Lipcowe wiadomości z CSR Europe

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 13 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
30 lipca 2010

W lipcowych wiadomościach z CSR Europe: bioróżnorodność jest ważna, można zmierzyć zwrot z wolontariatu pracowniczego, redukcja opakowań może przynieść więcej szkody niż pożytku. Życzymy przyjemnej lektury!

Raport TEEB: korporacje wychodzą naprzeciw spadkowi poziomu bioróżnorodności
13 lipca opublikowany został raport The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Wynika z niego, że ponad 50% zbadanych CEO z Ameryki Łacińskiej oraz 45% z Afryki postrzega spadek poziomu bioróżnorodności za przeszkodę w rozwoju biznesu. Natomiast badani z Europy Zachodniej tylko w 20% podzielają tę opinię.

Badanie wspierane przez rządy członków grupy G8 i ONZ wykazuje, że przedsiębiorstwa, które nie włączają zrównoważonego zarządzania różnorodnością do swoich planów biznesowych, mogą stracić swoją pozycję na rynku.

Można zmierzyć wpływ wolontariatu pracowniczego
Dzięki Hands On Network firmy, które od dawna chciały dokonać pomiaru zwrotu z inwestycji (ROI) oraz wpływu programów wolontariatu pracowniczego, mogą wykorzystać nowe wystandaryzowane wskaźniki. Wraz ze wzrostem liczby programów wolontariatu pracowniczego standaryzacja raportowania, mierzenia i wyznaczania wzorców stała się niezbędna.

Nowe standardy zawierają mierniki do wyceny godzin pracy wolontariuszy, wartości dolara z prostego zwrotu z inwestycji oraz kurs wymiany dolara ze społecznego zwrotu z inwestycji; a także innych kluczowych obszarów sprawozdawczości. Te standardowe wskaźniki pozwolą korporacyjnej społeczności wolontariuszy śledzić trendy i ocenić wartość ich programów.

W Europie powstaje pierwsza wytwórnia bio-etanolu
Plany umieszczenia wytwórni w Dolinie rzeki Tees w Północno-Wschodniej Anglii nabrały tempa po wygranym przez INEOS Bio przetargu na finansowanie projektu. Ma on zapewnić około 40 miejsc stałej pracy i około 350 etatów przy budowie obiektu. Dalsze plany przedsiębiorstwa obejmują rozszerzenie działalności wytwórni poprzez przekształcenie jej do 2015 roku w biorafinerię, łączącą produkcję bioenergii z zaawansowanym przetwórstwem odpadów.

Wytwórnia rocznie przetwarzać będzie ponad 100 000 ton odpadów z gospodarstw domowych na 24 000 ton paliwa o zerowej emisji dwutlenku węgla oraz ponad 3MW czystej energii elektrycznej. Te ilości wystarczą na zapotrzebowanie na elektryczność 6000 gospodarstw domowych i zapotrzebowanie na biopaliwa około 250 000 pojazdów.

Konsumenci kupują produkty przyjazne środowisku
Jak wynika z drugiego już raportu przeprowadzonego online wśród amerykańskiego społeczeństwa, konsumenci kupują produkty przyjazne środowisku w takiej samej ilości jak wcześniej, a czasem nawet większej. Okazuje się, że dwie trzecie (67%) dorosłych Amerykanów kupuje te same ilości zielonych produktów, co wcześniej. Ponadto, 25% zbadanych zwiększyło ilość kupowanych zielonych produktów.

Szanghaj może zmniejszyć emisję nawet o 60 000 ton
World Resources Institute (WRI) poinformował, że wesprze Szanghaj w dążeniach do bardziej efektywnego wykorzystania energii w tamtejszych fabrykach. Rozpocznie też nową inicjatywę, która pomoże Chinom zredukować natężenie zużycia energii w ramach ich nowego 5-letniego planu.

Według WRI inicjatywa ma skupić 30-40 projektów w jedno port folio, by zredukować koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa oraz koszty transakcji firm świadczących usługi energetyczne. Może to pomóc zainstalować, a nawet sfinansować wyposażenie, które pozwala na efektywne zużycie energii. Projekty dotyczące energetycznej efektywności istnieją w około 23 firmach – państwowych, kontrolowanych przez zagraniczny kapitał oraz prywatnych – generujących ponad 2 miliardy dolarów rocznego dochodu.

Bezpieczne lądowanie samolotu napędzanego energią słoneczną po 26-godzinnym locie
7 lipca eksperymentalny samolot zasilany energią słoneczną wylądował w Szwajcarii po udanym nocnym locie. Twórcy są dzięki temu bliżej swego celu, czyli okrążenia Ziemi przy użyciu energii słonecznej.

Samolot korzysta z bardzo wydajnych ogniw słonecznych i akumulatorów, by pozostać w powietrzu po zachodzie słońca. Samolot osiągnął wysokość 8 700 metrów, a po 26 godzinach wylądował na lotnisku w Payerne. „To pierwszy nocny lot samolotu napędzanego energią słoneczną pilotowanego przez człowieka”, powiedział Piccard, pilot samolotu Solar Impulse.

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk gmin i miast dla starszych emigrantów
Komisja Europejska wraz z Ministerstwem ds. Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji Nadrenii Północnej – Westfalii wspiera projekt Aktywnego Starzenia się Starszych Emigrantów w Europie (AEMEE). Projekt ma na celu promocję aktywnego starzenia się i wspieranie społecznej, kulturowej i ekonomicznej integracji starszych emigrantów i przedstawicieli mniejszości etnicznych.

AEMEE koncentruje się na zaangażowaniu w wolontariat oraz rozwój nowych produktów i usług uwzględniających różnice kulturowe, np. w zakresie mieszkalnictwa, opieki, kształcenia, organizowania wolnego czasu, kultury i marketingu. Celem konkursu jest podniesienie poziomu jakości życia starszych emigrantów i promocja wymiany doświadczeń i dobrych praktyk europejskich. Miasta i gminy Europy mogą prezentować swoje dobre praktyki dotyczące aktywnego starzenia i integracji starszych emigrantów.

Rząd Wielkiej Brytanii zachęca małe społeczności do samowystarczalności energetycznej
12 lipca rząd brytyjski rozpoczął konsultacje w sprawie strategii mikrogeneracji technologii ekologicznych mniejszych niż 50 kW i technologii wytwarzania energii cieplnej mniejszej niż 300 kW używanych przez przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe.
Plany są częściami działań zmierzających do obalenia zakazu sprzedaży zielonej energii elektrycznej do sieci krajowej przez rady lokalne.

Stosujące strategię mikrogeneracji domy, szkoły i firmy mogą otrzymać dopłaty  na produkcję własnej ekologicznej energii poprzez kolektory słoneczne lub małe turbiny wiatrowe, jak również na sprzedaż do sieci krajowej. Greg Barker, Minister ds. Zmian Klimatycznych, szacuje, że około 100 000 domów  i organizacji zainstalowało do tej pory ekologiczne technologie. Minister chce rozwijać tę branżę, stworzyć więcej miejsc pracy i przekonać klientów, że mogą ufać kupowanym technologiom ekologicznym.

Redukcja opakowań to więcej szkody niż pożytku – raport
Z nowego raportu Global Packaging Project (GPP) wynika, że zagrożenia dla środowiska wynikające z ograniczenia ilości używanych opakowań mogą być większe niż te wynikające z nadmiernego używania opakowań. Z raportu wynika, że poprzez ograniczenie nadmiernego używania opakowań producenci mogą spowodować więcej szkód niż pożytku. Choć wiele przedsiębiorstw skupiło się na  zmniejszaniu ilości odpadów opakowaniowych aby zmniejszyć zużycie energii i nadmierną produkcję materiału, to skutkiem może być produkcja zbyt słabych opakowań, które nie ochronić produktów podczas transportu.

Może to powodować wzrost liczby uszkodzonych produktów podczas transportu, wymagających dodatkowej produkcji w celu zastąpienia ubytków. Jak na ironię, poprzez próby ograniczenia oddziaływania opakowań na środowisko, potencjalnie wzrasta negatywny wpływ działalności produkcyjnej firm.

Nowe ekologiczne logo Unii Europejskiej i nowe zasady etykietowania żywności
Nowe unijne logo rolnictwa ekologicznego daje konsumentom pewność w kwestii pochodzenia i jakości kupowanej żywności – jego obecność oznacza zgodność z przepisami dotyczącymi ekologicznego rolnictwa Unii Europejskiej. Od lipca 2010 r. logo jest obowiązkowe dla wszystkich pakowanych ekologicznych produktów żywnościowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Istnieje też możliwość dobrowolnego użycia loga na innych opakowaniach i produktach ekologicznych produkowanych w państwach UE lub importowanych z krajów trzecich.

Orange wspiera zdolnych studentów z Indii
Orange Business Services razem z francuskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Europejskich postanowili przyznać  stypendium prestiżowej nagrody Orange (Orange Scholarship Award) trzynastu studentom z Indii, którzy uzyskali dyplomy inżynierów na wiodących uniwersytetach we Francji. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 8 lipca.

Orange chce tym samym wesprzeć młode talenty w zdobywaniu technologicznego i wielokulturowego doświadczenia i specjalizacji, poprzez wprowadzenie inicjatywy Campus ITN. Jest to połączenie nauki o praktycznych i teoretycznych aspektach IT i sieci. Orange zapewni także praktyczny trening trzynastu stypendystom, z możliwością przyszłego zatrudnienia w firmie.