Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – rusza IV edycja konkursu Forbesa i PwC

30 kwietnia 2014

Dotyczy firmy: PwC,

Magazyn Forbes oraz firma doradcza PwC ogłaszają czwartą edycję konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” przeznaczonego dla firm, które z sukcesem łączą działalność biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W konkursie oceniane są dobre praktyki rozumiane jako działania, produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, a z drugiej – przyczyniają się do sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa. Jak pokazuje najnowsze badanie PwC (CEO Survey 2014) już blisko 50% prezesów największych światowych firm zgadza się, że ograniczone zasoby naturalne, zmiany klimatyczne, rozwój miast i zmiany demograficzne będą miały kluczowy wpływ na ich działalność. Jednocześnie 75% uważa, że zaspokajanie potrzeb społecznych i działania na rzecz przyszłych pokoleń są ważne nie tylko dla społeczeństwa, ale i dla ich biznesu. Z tego powodu potwierdzają, że mierzenie i raportowanie swojego wpływu, nie tylko finansowego, ma znaczenie dla długoterminowego sukcesu firmy. Poprzednie edycje konkursu LZR pokazały, że również polskie firmy, w tym małe i średnie, zaczynają postrzegać zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes w podobny sposób. Jako kluczowy aspekt działalności, źródło innowacji oraz zysków.

– Istotą konkursu Liderzy Zrównoważonego Rozwoju jest wskazanie na korzyści, jakie przynoszą podejmowane przez przedsiębiorstwa działania z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz na powiązanie tych działań ze strategią biznesową. Widzimy, że uczestnicy z roku na rok coraz bardziej świadomie realizują strategie zrównoważonego rozwoju i tym samym są w stanie wskazać na konkretne korzyści, policzyć je oraz zaraportować – podkreśla Irena Pichola, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PwC. Zwłaszcza, że wyzwania zrównoważonego rozwoju to problemy, które coraz bardziej dotyczą bezpośrednio lub pośrednio polskich firm. Unijna polityka klimatyczna, międzynarodowe konflikty, dostęp do surowców czy przemiany demograficzne determinują strategie i zmuszają do nowego podejścia w zarządzaniu ryzykiem. – Naszym celem jest pokazanie, jak można te wyzwania zmienić w potencjał do zwiększenia efektywności, zmniejszenia kosztów czy zajęcia lepszej pozycji na rynku – dodaje Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego Forbesa.

Najlepsze z praktyk na polskim rynku wyłoni kapituła ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju. Praktyki firm będą oceniane w wybranych obszarach (np. sprzedaż, produkcja, logistyka, zakupy) pod względem ich wpływu społecznego lub środowiskowego oraz korzyści biznesowych, które jednocześnie przynoszą dla firmy (np. finansowe, operacyjne, wizerunkowe). W tym roku po raz pierwszy kapituła wybierze również listę firm, które wezmą udział w konkursie internetowym, gdzie internauci poprzez głosowanie na stronie forbes.pl wybiorą najlepsze ich zdaniem praktyki.

Wyniki konkursu oraz zgłoszone praktyki zostaną przedstawione we wrześniu na łamach Forbesa oraz w sekcji CSR portalu forbes.pl.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem jest zgłoszenie projektu biznesowego – na formularzu dostępnym od 30 kwietnia na stronie www.forbes.pl – do 4 czerwca 2014 roku.

Źródło: informacja prasowa