzen w Holandii utworzona przez Dow Chemical Company  otrzymała nagrodę 2008 ICIS Innovation Awards w kategorii Najbardziej Innowacyjny Projekt CSR. Przetwórnia wykorzystuje ścieki z gospodarstw domowych do produkcji pary o wysokim ciśnieniu, a także do produkcji wody wykorzystywanej w swojej wierzy chłodniczej. Jest to pierwszy projekt przetwórstwa ścieków komunalnych o tak dużej skali przemysłowej, przekraczającej 2,6 milionów galonów  wody dziennie. Projekt powstał w wyniku innowacyjnej współpracy firmy Dow z holenderskimi oczyszczalniami Evides i Zeeuws Vlaanderen Water Board.

Angielska firma ICIS jest największym na świecie dostawcą  informacji z przemysłu chemicznego. Nagrody ICIS Awards zostały zaprojektowane w celu wyróżnienia dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych i biznesowych w przemyśle chemicznym. W tym roku po raz pierwszy została przyznana nagroda w kategorii CSR.

SMSowa przypominajka dla dawców krwi – Vodafone (Irlandia)
Vodafone we współpracy z irlandzką Irish Blood Transfusion Service (IBTS) wprowadziła usługę darmowych smsów, które zachęcają zarejestrowanych już krwiodawców do regularnego oddawania krwi. W wiadomości znajduje się również informacja o stacjach krwiodawstwa w najbliższej okolicy. Wyniki badań IBTS pokazują, że usługa ta jest niezwykle efektywna (prawie 95% pytanych opisało ją jako „bardzo efektywną”). W ramach partnerstwa z IBTS Vodafone zaangażowało się również w równoległe działania marketingowe, mające na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie krwiodawstwa. Także pracownicy firmy aktywnie włączają się w akcję, sami oddając krew na organizowanych dwa razy w roku w siedzibie Vodafone „Dniach Krwiodawstwa”.

Alcatel-Lucent wprowadza nową usługę ograniczająca konsumpcję energii w sieci.
Alcatel-Lucent zapowiedział wprowadzenie nowej profesjonalnej usługi o nazwie “Sutainable Power”, której celem jest zaspokojenie wzrastającego popytu konsumentów na przyjazne środowisku, zrównoważone rozwiązania sieciowe oraz potrzeb klientów do ograniczenia ich dotychczasowego zużycia energii i zmniejszenia kosztów. Usługa umożliwia klientom zanalizowanie dotychczasowej konsumpcji energii ich sieci, zidentyfikowanie obszarów, gdzie możliwe są udoskonalenia  istniejącej już infrastrukturze, jak i dostarcza rekomendacji na temat alternatywnych źródeł energii takich, jak jednostki napędzane wiatrem czy energią słoneczną. Usługa jest zaprojoektowana dla dostawców usług komórkowych i kablowych, niezależnych dostawców telekomunikacyjnych, agencji rządowych, korporacji, jednostek komunalnych i kampusów.

SAP publikuje pierwszy raport z zakresu zrównoważonego rozwoju.

SAP opublikował swój pierwszy raport z zakresu zrównoważonego rozwoju, który przedstawia kluczowe środki podjęte przez firmę w obszarze społecznym, środowiskowych i nadzoru korporacyjnego, jak również produkty i usługi SAP, które mają pomóc  klientom firmy w prowadzeniu działalności wg. zasad zrównoważonego rozwoju. Będąc świadomym, że temat zrównoważonego rozwoju wymaga przejrzystości i zaangażowania interesariuszy, SAP opublikował wezwanie do dialogu, w celu zdefiniowania najważniejszych dla firmy kwestii z obszaru zrównoważonego rozwoju oraz możliwych rozwiązań produktowych i usługowych.

Za pomocą narzędzi Web 2.0 Sap rozwija dialog z interesariuszami . Zainteresowane strony mogą zalogować się na specjalny portal SAP Collaboration Workspace i podzielić się swoim opiniami na temat wysiłków firmy z zakresu zrównoważonego rozwoju, skontaktować się zarówno z przedstawicielami SAP, jak i podobnie myślącymi interesariuszami. Ponadto na stronie www.sapvote.com zamieszczona została ankieta dla interesariuszy.

Forética przedstawia raport “CSR trends in Spain 2008”

Forética  przedstawiła 26 listopada czwartą edycję raportu Report on CSR trends in Spain Maravillas Rojo, Skretarz Generalny ds. Zatrudnienia hiszpańskiego Ministerstwa Pracy i Imigracji, otworzył wydarzenie promujące raport. Ten rynkowy raport badawczy jest dokumentem mierzącym trendy w obszarze CSR w Hiszpanii w dwóch głównych segmentach: praktyk korporacyjnych i trendów konsumenckich. Niektóre z tematów omówionych w raporcie uwzględniają zmiany klimatu, sprawiedliwy handel, rewizji dotychczasowych wniosków i tez o CSR jako udoskonalonej koncepcji.

Microsoft wstępuje do Global Network Initiative.
Global Network Initiative jest koalicją różnorodnych organizacji, powstałą 28 października 2008r. w celu ochrony i rozwoju praw człowieka do wolności słowa i prywatności. Microsoft  współpracuje z innymi firmami, inwestorami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem akademickim w celu wypracowania i implementacji Zasad Wolności Słowa i Prywatności (Principles on Freedom of Expression and Privacy). Zasady te miałyby zostać oparte o międzynarodowe prawa i standardy z zakresu praw człowieka.

Volkswagen (Argentyna) rozpoczyna program edukacji drogowej w szkołach podstawowych.
Temat bezpieczeństwa na drogach jest ogromnym i smutnym problemem w Argentynie. Ze międzynarodowych statystyk wynika, że w Argentynie wypadki drogowe są najczęstszą przyczyną śmierci osób przed 35 rokiem życia – pod tym względem Argentyna zajmuje drugie miejsce na świecie, zaraz za Meksykiem. W celu zwiększenia świadomości w tym obszarze VW Argentyna rozpoczęło program edukacji drogowej dla 120.000 uczniów z 200 szkół z regionów Buenos Aires i Cordoba. W ramach programu szkoły otrzymały gry z oficjalnymi certyfikatami ministerstwa edukacji, które pozwalają uczniom w ciekawy sposób poznawać zasady bezpiecznego zachowania na drogach (Źródło: Volkswagen)

Programy CSR-owe i środowiskowe dobre dla wyników finansowych firmy.
Prawie ¾ firm, prowadzących programy CSR-owe zauważają finansowe korzyści jako rezultat osiągania celów środowiskowych  – wynika z raportu przygotowanego przez Economist Intelligence Unit.  Badanie 566 amerykańskich firm oraz dogłębne wywiady z 16 dyrektorami generalnymi organizacji, będących liderami pod względem działań CSR wykazały, że 74% respondentów zauważyło korzyści finansowe związane z ich strategią społecznej odpowiedzialności.

CSR w czasie recesji: 10 dobrych powodów
W czasie gdy wielu menedżerów i dyrektorów firm boi się o swoje przyszłoroczne budżety, iwarto przedstawić dobre powodydo kontynuowania efektywnych inicjatyw z zakresu CSR w 2009 r. Ethical Corporation wymienia 10 przyczyn, dla których odpowiednie wydatki na CSR mogą się wciąż opłacać.

Mimo kryzysu konsumenci cenią marki odpowiedzialne społecznie.
Siedmiu na dziecięciu pytanych konsumentów zgłosiło lojalność w stosunku do marki, która przynosi korzyści społeczeństwu – wynika z badań konsumenckich przeporwadzonych przez Goodpurpose. 71% pytanych twierdzi, że mimo recesji są gotowi poświęcić tyle samo a nawet więcej czasu i pieniędzy na słuszną sprawę. Badanie wykazało, że mimo zainteresowania konsumentów, marki musza lepiej komunikować swoje cele społeczne. Zaledwie 40% konsumentów na świecie, twierdzi, że są świadomi, iż dana firma aktywnie wspiera słuszne sprawy, a tylko 33% zna tego typu marki.

Raport: Popyt na naturalne zasoby wzrasta do krytycznych rozmiarów.
Rosnące populację zwiększają coraz bardziej presję na naturalne zasoby Ziemi. Z raportu „Living Planet Report” opublikowanego  29 października 2008 r. przez Global Footprint Network, WWF and the Zoological Society of London wynika, że w do 2030 r. będziemy potrzebować dwóch planet, by sprostać popytowi na zasoby naturalne. Raport wskazuje również, że jeszcze 2 lata temu „próg dwóch planet” był szacowany na rok 2050.

Przyszłość zielonych nie jest wcale taka czarna.
Pogłębiający się kryzys gospodarczy może wydawać się być prawdziwym „sztormem” dla environmentalizmu, jednakże wielu ekspertów z i spoza zielonego ruchu uważa przeciwnie, widząc w nim czas wielu szans i możliwości. Na przykład, pogarszająca się sytuacja gospodarcza powoduje zmniejszoną w krótkim okresie emisję gazów cieplarnianych, a także zmniejsza konsumpcję węgla, ropy naftowej  czy gazu w fabrykach, domach, samolotach i samochodach. Inne głosy sugerują, że okres wrzesień- październik 2008 może zostać zapamiętany jako przełom w ekonomicznej doktrynie. Mają nadzieję, że ten szaleńczy kult liberalnego rynku z niewielką liczbą regulacji może zostać zastąpiony pokornym, mądrym podejściem, wskazującym na połączenie wzrostu gospodarczego z zasobami naturalnymi, potrzebami społecznymi i mądrą technologią.

FTSE and KLD połączyły siły w obszarze indeksów zrównoważonego rozwoju.
Dwóch liderów na rynku zrównoważonych indeksów FTSE Group i KLD Indexes  weszło w strategiczny sojusz, który uwzględnia działania rebrandingowe. Z wyjątkiem rodziny indeksów FTSE4Good indeksy FTSE i KLD związane z obszarem zrównoważonego rozwoju będą występować od początku 2009 r. pod wspólną nazwą ‘FTSE KLD’

Szwedzki rządowy fundusz emerytalny rzuca wyzwanie firmom z niskim odsetkiem kobiet na stanowiskach kierowniczych.
AP2 Drugi Narodowy Fundusz Emerytalny Szwecji  rozpoczął kampanię adresowaną do firm, w których reprezentacja kobiet wśród menedżerów i członków zarządu jest za mała. Fundusz przeprowadził analizę swojego port folio, z której wynika, że po raz pierwszy od 10 lat złamany został trend rosnącej liczby kobiet mianowanych na kierownicze stanowiska. Odsetek kobiet zasiadających w zarządach firm znajdujących się w portfolio Funduszu spadł z 19.3% do 18.6%, w czasie gdy odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich pozostał na niezmienionym poziomie 13%.

Accor otrzymało nagrodę Axa Santé Prize inicjatywę walki z HIV/AIDS
Nagroda AXA Santé Prize, zorganizowana po raz drugi, ma na celu promocję i wyróżnienie zaangażowania prywatnych bądź publicznych organizacji w akcje podnoszące świadomość  ich pracowników na tematy zdrowotne. Accor zaczął swój program walki z HIV/AIDS w 2002r. na terenie Afryki subsaharyjskiej. W 2007 r., firma włączyła się w działania GBC (Globalnej Koalicji Biznesu przeciwko HIV/AIDS, Gruźlicy i Malarii), rozpoczynając kampanię świadomościową adresowaną do turystów. W ramach kampanii we współpracy z Air France wyprodukowano dwa filmy edukacyjne  zatytułowane „Going on a trip”. Program walki z HIV/AIDS rozpoczął się w grudniu 2002 r. wraz z wydaniem filmu na DVD adresowanego do hoteli i menedżerów i tłumaczące w 6 krokach, jak wprowadzać program zwalczający tę chorobę. Sukcesywnie inicjatywa jest implementowana w poszczególnych hotelach Grupy Accor na całym świecie.

Covalence opublikowała ranking etycznej reputacji Q3 2008.
Genewska organizacja Covalence opublikowała kwartalny ranking etycznej reputacji międzynarodowych korporacji, przedstawiający najlepiej oceniane firmy, ale również te, które w tym zakresie zrobiły największy postęp w trzecim kwartale 2008 r. Na szczycie rankingu znalazł się IBM, zaraz za nim Toyota, Unilever i HSBC. Największym postępem mogą pochwalić się Kraft Foods i DuPont.

Pomoc społecznościom lokalnym – wywiad z Akthar Badshah, Microsoft
Mimo ciężkiej sytuacji na rynku, firmy nie powinny, szukając oszczędności, ciąć wydatków na swoje programy zaangażowania społecznego , twierdzi, Starszy Dyrektor ds. Kontaktów ze Społecznością w Microsoft.  CSR Europe przeprowadziło wywiad z Badshah na temat skutecznych strategii inwestycji społecznych „Spowolnienie gospodarcze może prowadzić do powstania zamknięte koła –   budżety na inwestycje społeczne są ograniczane w momencie, gdy wzrastają potrzeby. Jednakże kryzys może być również okazja dla firm do przeprowadzenia ewaluacji swoich działań i skoncentrowania swoich wysiłków w obszarach, w których ich oddziaływanie może być największe.” – powiedział Badshah.

British Telecom (BT) wprowadza indeks zrównoważonego rozwoju dla Indii 
Z  publikacji „Sustainable Development Index – an assessment of business performance in India” przedstawionej przez BT wynika, że indyjskie firmy koncentrują się obecnie głownie na długookresowym wzroście gospodarczym, nie uwzględniając kwestii zarządzania zasobami wodnymi.

SD index został opracowany we współpracy z GlobeScan, niezależnym centrum badania opinii publicznej. Indeks zbudowany na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród liderów opinii w Indiach, jest narzędziem mierzącym wyniki działań indyjskich firm w obszarze zrównoważonego rozwoju.

CSR-owe Rozwiązanie Tygodnia: Licznik Zrównoważonego Rozwoju – Enel
Interaktywny Licznik Zrównoważonego Rozwoju zaprezentowany przez firmę Enel, pozwala interesariuszom firmy porównywać swoje opinie na temat ekonomicznego, społecznego i środowiskowego wymiaru strategii Enel, z poglądem reprezentowanym  przez firmę.