Liderzy zielonej epoki

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 12 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
9 sierpnia 2011

Zrównoważony rozwój stał się globalnym wyzwaniem, polem politycznej gry i próbą gospodarczych sił. W nowym wyścigu polskie przedsiębiorstwa mają szansę zająć niezłą pozycję. Pod warunkiem, że skoncentrują siły na wyniku, a nie kontestowaniu reguł zawodów. Magdalena Krukowska (Forbes 30.06.2011) Źródło