Lipcowe wiadomości z CSR Europe

25 sierpnia 2009

Zapraszamy do zapoznania się z lipcowymi wiadomościami z CSR Europe, wśród których znajdą Państwo m.in. informacje o: planach szwedzkiej prezydencji odnośnie zmian klimatu, europejskiej wizji transportu przyszłości,  amerykańskiej ustawie dot. zmian klimatu oraz inspirujących dobrych praktykach liderów CSR.

Oglądaj filmy CSR Toolbox online
CSR Europe Toolbox zawiera informacje, pomysły i rady stworzone po to, aby pomóc firmom i ich interesariuszom w odpowiadaniu na społeczno-ekonomiczne i środowiskowe wyzwania i integrowanie CSR z główną działalność biznesową.

Szwedzka prezydencja w Unii skupi się na kryzysie gospodarczym i zmianach klimatu
Podczas gdy Szwedzi przygotowują się do objęcia prezydencji w Unii Europejskiej 1 lipca, grupy biznesowe, społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka lobbują w Sztokholmie w sprawie rozwiązania problemów kryzysu finansowego, gospodarczego i klimatycznego, poprzez promocję reform strukturalnych i ambitnej polityki.

W swojej przemowie 23 czerwca szwedzki premier Fredrik Reinfeldt przedstawił następujące priorytety szwedzkiej prezydencji: kryzys ekonomiczny i zmiany klimatyczne.

Pozostałe obszary, którymi zajmą się Szwedzi obejmują: znalezienie sposobów finansowania małych przedsiębiorstw, strategię radzenia sobie z rosnącym deficytem budżetowym, stworzenie następcy Strategii Lizbońskiej oraz bardziej aktywną polityki rynku pracy.

Ministrowie Unii Europejskiej zaniepokojeni stanem bioróżnorodności
25 czerwca ministrowie środowiska UE wezwali do poprawy ewaluacji polityki unijnej w celu ochrony bioróżnorodności. Chcą oni włączyć „usługi ekosystemu” do polityki unijnej w celu identyfikacji przyczyn strat bioróżnorodności.

Ministrowie zasugerowali przeanalizowanie wpływu unijnej polityki rozwoju regionalnego i polityki rybołóstwa na bioróżnorodność i zwrócili się z prośbą do Komisji o ocenę efektywności sieci terenów chronionych w ramach NATURA 2000. Wezwali również do efektywniejszego korzystania ze Wspólnej Polityki Rolnej, co ma przyczynić się do umacniania bioróżnorodności.

Komisja Europejska przedstawia swoją wizję transportu przyszłości
Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję zintegrowanego, sterowanego technologicznie, przyjaznego użytkownikom zrównoważonego transportu po 2010 roku. Projekt Komisji dotyczący zrównoważonego transportu z wizją do 2020 roku został skonstruowany na podstawie badań, ewaluacji poprzednich polityk oraz przyszłych scenariuszy, a także konsultacji z interesariuszami.

Projekt został jednak skrytykowany przez ekologiczne organizacje pozarządowe, gdyż ich zdaniem nie kładzie on wystarczającego nacisku na zarządzanie popytem oraz nie umieszcza zrównoważonego rozwoju w centrum przyszłych rozwiązań.

European Entrepreneurship Awards
Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w Komisji Europejskiej ogłosiła rozpoczęcie 2010 European Entrepreneurship Awards (EEA). Nagrody te wyróżniają promocję przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, szczególnie na poziomie lokalnym. Jedną z czterech kategorii jest „Odpowiedzialna i Inkluzywna Przedsiębiorczość”, w której nagroda przyznawana jest za regionalne i lokalne działania promujące społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, odpowiedzialne działania biznesowe i społeczną przedsiębiorczość. W roku 2009 w tej kategorii wygrał program „Getting people into work” z Niemiec, który pomagał bezrobotnym w rozwiązywaniu ich problemów z pracą.

Do konkursu mogą zgłaszać się władze publiczne na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym oraz partnerstwa publiczno-prywatne z każdego kraju UE, Islandii, Norwegii oraz Turcji. Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszy na poziomie narodowym, drugi na poziomie międzynarodowym.

USA: Izba Reprezentantów uchwaliła przełomową ustawę dot. zmian klimatu
26 czerwca amerykańska Izba Reprezentantów uchwaliła ustawę dotyczącą zmian klimatu, która znacząco zmieni sposób zużycia i produkcji energii przez Amerykanów. Ustawa American Clean Energy and Security Act (ACES) przeszła większością 219 do 212 głosów, a teraz ma stoczyć kolejną walkę w Senacie. Ustawa została entuzjastycznie przyjęta przez środowiska ekologiczne.

Nowe wskaźniki inwestycyjne będą wyróżniały firmy dostosowujące się do gospodarki niskoemisyjnej

Carbon Disclosure Project i Markit stworzyły grupę wskaźników, które dołączą do rosnącej liczby narzędzi inwestycyjnych związanych z ekologią.

Wskaźniki opierają się na danych zebranych przez CDP na potrzebny dorocznego Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) i są zaprojektowane w sposób dający inwestorom możliwość wglądu w działalność firm, których strategie emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałania zmianom klimatu pomagają w aktywnym zarządzaniu wpływem biznesu na środowisko.

Słowacja: Business Leaders Forum prowadzi seminaria CSR dla MSP
18 czerwca w Bratysławie Pontis Foundation, Business Leaders Forum i CSR Europe zorganizowały seminarium dla małych i średnich przedsiębiorstw pt. „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – gospodarka, ekologia, społeczeństwo”.

Seminarzyści nauczyli się podstaw terminologii oraz zdobyli wiedzę na temat trzech wymiarów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: gospodarczej, społecznej i ekologicznej.

Wśród prelegentów znaleźli się: Beáta Hlavčáková, dyrektor Business Leaders Forum i dyrektor Pontis Foundation Program; Ignacio Jaquotot, generalny menedżer VÚB banka i Prezes Business Leaders Forum; oraz Rastislav Bielik, specjalista ds. komunikacji z firmy Bayer.

Na zakończenie seminarium, Renato Di Stefano i Alessandro Beretta z firmy STMicroelectronics zaprezentowali narzędzie do pomiaru wydajności ekologicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, o nazwie Eco Efficiency Check-up Tool.

BITC rozdaje nagrody Awards for Excellence 2009
6 lipca Business in the Community (BITC) rozdało nagrody 2009 Awards for Excellence 14 firmom za zasługi w zakresie innowacji, kreatywności i niezmiennego zaangażowania w odpowiedzialność biznesu.

W tym roku wpłynęła bezprecedensowa liczba 358 aplikacji. W ciągu 6 tygodni rozdano 106 nagród Big Ticks w 14 kategoriach podczas imprez regionalnych w Wielkiej Brytanii.

Największe wyróżnienie otrzymało United Utilities, które dostało również nagrodę Business in the Community’s Company of the Year 2009.

Te nagrody udowadniają, że pomimo recesji brytyjski biznes kontynuuje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności, podaje BITC.

Unilever przyłącza się do Climate Savers® Computing Initative
Unilever ogłosił przystąpienie do Climate Savers Computing Initative, pozarządowej grupy organizacji konsumenckich, biznesowych i ekologicznych poświęconej redukcji zużycia energii przez komputery.

Unilever zaangażuje się we wprowadzenie wydajnych energetycznie komputerów i serwerów oraz w zwiększenie świadomości na temat efektywnego zarządzania zasilaniem komputerów.

W 2008 roku Unilever wprowadził program Green IT – strategię nakierowaną na redukcję wpływu działań IT na środowisko, w takich obszarach jak zużycie energii, zaopatrzenie, materiały eksploatacyjne oraz e-odpady.

Celem Climate Savers Computing Initative jest redukcja światowej emisji CO2 przez komputery o 54 miliony ton rocznie do 2010 roku, co jest równe rocznej zdolności wytwórczej 11 milionów samochodów lub od 10 do 20 elektrowni opalanych węglem.

SAP i PlaNet Finance łączą siły
SAP zobowiązał się zapewnić pomoc finansową, ekspercką oraz w postaci software’u dla PlaNet Finance, międzynarodowej organizacji pozarządowej pomagającej instytucjom zajmującymi się mikropożyczkami (MFIs).

SAP i PlaNet Finance planują usprawnić sektor mikropożyczek poprzez połączenie mikropożyczek, nowych technologii i stworzenie łańcucha wartości, które pomogą przedsiębiorcom na spodzie piramidy biznesowej w prowadzeniu zrównoważonego biznesu.

Nacisk zostanie położony na trzy główne obszary: rozwój technologii dla inicjatyw branżowych, rozwój oprogramowania dla MFIs oraz wdrożenie technologii SAP do inicjatyw korporacyjnych PlaNet Finance. SAP wykorzysta również swoje powiązania z klientami, partnerami i programistami (SAP ecosystem), aby zapewnić doradztwo ekspertów.

SAP i PlaNet Finance przyjrzały się łańcuchowi wartości orzechów shea w północnej Ghanie, aby zaobserwować w jaki sposób mikrofinanse, edukacja i technologia mogą pomóc w polepszeniu dochodów i warunków życia kobiet, które zbierają orzechy i przetwarzają je w masło shea. Produkcja masła shea używanego w przemyśle spożywczym i kosmetycznym jest najbardziej dostępnym dochodowym zajęciem dla kobiet z obszarów wiejskich w Ghanie, lecz ich dochody pozostają niestabilne z powodu niedostatecznej ilości informacji o rynku, nieadekwatnej wiedzy o biznesie oraz niskich zdolności negocjacyjnych. W ramach inicjatywy powstaną grupy żniwiarzy orzechów shea, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie efektywnej pracy.

IBM i ETH Zürich prezentują wspólny plan skonstruowania nowego rodzaju komputera chłodzonego wodą

W celu stworzenia świadomej energetycznie informatyki Szwajcarski Federalny Instytut Technologiczny Zürich (ETH) i IBM wyjawiły swoje plany skonstruowania pierwszego na świecie komputera schładzanego wodą, który nadmierne ciepło przekaże bezpośrednio uniwersyteckim budynkom. Innowacyjny system o nazwie Aquasar ma zmniejszyć „odcisk węglowy” systemu o 85% i oszczędzić zużycie 30 ton dwutlenku węgla rocznie w porównaniu z technologiami chłodzącymi używanymi dzisiaj.

Orange wprowadza nową ofertę „eko-obywatel”

Orange wypuścił nowy produkt i usługę, dzięki której klienci operatora we Francji będą mogli dokonywać bardziej ekologicznych wyborów.

“Les Occasions” oferuje używane telefony komórkowe dostępne w sklepach Orange po atrakcyjnych cenach. Wszystkie telefony są odnowione, dołączone do nich są ładowarki, bateria i zestaw słuchawkowy, a na wszystko obowiązuje sześciomiesięczna gwarancja. Orange sprzedaje używane telefony komórkowe we francuskich sklepach od 18 czerwca, po wcześniejszej akcji pilotażowej w 70 sklepach w zachodniej Francji.

Ponadto Orange uruchomił program „Seconde Vie Mobile”, który w dłuższej perspektywie ma stać się dostawcą używanych telefonów komórkowych. Każdy posiadacz telefonu komórkowego, niezależnie od tego czy jest klientem Orange, będzie mógł przynieść używany telefon do sklepów Orange w całej Francji.

Klientów zachęca się do zalogowania na stronie programu w celu skalkulowania wartości ich telefonu. Jeżeli telefon zostanie przyjęty, właściciel dostanie voucher o wartości od 30 do 70 euro do wykorzystania w sklepach Orange. Z każdego wydanego vouchera Orange przekaże 5 euro na rzecz stowarzyszenia Emmaüs International, które zajmuje się zbieraniem i recyklingiem starych telefonów komórkowych w Afryce. Jeżeli telefon nie będzie się nadawał do wykorzystania w programie, Orange podda go recyklingowi.

Oferta ta uzupełnia system zainicjowany przez Orange w marcu, który zachęca klientów do zachowania ich dotychczasowych telefonów komórkowych i zmniejszania oddziaływania na środowisko. Firma każdemu klientowi, który przedłużając umowę zatrzyma swój dotychczasowy telefon, wręcza voucher o wartości 40 euro. Od tych voucherów Orange odprowadza 5 euro na rzecz WWF.

Volkswagen rozpoczyna budowę fabryki przyjaznej środowisku w Chattanooga w stanie Tennessee
Gubernator Tennessee, Phil Bredesen, i Jochem Heizman, odpowiedzialny za produkcję przed Zarządem Volkswagena świętowali rozpoczęcie budowy fabryki przyjaznej środowisku w Chattanooga w stanie Tennessee w USA w maju 2009 r. Frank Fischer, dyrektor generalny Volkswagen Group of America Chattanooga Operations, w swojej przemowie na otwarciu fabryki podkreślił długoterminowe zobowiązanie Volkswagena na rzecz lokalnej społeczności, stanu Tennesse oraz Stanów Zjednoczonych.

Poza stworzeniem możliwości pracy dla ok. 2000 nowych pracowników, Volkswagen wziął odpowiedzialność za społeczne i ekologiczne aspekty budowy. W fabryce znajdą się energooszczędne systemy wentylacji, a za każde ścięte drzewo zostanie posadzona nowa roślina. Ponadto, Volkswagen aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności poprzez wspieranie lokalnych szkół, uniwersytetów oraz instytutów w kształceniu zawodowym w ramach projektu „Partners in Education”, na które przeznaczy 5,3 miliona dolarów na kolejne 5 lat.

Alcatel-Lucent wprowadza na rynek pierwsze na świecie zielone DSL
Alcatel-Lucent wyprodukował nową ekologiczną platformę cyfrowej linii abonenckiej (ang. digital subscriber line DSL) o dużej wydajności, która zużywa o 25% mniej energii niż zwykłe DSL.

„Dzisiejsze standardy pozwalają na przejście modemu do trybu energooszczędnego, gdy ruch na sieci jest mały. Jednak reaktywowanie tych modemów powoduje wahania zasilania, co kończy się przenikaniem i destabilizacją sieci”, powiedział Jürgen Lison, vice prezes oddziału ISAM w Alcatel-Lucent.

Nowe zielone DSL stanowi rozwiązanie tych problemów – pozwala na znaczącą redukcję poboru mocy przez modemy, bez jednoczesnej destabilizacji sieci.

Ta nowość idzie w parze z programem zrównoważonego rozwoju Alcatel-Lucent, który zakłada m.in. budowę inteligentnych, zrównoważonych ekologicznie sieci na wszystkich poziomach (dostępu, transportu i core) z innowacyjnymi rozwiązaniami dla hardware, software, sieci i stron internetowych.